"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

ما 5 نوع حساب برای ترید در بازارهای مالی ارائه می دهیم

از مزیت قراردادهای عالی ما استفاده کنید

 • To the Moon

  Get free SERENITY tokens for trading on ECN Prime and/or Standard account! - The promotion is valid through February 15th, 2018 - Place at least 3 trades (involving any cryptocurrency) on ECN Prime or at least 5 trades (involving any assets except Stocks CFD) on a Standard account. - SERENITY tokens can be used to pay for Serenity Financial platform services or sold on an exchange after the ICO ends. The nominal price of 1 token is 0.1 ETH.

  بیشتر بخوانید
 • Any Deposit Bonus +40%

  40% bonus for each deposit with no limit to the amount! - Larger deposit – larger trading volume (get 40% more than what you deposit) - Enlarge every deposit (deposit any amount unlimited number of times and claim the bonus each time) - Withdrawable bonus (make the bonus funds withdrawable with active trading)

  بیشتر بخوانید
 • روز تجارت بدون-ریسک

  "Day of risk-free trading" provides all clients of Grand Capital trading on Option accounts with a whole day of risk-free trading!

  بیشتر بخوانید

Choose your language