"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

حساب آپشن

1

تشخیص جهت حرکت قیمت

2

Select the investment
amount from $10

3

تا 86% سود کنید – اگر پیش بینی شما درست باشد

مزیت های تجارت در بایناری آپشن "گرند کپیتال"

چگونه شروع کنیم؟

 1. ثبت نام و افتتاح حساب

  امنیت حساب شما توسط دو فاکتور اجراز هویت تضمین شده است
 2. نرم افزار را نصب کنید یا از وب-تریدر استفاده کنید

  متاتریدر4 را دانلود کنید یا از وب-تریدر در مرورگر اینترنت استفاده کنید
 3. نوع دارایی و زمان انقضاء را انتخاب کنید، سپس جهت قیمت را پیش بینی کنید

  جهت حرکت دارایی را تشخیص دهید و مقدار وجه برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید
 4. سرمایه گذاری کنید و سود نمایید!

  You can trade with just $10. And you will earn as much as 86%

اففتاح حساب

چگونه کار میکند؟

جدید: سرویس "لام" برای حساب های بایناری آپشن

با کمک تریدرهای موفق در بایناری آپشن و سرویس خلاقانه "گرند کپیتال" می توانید بیشتر آموزش ببینید و تجربه کسب کنید.

LAMM service on binary options is similar to familiar LAMM service. For your convenience, we have implemented a new filter in the managers’ rating, so you can sort LAMMs by account types: Classic Standard, Classic Micro and Options accounts.

به سرویس حساب "لام" بپیوندید و از بهترین های مارکت آموزش ببینید!

هم اکنون بپیوندید

بایناری آپشن

Binary options allows you to close a trade early (before its expiration time). Your profit will then be calculated as follows:

شرط × نرخ پرداخت دارایی انتخابی ×
× زمان بسته شدن معامله / زمان انقضاء معامله -
- شرط × % مقدار کمیسیون بستن ترید قبل از زمان انقضاء
 • % payout rates correspond to (depending on the forecast accuracy) the columns Win / Loss / Nil / Early Closure (Win) in Contract Specifications

آپشن put

When buying a PUT option you make a bet that the price of your order after full expiration will be lower than the initial price ​

 • In-the-money. If the price of the chosen asset is lower than than the price at the moment Put Option was bought.
 • If the price of the contract remains the same after the Option's expiration you will either get a payout or lose the invested amount depending on Contract Specifications for the chosen asset
 • Out-of-the-money. If the price of the chosen asset is higher than the price at the moment Put Option was bought.

Profit and loss rates for different assets can be found in Contract Specifications

آپشن Double Touch

زمانی که از آپشن Double Touch استفاده می کنید باید دو سطح از نرخ دارایی را برای رسیدن قیمت انتخاب کنید. به عبارت دیگر شما کانالی را انتخاب می کنید که قیمت در آن نوسان می کند.

آپشن زمانی سود می دهند که:

 • قیمت در وقت انقضاء بالاتر از TP باشد یا پایین تر از آن (بستگی به نوع معامله دارد)
 • زمانی که معامله در مارکت است، قیمت آپشن کمتر از معامله سطح می شود.

For example, Mark thinks that in the next 5 minutes the price of EURUSD pair will fall to 1.1134 and then rise to 1.1213. Mark sets Breakout price at 1.1134 and Target Price at 1.1213 (if the Target Price is not set, it will be automatically set at the current price level). If the prediction is correct, Mark will receive an extra bonus. The bonus amount in this case is calculated as follows:

تعداد پپ بین نرخ شکست و نرخ هدف * میزان سرمایه گذاری * ضریب پاداش × سرمایه × پاداش
100 × 100 * زمان قرارداد

سود تنها در صورت مثبت بودن پیش بینی پرداخت می شود. از زمانیکه این مدل تنها برای مشتریهای اروپایی ارائه می شود، بستن پیش از موعد هنوز مقرر نشده است.

آپشن call

Call Option indicates that the price at the expiration time will be higher than the current price. If you think that the price of the chosen asset will rise, you should buy Call Option.

There are three possible outcomes for choosing a Call Option:

 • In-the-money. If the price of the chosen asset is higher than than the price at the moment Call Option was bought.
 • If the price of the contract remains the same after the Option's expiration you will either get a payout or lose the invested amount depending on the Contract Specification for the chosen asset
 • Out-of-the-money. If the price of the chosen asset is lower than the price at the moment Call Option was bought.

Profit and loss rates for different assets can be found in Contract Specifications

آپشن Breakout

Breakout Options give you an opportunity to get increased payout for trading the same assets. Set the price you think the asset will reach in the future and the timeframe for its fall/increase and get increased payout if your prediction is correct.

For example, John thinks that in the next 5 minutes the price of EUR/USD will increase till 1.321 and will not fall back. John sets the breakout price at 1.321 and time field at 5 min. If his prediction is correct, he will receive an extra bonus calculated as follows:

( the asset’s price at the
moment the Option was bought
- Breakout
price
) × Investment
volume
× پاداش
100 × Duration of
the contract

as per Contract Specifications

پاداش تنها در صورت مثبت بودن نتیجه پرداخت می شود. از آنجاکه این آپشن برای اروپایی ها است، امکان بستن معامله پیش از تاریخ انقضاء نیست.

Choose your language