"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

انواع حساب های مجازی

با افتتاح حساب دمو شما به همه امکانات حساب واقعی دسترسی خواهید داشت. حساب مجازی امکان یادگیری بیشتر در مارکت را فراهم می آورد. بدون هیچ ریسکی شما میتوانید انواع استراتژی ها را به کار ببندید و آنها را آزمایش کنید. امکانات ترمینال را یاد بگیرید و اندیکاتورها جدید و اکسپرت ها را آزمایش کنید.
حساب مجازی به شما اجازه می دهد تا مفاهیم ابتدایی بازار را یاد بگیرید.

ترفیعات و پاداش ها

 • To the Moon

  Get free SERENITY tokens for trading on ECN Prime and/or Standard account! - The promotion is valid through February 15th, 2018 - Place at least 3 trades (involving any cryptocurrency) on ECN Prime or at least 5 trades (involving any assets except Stocks CFD) on a Standard account. - SERENITY tokens can be used to pay for Serenity Financial platform services or sold on an exchange after the ICO ends. The nominal price of 1 token is 0.1 ETH.

  بیشتر بخوانید
 • Any Deposit Bonus +40%

  40% bonus for each deposit with no limit to the amount! - Larger deposit – larger trading volume (get 40% more than what you deposit) - Enlarge every deposit (deposit any amount unlimited number of times and claim the bonus each time) - Withdrawable bonus (make the bonus funds withdrawable with active trading)

  بیشتر بخوانید
 • روز تجارت بدون-ریسک

  "Day of risk-free trading" provides all clients of Grand Capital trading on Option accounts with a whole day of risk-free trading!

  بیشتر بخوانید

Choose your language