"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

انتقال وجه

سپرده گذاری
برداشت وجه
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
انتقال بانکی
Bank transfer (currencies)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR 3 الی 5 روز به منشأ بانک بستگی دارد سپرده گذاری
پرداخت کارت
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال سپرده گذاری
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال سپرده گذاری
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin (OKPAY)
USD 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال سپرده گذاری
Neteller
RUR, EUR, USD 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال سپرده گذاری
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال سپرده گذاری
Perfect Money
USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال سپرده گذاری
RegularPay
RUR, USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال سپرده گذاری
Skrill
USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال سپرده گذاری
وب مانی
USD, RUR, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال سپرده گذاری
حواله پول
MoneyGram
USD یک روز براساس MoneyGram کمیسیون سپرده گذاری
Western Union
USD, RUR یک روز براساس Wester Union کمیسیون سپرده گذاری
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
انتقال بانکی
Bank transfer (currencies)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR 3 الی 5 روز € 50.00 برداشت
سیستم پرداخت الکترونیکی
Neteller
RUR, EUR, USD تا سه روز 2% اما برای نه کمتر از 1$ برداشت
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY تا سه روز 0.5% برداشت
Perfect Money
USD, EUR تا سه روز 0.5% برداشت
Skrill
USD, EUR تا سه روز 1% برداشت
وب-مانی
RUR, UAH, USD, EUR تا سه روز 1%​ برداشت
شرکت این حق را دارد تا میزان جبران کمیسیون را در برخی حالات تغییر دهد.

Choose your language