"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

ترفیعات و پاداش ها

Gather your World Cup team

Win Grand Capital Cup 2018, earn points based on your players' performance and exchange them for prizes!

  • The promotion is valid from the 14th of June through the 15 of July.
  • All Grand Capital registered clients can take part in the promotion
  • To participate, choose the players, create the name for your team and register your team for the competition.

General terms:
1. Grand Capital is the organizer of the "Gather your World Cup team" promotion
2. The promotion is valid from June 14th through July 15th, 2018
3. Anyone may take part in the promotion.
4. In order to participate, you must be a registered client of Grand Capital.
5. One client may set up only one team.
6. Teams must be registered before July 15th, 2018.
7. All teams and results are available in the leaderboard.
8. The company reserves the right to cancel the promotion or deny participation without providing any reasons.
9. Upon detecting any fraudulent activity on the part of a client, the company reserves the right to disqualify that client.
10. The company holds the right to deny the reward to a client if any concerns about abuse of the rules or fraud arise.
11. The company has the right to change the promotion rules at any time.

How to participate

1. Register with Grand Capital
2. Set up your team. Choose a player from each category. Choose a name and choose a country for your team.
3. Register your team for the World Cup.
4. Follow the results.

Points

1. Points are granted for the player's every action according to the point table.
2. All points are granted and displayed in the rating within 24 hours after the end of each game.
3. Standing of each participant are displayed in the contest rating
4. If the team is registered after the beginning of the championship, the participant cannot claim the points for the completed games. Points are being calculated only after the team is registered. However, the participants can partially claim points for the completed games. To do that, they need to make a deposit to any Grand Capital trading account with any amount starting from $100. The points will be granted upon deposit. The points are calculated as the current average among all the participants.

Replacements

1. All teams that have been registered through the 25th of June, can add 4 new players to their teams before 8 PM (UTC) June 28th.
2. Starting from June 29th, you will be able to make replacements. The total number of replacements before each stage can be up to 4.
3. You can replace any players.
The replacements will be available:
from June 29th until 2:00 PM (UTC) on June 30th
from July 4th until 2:00 PM July (UTC) on July 6th
from July 8th until 6:00 PM July (UTC) on July 10th
from July 12th until 2:00 PM July (UTC) on July 14th
4. Points earned by the players you replaced will not be lost.
5. Points earned by the new players will only be awarded for the games that were played after the replacement.
6. The points for the previous games will be added according to the article 4 of the present rules.

Winners

1. The prize fund is distributed among the players that take 1st, 2nd and the 3rd places respective to the number of points granted based on the results of the World Cup 2018.
2. All company clients can compete for the 1st, 2nd and the 3rd places.
3. Participants that take 1, 2 or 3rd place will receive prizes for the 1st, 2nd and the 3rd place even if they don't have Real accounts with Grand Capital.
4. If two or more teams have the same number of points, the participant with the highest deposit on their accounts will be chosen as the winner.

Prizes:
1st place: Cup, hoodie, t-shirt.
2nd place: Cup, t-shirt, and a mug.
3rd place: Cup and t-shirt.

How to exchange points for prizes

1. All the accumulated points can be exchanged for prizes.
2. The points can be exchanged for prizes between the 15th of July and 31st of July.
3. To exchange the points for prizes, the participant must have real accounts with a total account balance of no lower than $100.
4. Furthermore, the trading accounts must be deposited with an amount of $100 or more during the promotion term: 14th of Just to 31th of July 2018.
5. The requests to claim prizes must be initiated not later than the 31st of July 2018. To request the prize, email at pr@grandcapital.net
6. All requests must contain the Full name of the participant and the team name.
7. One participant can only claim one prize. The points may be exchanged for the following prizes:
T-shirts, hoodies, books, mugs, $1000 no deposit bonus if the total account balance is not lower than $500.

2. $200 and $500 no-deposit bonuses, 50% discount on trading robots if the total account balance is not lower than $100.

The winners will be announced within 24 hours after the final World Cup 2018 game.

Claims

6.1 All claims regarding this promotion may be directed to info@grandcapital.net
6.2 All claims must contain the full name, the participant's residential address, account number, team name and a thorough description of the claim.

شرکت کردن ضوابط و شرایط مخفی

Any Deposit Bonus +40%

40% bonus for each deposit with no limit to the amount!

  • Larger deposit – larger trading volume (get 40% more than what you deposit)
  • Enlarge every deposit (deposit any amount unlimited number of times and claim the bonus each time)
  • Withdrawable bonus (make the bonus funds withdrawable with active trading)

Terms of the «Any deposit bonus +40%» promotion

1. General terms

1.1 The promotion is valid indefinitely. The end of the promotion will be announced.
1.2 Grand Capital is the sole organizer of the promotion.
1.3 The organizer has the right to change the terms of the promotion, as well as the list and characteristics of the bonuses offered.
1.4 The organizer has the right to terminate the promotion at any time.

2 Participants

2.1 All clients of Grand Capital can take part in the promotion. That includes those who open a Grand Capital trading account during the term of the promotion.
2.2 Valid phone verification and submitted Identification Documents, as well as the confirmation of the residential address, are mandatory for the participation.
2.3 Types of the trading accounts that can take part in the promotion: Standard, Swap Free, Investor, Master.
2.4 The leverage for the trading account that was chosen to participate in the promotion cannot exceed 1:100.
2.5. To receive a bonus, a client must deposit to their trading account during the term of the promotion. The client has the right to claim the bonus after each deposit. The bonus amount is 40% of the amount deposited.
2. 6. Maximum bonus amount cannot exceed $20 000.
2.7 Employees of Grand Capital and their relatives cannot participate in the promotion.
2.8 All promotion participants must carefully read the terms of the promotion and follow them. Ignorance of the promotion terms cannot serve as a valid reason when submitting a claim.
2.9 Other promotions of the Company aren’t applied to the account participating in this promotion.
2.10 If any other bonus has been already claimed for the account, the 40% bonus may be granted only after all other bonuses have been canceled upon the client's request and provided that all the promotion terms have been met.

3. Claiming the bonus
3.1 To receive the bonus, a client must create a request in the Private office or contact the personal manager via email (the email address is available in the Private office).
3.2 To withdraw the bonus funds, the client must submit the valid Indification Document as well as the proof of the residential address.

4. Receiving the bonus funds
4.1 The bonus request is processed within 48 hours and the bonus funds are granted to the account.
4.2 If funds are withdrawn from the account, the bonus is reduced by 40% of the withdrawal amount.
4.3 Internal transfers, commission payouts, and other non-trading transactions equal a withdrawal transaction.
4.4 Bonus funds are granted for a 6-month period.
4.4.1 The bonus term can be extended for another 6 months by a deposit which is not less than 10% of the bonus amount, made prior to the bonus deduction.
4.4.2 The company may deny granting a bonus at any time as well as deduct the existing bonus with no explanation.
4.4.3 The company reserves the right to turn the bonus funds into credit funds without providing any reasons.
4.5 It is forbidden to trade on the account associated with the promotion through an anonymous proxy server. If more than 5 (five) connections to the account from different IP addresses belonging to different regions are detected, the account can be disqualified and the bonus — annulled. If any concerns about the abuse of the promotion or a fraud arise, and/or falsification of the documents provided by the participant of the promotion is detected, the account can be disqualified and the client may be denied service.
4.6 The bonus amount cannot exceed the account balance.
4.7 Multidirectional trading on the bonus account is prohibited. In a case of violation of this term, the Company has the right to deduct the bonus funds and part of the profit earned as a result of the trading with the bonus funds on the basis of the proportional ratio of the client's funds to the profit obtained.

5. Withdrawal of bonus funds

5.1 With active trading the bonus funds gradually become the client’s property. For that the client must place trades and for each open and closed full Lot, the client can claim $3. The minimum amount that can be claimed is $50. The request is submitted via email or through Private Office.
5.2 The following trading instruments are considered in the calculations: FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT.
5.3 The subject of the request must be: “Bonus for any deposit” – make the bonus withdrawable”, the trading account number and the client’s full name.

6 Claims

6.1 All claims may be forwarded to info@grandcapital.net.
6.2 All claims must contain a full name, the exact residential address, account number and a thorough description of the problem.

دریافت پاداش ضوابط و شرایط مخفی

روز تجارت بدون-ریسک

"Day of risk-free trading" provides all clients of Grand Capital trading on Option accounts with a whole day of risk-free trading!

1 General Terms and Conditions
1.1 The promotion is valid indefinitely. It will be announced if the promotion should discontinue.
1.2 The promotion is organized by Grand Capital.
1.3 The organizer has the right to change conditions of the promotion at any time.
1.4 The organizer has the right to cancel the promotion at any time.
2 Participants
2.1 All clients of Grand Capital are able to take part in the promotion.
2.2 In order to participate in the promotion one needs to verify his or her mobile phone number and provide the necessary documentation for identity verification.
2.3 Trading accounts that are eligible to participate in the promotion: Real Options, Real Options Pro.
2.4 During one calendar month the client can receive the full compensation of the loss taken during one whole day of trading. To receive the compensation, the client must deposit to Option account at least once during this month. The client can choose any trading day for loss compensation. However, the request cannot be filed later than the 31st day from the moment of the loss taken. The whole amount will be granted to his/her account as a bonus.
2.5 The maximum amount of the bonuses granted cannot exceed $10 000.
2.6 Employees of Grand Capital and their relatives cannot participate in the promotion.
2.7 Any participant must adhere to the rules and read them carefully. Ignorance of the rules cannot serve as an argument when submitting a claim.
2.8 The account participating in the promotion cannot claim other bonuses or participate in other promotions.
3 Bonus request, receipt of the bonus and bonus expiry
3.1 To receive the bonus funds, choose the account and the date the loss will be compensated for in the "Day of risk-free trading" field in "Bonuses" section of your Personal account.
In order to receive the bonus, the participant must apply for it through the Personal account. On the Bonuses and Promotions page, the client needs to choose the trading account and press “Get the bonus” button.
3.2 The bonus will be granted right after the request is submitted.
3.3 The bonus funds will remain on the account for 6 months only.
3.4 Once the 6-month period is over, the bonus funds will be deducted from the account if the bonus requirements are not fulfilled.
3.5 After the bonus is deposited all funds on the client’s account are divided into 2 parts: client’s personal funds (funds on the account before the bonus was granted) and bonus funds (all active bonuses and the profit gained using the bonus funds). The proportion between these two parts will be used for further calculations and is updated after each deposit/withdrawal.
3.6 When profit is made, the amount is distributed between the client’s personal funds and bonus funds proportionally.
3.7 If a trade(s) result(s) in a loss of funds, the loss in proportional to client's personal funds and the bonus funds
3.8 Before the bonus requirements are fulfilled, the client’s personal funds which were not used to receive the bonus remain free for withdrawal at any time, as well as the part of the profit, made using the mentioned funds.
3.9 Bonus funds, as well as the funds deposited by the client, will be available for withdrawal once the collective trading volume exceeds the bonus amount in 40 times.
3.10 The client has the right to cancel the bonus at any time. In this case, the whole bonus amount is deducted from the account as well as the profit received using the bonus funds. The remaining personal funds of the client will be available for withdrawal.
3.11 If the account balance is 10 USD or 10% from the active bonus funds, all bonuses and the profit made using the bonus funds are deducted from the account.
3.12 Please mind that to prevent any fraudulent activity or upon detecting such activity, the Company holds the right to deduct all bonus funds from a client’s account without any prior notice.
3.13 If funds are withdrawn from the trading account, the amount equal to the withdrawn amount will be deducted from the bonus funds.
3.14 Internal transfers, commissions, and other non-trading transactions are considered to be a withdrawal.
3.15 The Company can deny bonus as well as deduct existing bonus with the profit made using the bonus funds at any time without prior notice and any comment.
3.16 On the trading account the bonus is granted to it is prohibited to trade using an anonymous proxy server. Upon detection of more than 5 (five) connections to the account from different IP addresses belonging to different regions/countries, the account can be disqualified and the bonus canceled. If any fraudulent activity and attempt to abuse the bonus scheme as well as falsification of the documents provided are detected, such account can be disqualified and the client can be denied service.
3.17 Partners cannot receive a commission for the client trading using the bonus funds.
3.18 Bonus funds belong to the Organizer.
4 Making the bonus withdrawable
4.1 The bonus funds become withdrawable once the total trading volume exceeds the amount of the bonus funds in 40 times.
4.2 To claim the bonus funds the participant should create a request. The headline of the request should include: “Day of risk-free trading” – make my bonus withdrawable, trading account number, last name, first name). The request can be sent via email or Personal account.
5 Claims
5.1 All claims regarding the promotions can be sent to info@grandcapital.net.
5.2 All claims should include Full name, the address, account number and a thorough description of the issue.

دریافت پاداش ضوابط و شرایط مخفی

پاداش خوش آمدگویی 500 دلار

New! No deposit bonus more than offered by other brokers.

  • $500 for 7-day trading;
  • withdrawable profit.

Terms of Welcome-bonus $500

1. General terms
1.1. The promotion is valid indefinitely.
1.2 The company-organizer is Grand Capital.
1.3 The Company reserves the right to change the conditions or refuse to grant a bonus at any time.
1.4 The Company reserves the right to cancel the promotion at any time.

2. Participants
2.1 All clients of Grand Capital can participate in the promotion. That includes those, who open a Grand Capital account during the term of the promotion.
2.2 Only verified users can participate in the promotion. For verification, you should upload the scan of your passport to Private Office. You should also verify your mobile number. The organizer reserves the right to require additional documents for identification.
2.3 Types of accounts involved in the promotion: Welcome bonus $500 account with trading conditions similar Standard account.
2.4 Your account’s leverage can’t exceed 1:100.
2.5 The employees of the Company and their families can’t participate in the promotion.
2.6 The participant should read this terms carefully and follow these rules. Ignorance of the terms can't serve as a valid argument when submitting a claim.
2.7 Other promotions of the Company can't be applied to the account participating in this promotion.
2.8 Only a private individual can take part in the promotion.
2.9 Deposit, withdrawal and internal transfer are not available on the bonus account.

3. How to receive the bonus
3.1 To receive the bonus you should submit a request in the Private Office while the promotion is running (Click the "Get the bonus" button on the "Promotions and bonuses" page and follow the instructions)

4. Getting the bonus
4.1 Bonus is granted automatically, provided all the required conditions are met.
4.2 Bonus can only be claimed once in a lifetime. The bonus can't be granted twice.
4.3 Bonus funds are credited for 7 calendar days.
4.4 After the 7-day period is over, the bonus funds are deducted and all open positions are closed.
4.5 Once the bonus funds are deducted, only the profit received remains on the account and the bonus account automatically turns into a Live "Standard" or "Micro" account.
4.5.1 The account type depends on the amount of profit accumulated as a result of trading the bonus funds.
4.5.2 If the profit is $100 or more, the bonus account turns into a "Standard" account.
4.5.3 If the profit is less than $100, the bonus account turns into a "Micro" account.
4.6 The account’s leverage can’t exceed 1:100.
4.7 The Account can’t participate in the investment service, that’s to become manager or investor.
4.8 In order to activate the real account, a client should deposit the amount same or higher than the profit on the bonus account, but not less than $10 (minimum micro account deposit) during 7 (seven) calendar days.
4.9 In the absence of deposit all profits are deducted from the account.
4.10 Profit received from trading with the $500 bonus is available for withdrawal only after completing a certain amount of trading operations on the replenished real account: For every $5 of your profit made on bonus account to become your asset, you must trade 1 lot (100 lots on the account type Micro).
4.10.1 The calculations take into account the type of trading tools FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT 2
4.11 In order to claim the bonus funds, a client must submit a request. The subject of the request must be: "$ 500 - no deposit bonus" - the transfer of the ownership of a bonus ", account number and name. The application is submitted by e-mail or in the client's Private Office.
4.12 Partial withdrawal of the profit is impossible.
4.13 Getting bonus and/or trading bonus funds ON TWO OR MORE ACCOUNTS with same IP-address is prohibited.
4.14 Trading through an anonymous proxy server on the bonus account is prohibited. If more than 5 (five) connections from differed IP addresses belonging to different regions are detected, the bonus will be canceled. If any suspicion of fraudulent activity arises, and/or falsification of client's documents is detected, the client's account may be disqualified and the client may be denied service.
4.15 Multidirectional trading is prohibited in the bonus account. In a case of violation of this term, the Company can cancel bonus and part of the profit earned as a result of the trade on the basis of the proportional ratio of own funds to the client’s profit obtained in the bonus account.
4.16 Affiliate commission isn’t granted for clients trading the $500 bonus.
4.17 Bonus funds are the Company’s property.
4.18 Primarily the client's own funds are used in trading.
4.19 If a withdrawal / internal transfer of funds from the account is made prior to completing the full trading volume specified in p.4.10, the bonus profit is deducted from the account.

5. Claims
5.1 All claims can be sent to the email: info@grandcapital.net.
5.2 All claims should include the participant’s name and address, account number and a thorough description of the problem.

دریافت پاداش ضوابط و شرایط مخفی

بهترین پاداش ها در"گرند کپیتال" یشنهاد می شود.

"گرند کپیتال" همراه با موقعیت های بزرگ! ما همیشه سعی آن داریم تا بهترین انواع ترفیعات و پاداش ها را برای تجار در نظر بگیریم. ما مطمئن هستیم که تمام مشتری ها میتوانند پاداش مناسب خود را در "گرند کپیتال" یافت کنند.

Choose your language