"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

انتقال وجه

سپرده گذاری
برداشت وجه
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
انتقال بانکی
Bank transfer (currencies)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR 3 الی 5 روز به منشأ بانک بستگی دارد سپرده گذاری
پرداخت کارت
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
USD 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
Neteller
RUR, EUR, USD 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
Perfect Money
USD, EUR 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
RegularPay
RUR, USD, EUR 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
Skrill
USD, EUR 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
وب مانی
USD, RUR, EUR 15 دقیقه 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
حواله پول
MoneyGram
USD یک روز براساس MoneyGram کمیسیون سپرده گذاری
Western Union
USD, RUR یک روز براساس Wester Union کمیسیون سپرده گذاری
Local transfer agents
Iran Exchanger (Iran)
USD 1 روز 0 درصد ("گرند کپیتال" جبران کرده است) سپرده گذاری
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
انتقال بانکی
Bank transfer (currencies)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR 3 الی 5 روز € 50.00 برداشت
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
USD تا سه روز 0% برداشت
Neteller
RUR, EUR, USD تا سه روز 2% اما برای نه کمتر از 1$ برداشت
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY تا سه روز 0.5% برداشت
Perfect Money
USD, EUR تا سه روز 0.5% برداشت
Skrill
USD, EUR تا سه روز 1% برداشت
وب-مانی
RUR, UAH, USD, EUR تا سه روز 1%​ برداشت
Local transfer agents
Iran Exchanger (Iran)
USD 1 روز - 3 روز depends on bank + 1.5% برداشت
شرکت این حق را دارد تا میزان جبران کمیسیون را در برخی حالات تغییر دهد.

Choose your language