سال در مارکت

Contract specifications

Crypto
ECN Prime
Standard
Micro
SwapFree
MT5
RAMM
CRYPTO CURRENCY
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar 0.00001 -12.00 pips -63.00 pips 20.00 % 1000.0 237 pips 195 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
BCHEUR BitCoin Cash vs Euro 0.001 -541.50 pips -541.50 pips 20.00 % 1.0 1045 pips 982 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
BCHGBP BitCoin Cash vs GBP 0.001 -481.50 pips -481.50 pips 20.00 % 1.0 932 pips 866 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
BCHJPY BitCoin Cash vs JPY 0.01 -6720.00 pips -6720.00 pips 20.00 % 1.0 12634 pips 12002 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0.001 -621.00 pips -621.00 pips 20.00 % 1.0 2118 pips 1943 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
BCHXAG BitCoin Cash vs XAG 0.0001 -397.50 pips -397.50 pips 20.00 % 1000.0 710 pips 702 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
BTCEUR BitCoin vs Euro 0.001 -6861.00 pips -6861.00 pips 20.00 % 1.0 16714 pips 16706 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
BTCGBP BitCoin vs GBP 0.001 -6114.00 pips -6114.00 pips 20.00 % 1.0 35089 pips 33289 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
BTCJPY BitCoin vs JPY 0.01 -85227.00 pips -85227.00 pips 20.00 % 1.0 205880 pips 205812 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 0.001 -7837.50 pips -7837.50 pips 20.00 % 1.0 5011 pips 3349 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
BTCXAG BitCoin vs XAG 0.0001 -5043.00 pips -5043.00 pips 20.00 % 100.0 12724 pips 12723 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
BTCXAU BitCoin vs XAU 0.0001 -61.50 pips -61.50 pips 20.00 % 100.0 146 pips 146 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
DSHUSD DashCoin vs US Dollar 0.001 -99.00 pips -514.50 pips 20.00 % 10.0 3003 pips 2577 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
EOSUSD EOS vs US Dollar 0.0001 -28.50 pips -148.50 pips 20.00 % 10.0 437 pips 354 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
ETCUSD Ethereum Classiс vs US Dollar 0.001 -7.50 pips -36.00 pips 20.00 % 100.0 260 pips 240 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
ETHEUR Ethereum vs Euro 0.001 -282.00 pips -282.00 pips 20.00 % 10.0 280 pips 241 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
ETHGBP Ethereum vs GBP 0.001 -252.00 pips -252.00 pips 20.00 % 10.0 253 pips 217 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
ETHJPY Ethereum vs JPY 0.01 -3507.00 pips -3507.00 pips 20.00 % 10.0 3603 pips 2973 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 0.001 -324.00 pips -324.00 pips 20.00 % 10.0 1397 pips 1328 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
ETHXAG Ethereum vs XAG 0.0001 -207.00 pips -207.00 pips 20.00 % 10000.0 185 pips 168 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
IOTUSD IOTA vs US Dollar 0.0001 -4.50 pips -19.50 pips 20.00 % 1000.0 36 pips 30 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
LTCEUR LiteCoin vs Euro 0.001 -61.50 pips -61.50 pips 20.00 % 10.0 135 pips 84 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
LTCGBP LiteCoin vs GBP 0.001 -54.00 pips -54.00 pips 20.00 % 100.0 124 pips 78 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
LTCJPY LiteCoin vs JPY 0.01 -757.50 pips -757.50 pips 20.00 % 10.0 1601 pips 998 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 0.00001 -6997.50 pips -6997.50 pips 20.00 % 1.0 16726 pips 10934 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
LTCXAG LiteCoin vs XAG 0.0001 -45.00 pips -45.00 pips 20.00 % 10000.0 86 pips 54 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
NEOUSD Neo vs US Dollar 0.01 -1.50 pips -6.00 pips 20.00 % 100.0 12 pips 11 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
OMGUSD OmiseGO vs US Dollar 0.001 -3.00 pips -12.00 pips 20.00 % 100.0 44 pips 40 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
XMRUSD Monero vs US Dollar 0.001 -55.50 pips -286.50 pips 20.00 % 10.0 1113 pips 963 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
XRPJPY Ripple vs JPY 0.01 -4.50 pips -4.50 pips 20.00 % 1000.0 22 pips 22 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:00-20:59, 21:05-24:00
XRPUSD Ripple vs US Dollar 0.00001 -39.00 pips -39.00 pips 20.00 % 10000.0 163 pips 151 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00
ZECUSD ZCash vs US Dollar 0.001 -81.00 pips -424.50 pips 20.00 % 10.0 1349 pips 1229 pips 0.50 % Sunday-Saturday: 00:05-24:00

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY COMMODITY INDEX
Symbol Name Tick size Stop out level Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 -7.20 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 -1.20 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 0 -3.60 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 0 -9.60 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.80 pips -12.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 0.80 pips -10.80 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 0 -7.20 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 18 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 0 -13.20 pips 0.80 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 0 -18.00 pips 1.60 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 0 -2.40 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 0 -8.40 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 0 -66.00 pips 5.60 pips 100.00 % 100000.0 289 pips 240 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 0 -6.00 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 0 -10.80 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 0 -14.40 pips 1.60 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 20 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 0 -2258.40 pips 22.20 pips 100.00 % 100000.0 17603 pips 16475 pips 5.00 USD Monday-Friday: 10:02-23:50
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 0 -43.20 pips -15.60 pips 100.00 % 100000.0 295 pips 160 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 0 -22.80 pips 1.60 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 24 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 0 -15.60 pips 1.60 pips 100.00 % 100000.0 7 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 0 -490.80 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 1282 pips 840 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 0 -9.60 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 0 -15.60 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips -13.20 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 0 1.60 pips -78.00 pips 100.00 % 100000.0 453 pips 337 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 0 -3.60 pips -12.00 pips 100.00 % 100000.0 23 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0 -6.00 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 67 pips 38 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 0 -9.60 pips -8.40 pips 100.00 % 100000.0 53 pips 30 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 0 -18.00 pips -88.80 pips 100.00 % 100000.0 626 pips 353 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 0 -14.40 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 58 pips 33 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 0 -13.20 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 -6.00 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 18 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 -1.20 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0 -8.40 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 51 pips 38 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 0 -7.20 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 -1.20 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 2.40 pips -14.40 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 0 -3.60 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 18 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 0 17.60 pips -85.20 pips 100.00 % 100000.0 199 pips 166 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 0 6.40 pips -66.00 pips 100.00 % 100000.0 183 pips 168 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 1.60 pips -14.40 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 0 -57.60 pips 11.20 pips 100.00 % 100000.0 87 pips 70 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 0 0.00 pips -8.40 pips 100.00 % 100000.0 61 pips 46 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 0 -1448.40 pips 12.20 pips 100.00 % 100000.0 15894 pips 15340 pips 5.00 USD Monday-Friday: 10:02-23:50
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 0 21.60 pips -109.20 pips 100.00 % 100000.0 362 pips 203 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0 -4.80 pips -8.40 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 26 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 0 -307.20 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 809 pips 540 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Stop out level Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRNe Brent Crude 0.01 0 0.00 pips -4.80 pips 3.00 % 1000.0 13 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 03:05-23:55
WTIe WTI Crude 0.01 0 -8.40 pips -15.60 pips 3.00 % 1000.0 15 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSDe SPOT SILVER 0.001 0 -3.60 pips -1.20 pips 2.00 % 5000.0 39 pips 36 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSDe SPOT GOLD 0.01 0 -20.40 pips 2.40 pips 1.00 % 100.0 44 pips 36 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Avg. spread Min spread Commission Trading session
CAC40 CAC40 Index 0.1 10.0 -10.00 % -10.00 % 3.00 % 14 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
DAX30 Xetra DAX Index 0.1 10.0 -10.00 % -10.00 % 3.00 % 27 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 03:02-23:55
DJI30 Dow Jones Industrial Average Index 1. 10.0 -10.00 % -10.00 % 3.00 % 5 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
ESTOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 10.0 -10.00 % -10.00 % 3.00 % 18 pips 18 pips 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE100 FTSE 100 Index 0.1 10.0 -10.00 % -10.00 % 3.00 % 29 pips 20 pips 5.00 USD Monday-Friday: 03:02-23:55
IBEX35 Spain 35 Index 0.01 10.0 -10.00 % -10.00 % 3.00 % 422 pips 422 pips 5.00 USD Monday-Friday: 10:02-20:55
JP225 Nikkei 225 Index 1. 100.0 -10.00 % -10.00 % 3.00 % 9 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
NQ100 Nasdaq 100 Index 0.1 10.0 -10.00 % -10.00 % 3.00 % 23 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
SMI20 Switzerland Blue Chips Index 0.01 10.0 -10.00 % -10.00 % 2.00 % 317 pips 317 pips 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
SP500 S&P 500 Index 0.1 10.0 -10.00 % -10.00 % 3.00 % 7 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS CURRENCY IE METALS IE
CFD
CFD CURRENCIES
CFD CURRENCIES CFD contracts for currency pairs traded on Globex (CME) stock exchange. CFD ENERGIES CFD contracts for energy resourses that are traded on NYMEX and ICE stock exchange. CFD METALS CFD contracts for metals which are traded on stock exchange CFD INDICES CFD contracts for indices traded on the world's stock exchanges. CFD SOFTS CFD contracts for soft commodities traded on ICE stock exchanges. CFD GRAINS CFD contracts for grans traded on CBOT (ebot) stock exchange. CFD BONDS CFD MEATS CFD contracts for different types of meat traded on CME stock exchange
STOCKS
Russian STOCK
Russian STOCK Stocks of Russian companies traded on Moscow International Stock Exchange (MOEX) STOCK USA
Symbol Name Tick size Stop out level Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 -6.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 -1.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 0 -3.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 0 -8.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 0 1.00 pips -10.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 0 1.00 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 24 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 0 -6.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 0 -18.00 pips 4.00 pips 400.00 % 100000.0 151 pips 132 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 0 -11.00 pips 1.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 0 -15.00 pips 2.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 0 -2.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 0 -7.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 0 -55.00 pips 7.00 pips 1000.00 % 100000.0 359 pips 310 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 0 -5.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 0 -9.00 pips 0.00 pips 200.00 % 100000.0 31 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 0 -12.00 pips 2.00 pips 100.00 % 100000.0 41 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 0 -1882.00 pips 22.20 pips 400.00 % 100000.0 27003 pips 25875 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 0 -36.00 pips -13.00 pips 200.00 % 100000.0 359 pips 230 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 0 -19.00 pips 2.00 pips 400.00 % 100000.0 97 pips 86 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 0 -13.00 pips 2.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 0 -409.00 pips 15.00 pips 400.00 % 100000.0 1375 pips 926 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 0 -8.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 45 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 0 -13.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 49 pips 30 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 0 -0.00 pips -11.00 pips 100.00 % 100000.0 52 pips 40 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 0 2.00 pips -65.00 pips 1000.00 % 100000.0 826 pips 710 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 0 -3.00 pips -10.00 pips 100.00 % 100000.0 41 pips 30 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0 -5.00 pips -4.00 pips 200.00 % 100000.0 97 pips 68 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 0 -8.00 pips -7.00 pips 100.00 % 100000.0 83 pips 60 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 0 -15.00 pips -74.00 pips 200.00 % 100000.0 1683 pips 1403 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 0 -12.00 pips -2.00 pips 400.00 % 100000.0 98 pips 73 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 0 -11.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 -5.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 60 pips 50 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 67 pips 60 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 -1.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0 -7.00 pips -2.00 pips 400.00 % 100000.0 137 pips 124 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 0 -6.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 -1.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 3.00 pips -12.00 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 0 -3.00 pips -1.00 pips 400.00 % 100000.0 21 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 0 22.00 pips -71.00 pips 1000.00 % 100000.0 303 pips 270 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 0 8.00 pips -55.00 pips 1000.00 % 100000.0 284 pips 268 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 2.00 pips -12.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 27 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 0 -48.00 pips 14.00 pips 400.00 % 100000.0 287 pips 270 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 0 0.00 pips -7.00 pips 200.00 % 100000.0 69 pips 54 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 0 -1207.00 pips 12.20 pips 400.00 % 100000.0 30194 pips 29640 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 0 27.00 pips -91.00 pips 200.00 % 100000.0 493 pips 333 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0 -4.00 pips -7.00 pips 400.00 % 100000.0 87 pips 82 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 0 -256.00 pips 10.00 pips 400.00 % 100000.0 809 pips 540 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Stop out level Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
GOLD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 0 -20.40 pips 2.40 pips 1.00 % 100.0 66 pips 58 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
GOLDEUR Gold vs Euro/ Spot 0.01 0 -6.00 pips -6.00 pips 2.00 % 100.0 160 pips 146 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
SILVER Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 0 -3.00 pips -1.00 pips 2.00 % 5000.0 79 pips 76 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
SILVEREUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 0 -1.00 pips -2.00 pips 4.00 % 5000.0 128 pips 122 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Stop out level Swap long Swap short Margin Contract size Spread Trading session
AUDCAD_IE Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.0001 0 -0.96 pips -0.32 pips 100.00 % 100000.0 6 Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY_IE Australian Dollar vs Japanese Yen 0.01 0 -0.16 pips -0.96 pips 100.00 % 100000.0 5 Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD_IE Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.0001 0 -0.48 pips -0.48 pips 100.00 % 100000.0 7 Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSD_IE Australian Dollar vs US Dollar 0.0001 0 -1.28 pips -0.16 pips 100.00 % 100000.0 3 Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY_IE CAD vs Japanese Yen 0.01 0 0.00 pips -1.44 pips 100.00 % 100000.0 5 Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY_IE Swiss Franc vs Japanese Yen 0.01 0 -0.96 pips -0.16 pips 100.00 % 100000.0 4 Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD_IE Euro vs Australian Dollar 0.0001 0 -1.76 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 6 Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD_IE Euro vs Canadian Dollar 0.0001 0 -2.40 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 5 Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP_IE Euro vs Great Britain Pound 0.0001 0 -1.12 pips -0.16 pips 100.00 % 100000.0 7 Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY_IE Euro vs Japanese Yen 0.01 0 -0.80 pips -0.32 pips 100.00 % 100000.0 3 Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD_IE Euro vs US Dollar 0.0001 0 -2.08 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 2 Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY_IE Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.01 0 -0.48 pips -1.60 pips 100.00 % 100000.0 6 Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD_IE Great Britain Pound vs US Dollar 0.0001 0 -1.76 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 3 Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD_IE New Zealand Dollar vs US Dollar 0.0001 0 -0.96 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 4 Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD_IE US Dollar vs Canadian Dollar 0.0001 0 -0.16 pips -0.96 pips 100.00 % 100000.0 3 Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF_IE US Dollar vs Swiss Franc 0.0001 0 0.00 pips -1.92 pips 100.00 % 100000.0 3 Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY_IE US Dollar vs Japanese Yen 0.01 0 0.00 pips -1.92 pips 100.00 % 100000.0 3 Monday-Friday: 00:00-24:00
Tick size Contract size Stop out level Swap long Swap short Avg. spread Min spread Margin Currency Trading session
GOLD_IE 0.01 100.0 0 -27.20 pips 0.00 pips 120 pips 120 pips 2.00 % USD Monday-Friday: 01:05-23:55
SILVER_IE 0.01 5000.0 0 -0.48 pips -0.16 pips 12 pips 12 pips 4.00 % USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@AUD AUSTRALIAN DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 9 pips 8 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@EUR EURO FX (CME) 0.00001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 36 pips 30 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GBP BRITISH POUND (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 7 pips 7 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@NZD NEW ZEALAND DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 5 pips 4 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 19 pips 19 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:05-23:55
CL CRUDE OIL (NYMEX) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 19 pips 13 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
GAS Low Sulphur Gasoil (ICE) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 80 pips 50 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:01-24:00
HO Harbor ULSD (NYMEX) 0.0001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 37 pips 30 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
NGV9 Natural Gas (CME) Exp. 26.09.2019 0.001 10.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 7 pips 6 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
QM E-mini Crude Oil (CME) 0.001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 58 pips 55 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 27 pips 27 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XRBV9 RBOB Gasoline (CME) Exp. 30.09.2019 0.0001 10.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 43 pips 31 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@COPV9 COPPER (COMEX) Exp. 29.10.2019 0.00001 12.5 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 170 pips 50 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GLD GOLD (COMEX) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 111 pips 100 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@PLD PALLADIUM (NYMEX) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 506 pips 410 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@PLDU9 PALLADIUM (NYMEX) Exp. 26.09.2019 0.01 5.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 455 pips 100 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@PLT PLATINUM (NYMEX) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 104 pips 80 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@SLV SILVER (COMEX) 0.001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 65 pips 62 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
AEX AEX AMSTERDAM Index 0.01 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % EUR 17 pips 10 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
DX US DOLLAR INDEX 0.001 0.0 100.00 % -10.00 % -10.00 % USD 50 pips 49 pips 14.00 USD Monday-Friday: 03:00-24:00
ES MINI S&P 500 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % USD 35 pips 34 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
FCE CAC 40 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % EUR 40 pips 40 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FDAX DAX 30 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % EUR 83 pips 66 pips 14.00 USD Monday-Tuesday, Thursday-Friday: 03:02-23:55 Wednesday: 03:05-23:55
FSMI SWISS MARKET Index 1. 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % CHF 5 pips 5 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE FTSE 100 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % GBP 59 pips 50 pips 14.00 USD Monday-Friday: 03:02-23:55
NQ MINI NASDAQ 100 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % USD 72 pips 50 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
TF MINI RUSSEL 2000 Index 0.01 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % USD 38 pips 20 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
YM MINI DOW JONES Industrial Average Index 1. 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % USD 33 pips 32 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@CCA COCOA (ICE) 1. 0.0 8.00 % -7.00 % -7.00 % USD 5 pips 4 pips 15.00 USD Monday-Friday: 11:46-19:25
@COF COFFE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 22 pips 16 pips 15.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@COFU9 COFFE (ICE) Exp. 18.09.2019 0.01 0.0 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 111 pips 96 pips 15.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@CTNV9 COTTON (ICE) Exp. 09.10.2019 0.01 5.0 8.00 % -7.00 % -7.00 % USD 34 pips 9 pips 15.00 USD Monday-Friday: 04:01-20:20
@LMB LUMBER (CME) 0.1 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 21 pips 11 pips 15.00 USD Monday-Friday: 17:00-24:00
@OJC ORANGE JUICE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 46 pips 30 pips 15.00 USD Monday-Friday: 15:01-20:55
@SUGV9 SUGAR (ICE) Exp. 30.09.2019 0.01 11.2 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 9 pips 8 pips 15.00 USD Monday-Friday: 10:31-19:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@C CORN (CME) 0.01 0.0 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 85 pips 60 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@L SOYBEAN OIL (CME) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 6 pips 4 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@MV9 SOYBEAN MEAL (CME) Exp. 14.10.2019 0.01 10.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 34 pips 20 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@R ROUGH RICE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 81 pips 75 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:15
@S SOYBEANS (CME) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 102 pips 50 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@W WHEAT (CME) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 285 pips 240 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@GBL Euro-Bund Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -7.00 % -7.00 % EUR 5 pips 4 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBM Euro-Bobl Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -7.00 % -7.00 % EUR 3 pips 3 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBS Euro-Schatz Futures (EUREX) 0.001 0.0 3.00 % -7.00 % -7.00 % EUR 6 pips 6 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@LC LIVE CATTLE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 90 pips 54 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
@LH LEAN HOG (CME) 0.001 0.0 50.00 % -7.00 % -7.00 % USD 159 pips 120 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
Tick size Contract size Stop out level Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AEROFLOT 0.01 100.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 6 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#GAZPROM 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 6 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#GMKN 1. 1.0 0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#GZPROMNEFT 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 17 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#IRAO 0.0001 1000.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 26 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#LUKOIL 0.01 1.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 149 pips 60 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#MAGN 0.001 1.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 24 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#MAGNIT 0.01 1.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 227 pips 200 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#MTS 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 16 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#NLMK 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 6 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#NVTK 0.1 10.0 0 -18.00 pips -18.00 pips 33.00 % RUB 7 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#ROSNEFT 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 11 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#ROSTEL 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#RUSGIDRO 0.0001 1000.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#SBER 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#SURGUT 0.001 100.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 19 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#TATN 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 20.00 % RUB 28 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#URALKALIY 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 8 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#VTB 0.00001 10000.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
Tick size Contract size Stop out level Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 58 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 15 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 13 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 75 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 7 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 6 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 8 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEPSI 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TESLA 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 10 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
Symbol Name Tick size Stop out level Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 -9.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 -1.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 0 -4.50 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 0 -12.00 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 0 0.50 pips -15.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 0 0.50 pips -13.50 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 24 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 0 -9.00 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 0 -27.00 pips 2.00 pips 400.00 % 100000.0 151 pips 132 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 0 -16.50 pips 0.50 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 0 -22.50 pips 1.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 0 -3.00 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 0 -10.50 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 0 -82.50 pips 3.50 pips 1000.00 % 100000.0 359 pips 310 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 0 -7.50 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 0 -13.50 pips 0.00 pips 200.00 % 100000.0 31 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 0 -18.00 pips 1.00 pips 100.00 % 100000.0 41 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 0 -2823.00 pips 22.20 pips 400.00 % 100000.0 27003 pips 25875 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 0 -54.00 pips -19.50 pips 200.00 % 100000.0 359 pips 230 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 0 -28.50 pips 1.00 pips 400.00 % 100000.0 97 pips 86 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 0 -19.50 pips 1.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 0 -613.50 pips 15.00 pips 400.00 % 100000.0 1375 pips 926 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 0 -12.00 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 45 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 0 -19.50 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 49 pips 30 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips -16.50 pips 100.00 % 100000.0 52 pips 40 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 0 1.00 pips -97.50 pips 1000.00 % 100000.0 826 pips 710 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 0 -4.50 pips -15.00 pips 100.00 % 100000.0 41 pips 30 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0 -7.50 pips -6.00 pips 200.00 % 100000.0 97 pips 68 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 0 -12.00 pips -10.50 pips 100.00 % 100000.0 83 pips 60 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 0 -22.50 pips -111.00 pips 200.00 % 100000.0 1683 pips 1403 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 0 -18.00 pips -3.00 pips 400.00 % 100000.0 98 pips 73 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 0 -16.50 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 -7.50 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 60 pips 50 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 67 pips 60 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 -1.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0 -10.50 pips -3.00 pips 400.00 % 100000.0 137 pips 124 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 0 -9.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 -1.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 1.50 pips -18.00 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 0 -4.50 pips -1.50 pips 400.00 % 100000.0 21 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 0 11.00 pips -106.50 pips 1000.00 % 100000.0 303 pips 270 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 0 4.00 pips -82.50 pips 1000.00 % 100000.0 284 pips 268 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 1.00 pips -18.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 27 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 0 -72.00 pips 7.00 pips 400.00 % 100000.0 287 pips 270 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 0 0.00 pips -10.50 pips 200.00 % 100000.0 69 pips 54 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 0 -1810.50 pips 12.20 pips 400.00 % 100000.0 30194 pips 29640 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 0 13.50 pips -136.50 pips 200.00 % 100000.0 493 pips 333 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0 -6.00 pips -10.50 pips 400.00 % 100000.0 87 pips 82 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 0 -384.00 pips 9.60 pips 400.00 % 100000.0 809 pips 540 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Stop out level Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
GOLD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 0 -25.50 pips 1.50 pips 1.00 % 100.0 66 pips 58 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
GOLDEUR Gold vs Euro/ Spot 0.01 0 -7.50 pips -7.50 pips 2.00 % 100.0 160 pips 146 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
SILVER Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 0 -4.50 pips -1.50 pips 2.00 % 5000.0 79 pips 76 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
SILVEREUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 0 -1.50 pips -3.00 pips 4.00 % 5000.0 128 pips 122 pips Monday-Friday: 01:05-23:55

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for American and Russian stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
CFD CURRENCIES
CFD CURRENCIES CFD contracts for currency pairs traded on Globex (CME) stock exchange. CFD ENERGIES CFD contracts for energy resourses that are traded on NYMEX and ICE stock exchange. CFD METALS CFD contracts for metals which are traded on stock exchange CFD INDICES CFD contracts for indices traded on the world's stock exchanges. CFD SOFTS CFD contracts for soft commodities traded on ICE stock exchanges. CFD GRAINS CFD contracts for grans traded on CBOT (ebot) stock exchange. CFD BONDS CFD MEATS CFD contracts for different types of meat traded on CME stock exchange
STOCKS
Russian STOCK
Russian STOCK Stocks of Russian companies traded on Moscow International Stock Exchange (MOEX) STOCK USA
Symbol Name Tick size Stop out level Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 24 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 151 pips 132 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 359 pips 310 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 41 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 27003 pips 25875 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 359 pips 230 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 97 pips 86 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 1375 pips 926 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 45 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 49 pips 30 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 52 pips 40 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 826 pips 710 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 41 pips 30 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 97 pips 68 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 83 pips 60 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 1683 pips 1403 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 98 pips 73 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 60 pips 50 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 67 pips 60 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 137 pips 124 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 303 pips 270 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 284 pips 268 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 27 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 287 pips 270 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 54 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30194 pips 29640 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 493 pips 333 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 87 pips 82 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 0 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 809 pips 540 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Stop out level Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
GOLD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 0 0.00 pips 0.00 pips 2.00 % 100.0 66 pips 58 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
GOLDEUR Gold vs Euro/ Spot 0.01 0 -6.00 pips -6.00 pips 2.00 % 100.0 160 pips 146 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
SILVER Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 0 0.00 pips 0.00 pips 2.00 % 5000.0 79 pips 76 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
SILVEREUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 0 -1.00 pips -2.00 pips 4.00 % 5000.0 128 pips 122 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@AUD AUSTRALIAN DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 9 pips 8 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@EUR EURO FX (CME) 0.00001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 36 pips 30 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GBP BRITISH POUND (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 7 pips 7 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@NZD NEW ZEALAND DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 5 pips 4 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 19 pips 19 pips 20.00 USD Monday-Friday: 03:05-23:55
CL CRUDE OIL (NYMEX) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 19 pips 13 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
GAS Low Sulphur Gasoil (ICE) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 80 pips 50 pips 20.00 USD Monday-Friday: 03:01-24:00
HO Harbor ULSD (NYMEX) 0.0001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 37 pips 30 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
NGV9 Natural Gas (CME) Exp. 26.09.2019 0.001 10.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 7 pips 6 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
QM E-mini Crude Oil (CME) 0.001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 58 pips 55 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 27 pips 27 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XRBV9 RBOB Gasoline (CME) Exp. 30.09.2019 0.0001 10.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 43 pips 31 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@COPV9 COPPER (COMEX) Exp. 29.10.2019 0.00001 12.5 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 170 pips 50 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GLD GOLD (COMEX) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 111 pips 100 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@PLD PALLADIUM (NYMEX) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 506 pips 410 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@PLDU9 PALLADIUM (NYMEX) Exp. 26.09.2019 0.01 5.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 455 pips 100 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@PLT PLATINUM (NYMEX) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 104 pips 80 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@SLV SILVER (COMEX) 0.001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 65 pips 62 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
AEX AEX AMSTERDAM Index 0.01 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % EUR 17 pips 10 pips 20.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
DX US DOLLAR INDEX 0.001 0.0 100.00 % -10.00 % -10.00 % USD 50 pips 49 pips 20.00 USD Monday-Friday: 03:00-24:00
ES MINI S&P 500 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % USD 35 pips 34 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
FCE CAC 40 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % EUR 40 pips 40 pips 20.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FDAX DAX 30 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % EUR 83 pips 66 pips 20.00 USD Monday-Tuesday, Thursday-Friday: 03:02-23:55 Wednesday: 03:05-23:55
FSMI SWISS MARKET Index 1. 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % CHF 5 pips 5 pips 20.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE FTSE 100 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % GBP 59 pips 50 pips 20.00 USD Monday-Friday: 03:02-23:55
NQ MINI NASDAQ 100 Index 0.1 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % USD 72 pips 50 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
TF MINI RUSSEL 2000 Index 0.01 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % USD 38 pips 20 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
YM MINI DOW JONES Industrial Average Index 1. 0.0 1.00 % -10.00 % -10.00 % USD 33 pips 32 pips 20.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@CCA COCOA (ICE) 1. 0.0 8.00 % -7.00 % -7.00 % USD 5 pips 4 pips 20.00 USD Monday-Friday: 11:46-19:25
@COF COFFE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 22 pips 16 pips 20.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@COFU9 COFFE (ICE) Exp. 18.09.2019 0.01 0.0 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 111 pips 96 pips 20.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@CTNV9 COTTON (ICE) Exp. 09.10.2019 0.01 5.0 8.00 % -7.00 % -7.00 % USD 34 pips 9 pips 20.00 USD Monday-Friday: 04:01-20:20
@LMB LUMBER (CME) 0.1 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 21 pips 11 pips 20.00 USD Monday-Friday: 17:00-24:00
@OJC ORANGE JUICE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 46 pips 30 pips 20.00 USD Monday-Friday: 15:01-20:55
@SUGV9 SUGAR (ICE) Exp. 30.09.2019 0.01 11.2 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 9 pips 8 pips 20.00 USD Monday-Friday: 10:31-19:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@C CORN (CME) 0.01 0.0 10.00 % -7.00 % -7.00 % USD 85 pips 60 pips 20.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@L SOYBEAN OIL (CME) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 6 pips 4 pips 20.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@MV9 SOYBEAN MEAL (CME) Exp. 14.10.2019 0.01 10.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 34 pips 20 pips 20.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@R ROUGH RICE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 81 pips 75 pips 20.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:15
@S SOYBEANS (CME) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 102 pips 50 pips 20.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@W WHEAT (CME) 0.01 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 285 pips 240 pips 20.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@GBL Euro-Bund Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -7.00 % -7.00 % EUR 5 pips 4 pips 20.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBM Euro-Bobl Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -7.00 % -7.00 % EUR 3 pips 3 pips 20.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBS Euro-Schatz Futures (EUREX) 0.001 0.0 3.00 % -7.00 % -7.00 % EUR 6 pips 6 pips 20.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@LC LIVE CATTLE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -7.00 % -7.00 % USD 90 pips 54 pips 20.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
@LH LEAN HOG (CME) 0.001 0.0 50.00 % -7.00 % -7.00 % USD 159 pips 120 pips 20.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
Tick size Contract size Stop out level Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AEROFLOT 0.01 100.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 6 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#GAZPROM 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 6 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#GMKN 1. 1.0 0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#GZPROMNEFT 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 17 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#IRAO 0.0001 1000.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 26 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#LUKOIL 0.01 1.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 149 pips 60 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#MAGN 0.001 1.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 24 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#MAGNIT 0.01 1.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 227 pips 200 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#MTS 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 16 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#NLMK 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 6 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#NVTK 0.1 10.0 0 -18.00 pips -18.00 pips 33.00 % RUB 7 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#ROSNEFT 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 11 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#ROSTEL 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#RUSGIDRO 0.0001 1000.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#SBER 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#SURGUT 0.001 100.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 19 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#TATN 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 20.00 % RUB 28 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#URALKALIY 0.01 10.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 8 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
#VTB 0.00001 10000.0 0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29
Tick size Contract size Stop out level Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 58 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 15 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 13 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 75 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 7 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 6 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 8 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEPSI 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TESLA 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 10 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100.0 0 -10.00 % -10.00 % 10.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

BINARY OPTIONS
Period Start Min time Max time Win Loss Nil Close win Close percent
AUDCAD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
AUDCHF_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
AUDJPY_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
AUDNZD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
AUDUSD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
CADCHF_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
CADJPY_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
CHFJPY_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
EURAUD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
EURCAD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
EURCHF_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 60 % -100 % 0 % 20 % 10 %
EURGBP_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
EURJPY_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
EURNZD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
EURUSD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 86 % -100 % 0 % 20 % 10 %
GBPAUD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
GBPCAD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
GBPCHF_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
GBPJPY_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
GBPUSD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
GOLD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 20 %
NZDJPY_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
NZDUSD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
SILVER_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 60 % -100 % 0 % 20 % 15 %
USDCAD_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 85 % -100 % 0 % 20 % 10 %
USDCHF_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %
USDJPY_OP 30 min 00:00:01 1 min 2880 min 80 % -100 % 0 % 20 % 10 %

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Choose your language