سال در مارکت

حساب های معاملاتی

حساب واقعی
حساب مجازی

لورج متغیر برای اکانت های متاتریدر5 و ECN Prime

Margin requirements listed below are only applicable to Forex instruments (currency pairs)

از مزیت قراردادهای عالی ما استفاده کنید

Get +40% to every deposit!
Invite friends and receive rewards!
پاداش دریافت کنید

مسابقات

Is trading on the real market going well? Then try your skills in our contests on real accounts. All participants only have one day to prove they are the best and win the main prize!
ثبت نام در مسابقات
Enroll in a free course!

Choose your language