سال در مارکت

انواع حساب های
مجازی

با افتتاح حساب دمو شما به همه امکانات حساب واقعی دسترسی خواهید داشت. حساب مجازی امکان یادگیری بیشتر در مارکت را فراهم می آورد. بدون هیچ ریسکی شما میتوانید انواع استراتژی ها را به کار ببندید و آنها را آزمایش کنید. امکانات ترمینال را یاد بگیرید و اندیکاتورها جدید و اکسپرت ها را آزمایش کنید.
حساب مجازی به شما اجازه می دهد تا مفاهیم ابتدایی بازار را یاد بگیرید.

ترفیعات و پاداش ها

  • Payback is a new Grand Capital loyalty program where every client can receive a monetary compensation for active trading.

    Learn more
  • We offer superior service for the selected clients actively trading with large volumes. Once total balance of your account reaches 50,000 EUR/USD, you receive VIP status* and get access to exclusive benefits Grand Capital has to offer. Learn the details from your manager.

    Learn more
  • Payment systems that you use for making deposits into your trading account take fees for the conduction of financial operations. On the average, they are about 2–10% of the total sum, or more. We at Grand Capital always strive to create better trading conditions for our clients. That’s why we compensate the commission of all payment systems* and return the difference to the client’s trading account.

    Learn more

Choose your language