سال در مارکت

بازپرداخت

بازپرداخت چیست؟

بازپرداخت برنامه جدید "گرند کپیتال" است که مشتری ها میتوانند بابت پولی پرداختی، تخفیف بگیرند.

سیستم بازپرداخت هیچ شرایط مخفی یا حداقل میزان لات ندارد. همه فعالیت های معاملاتی شامل سیستم بازپرداخت می شوند!

Activate

مزایای بازپرداخت

  • بازپرداخت پول واقعی است و شما میتوانید آن را برداشت بزنید

  • بازپرداخت به تعداد لات بستگی ندارد، اگر به تعداد روزهای معاملاتی وابسته است.

  • هر مشتری پس از پنج روز فعالیت مستمر واجد شرایط می شود. هر چه بیشتر ترید کنید، پول بیشتر دریافت می کنید.

  • پس از 5 روز ترید، بازپرداخت روزانه به حساب واریز می شود. آمار کامل در کابین شخصی قابل دسترس است.

  • مقدار بازپرداخت براساس تعداد روزهای فعال معاملاتی محاسبه می شود. بستگی به تعداد روزهایی دارد که شما ترید کرده اید، یکی از وضعیت های زیر به شما داده می شود

How to participate?

  • افتتاح حساب استاندارد
  • Trade any instruments except CFD STOCK USA and Russian Stocks
  • Trade continuously for 6 days while placing at least one trade a day
  • The longer your period of continuous trading, the larger your reward
Activate

وضعیت ها و پاداش ها

تازه وارد

5 روز و یا کمتر

برنز

6 الی 15 روز

نقره ای

16 الی 30 روز

طلایی

بیش از 31 روز

بازپرداخت چگونه محاسبه و سپرده گذاری می شود؟

باز پرداخت از روز ششم معاملات فعال محاسبه می شود. روز فعال، آن روزی است که معامله باز و بسته شود. معامله حداقل باید 5 دقیقه عمر داشته باشد.

به عنوان مثال شما در 7 روز به طور مستمر ترید کرده اید. (آخر هفته ها در نظر گرفته نمی شود). در 5 روز ابتدایی هیچ بازپرداختی انجام نمی شود. در روز ششم شما دو معامله 0.1 لات قرار می دهید و ده ترید 0.4 لاتی در روز هفتم. بنابراین حساب بازپرداخت به صورت زیر خواهید بود: 0.5*3.5 = 1.75 $

شرایط و ضوابط

Choose your language