"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

انتخاب برنامه شراکت

شریک وب
نماینده منطقه ای
امتیاز
وایت لیبل

شراکت وب

Web partnership - it is the possibility for the active internet users to join a set up business on favorable terms and without investment. It is the first level of partnership, which doesn't require special knowledge in financial markets. In order to start collaboration with our company it is enough to have any internet resource (site, blog, forum, a group in social networks and others), through which you will attract clients. In this case, all the promotional material will be provided by the company for you. This type of partnership is designed so that it lets you obtain a high reward on par with serious partners of the company

شریک وب شوید

How it works

شما مشتری جذب می کنید

مشتری ها از وب سایت، فروم و شبکه های اجتماعی شما

مشتری ها در شرکت ما تجارت می کنند

بابت ترید مشتری ها شما کمیسیون یا پاداش دریافت خواهید کرد

مزایا

 • "گرند کپیتال" بیشترین میزان کمیسیون شراکت را پرداخت می کند - از 15 $ برای هر 1 لات
 • کار شما با یک کمپانی شناخته شده است
 • "گرند کپیتال" بهترین سرویس های معاملاتی در مارکت را ارائه می کند
 • نیازی به سرمایه گذاری اولیه نیست
 • محدودیتی در سود و درآمدزایی نیست
 • شما و مشتری های شما به تمام سرویس های "گرند کپیتال" دسترسی دارند
 • "گرند کپیتال" مشتری های شما را سرویس دهی می کند
 • شما می توانید شبکه شراکت را در سراسر جهان پخش کنید

مثالی برای درآمد واقعی

Igor,Moscow

5 روز - 1 مشتری
1 ماه - 15 مشتری 500 دلار
3 ماه - 100 مشتری 3500 دلار در هر ماه
12 ماه - بیش از 300 مشتری 12650 $ در هر ماه

شراکت چند سطح

شما می توانید با جذب شریک در زیر مجموعه درآمد کسب کنید. IB جذب شما توسط شما Sub-Partner نامیده می شود. شما از سود ایشان نیز پاداش دریافت می کنید

در جدول سمت راست شما می توانید نسبت سود سطح های مختلف sub-partner را مطالعه کنید. برای راحتی، شما تمام گزارش جزئیات حساب-کتاب را دریافت می کنید.

شریک "گرند کپیتال"

پاداش استاندارد

سطح 1

10%

سطح 2

7%

پشتیبانی ما

 • آمار شفاف حسابرسی شریک در "دفتر شخصی"

 • ابزار تبلیغات

 • استراتژی آماده برای جذب مشتری

 • بخش شرکا، مشاوره متخصصان

 • گواهی نماینده

 • آموزش رایگان

پاداش شما

تفاوتی بین شرکای قدیمی و جدید نیست. شرایط درآمد زایی برای همه یکی است.

مجموع درآمد شرکا از مجموع حجم های معاملاتی در گروه های ابزارهای معاملاتی است:

پاداش ورود/بیرون تا $30 000 ورود/بیرون بالای $30 000
پاداش برای 1 لات استاندارد از $15 تا $70 از $18 تا $80
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی CFD 70% 80%
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی ECN 30% 40%

جوایز نمایندگان برای حساب های Option

وضعیت % برای حجم معاملات تعداد کلاینت های فعال در 60 روز گذشته تعداد کلاینت های جدید در 60 روز گذشته گزارش ماهیانه خروجی برای این نوع اکانت تایپ شرایط اولیه
استاندارد 1% برای 1 تا 5000 دلار ماه سوم
پیشرفته 2% برای 10 برای 3 برای 5000 دلار ماه دوم
مشاور 4% برای 30 برای 10 برای 30000 دلار 1 ماهماه اول
از $30 000
پاداش برای 1 لات استاندارد از $15 تا $70
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی CFD 70%
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی ECN 40%
پاداش برای هر لات ترید % از درون/بیرون برای حساب های بایناری آپشن 4%
از $10 000 تا $30 000
پاداش برای 1 لات استاندارد از $18 تا $80
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی CFD 80%
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی ECN 30%
پاداش برای هر لات ترید % از درون/بیرون برای حساب های بایناری آپشن 5%

Additionally for all account types you will get a bonus for clients that made a trading turnover of more than 5 lots for instruments in groups FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT 2 ($1000 for accounts of Options type) during the reporting period (paid once for each individual client

تعداد مشتریان تا 15 از 16 تا 50 از 51 تا 100 بیش از 100
پاداش برای 1 مشتری $10 $25 $35 $50

نماینده منطقه ای

Regional representative program give the possibility for any company to expand their business at the expense of the Grand Capital company's services. The regional representative status allows you to work on behalf of company's name in your city and get an increased partnership reward

ثبت نماینده منطقه ای

How it works

شما مشتری جذب می کنید

دفتر شما

مشتری ها در شرکت ما تجارت می کنند

بابت ترید مشتری ها شما کمیسیون یا پاداش دریافت خواهید کرد

مزایا

 • افزایش کمیسیون - فردی مذاکره می شود
 • نماینده منطقه ای اعتماد به نفس مشتریان را برای افتتاح حساب و سرمایه گذاری افزایش می دهد
 • شما می تواند از تمام لیسانس های شرکت استفاده کنید
 • آسانی جذب مشتری
 • صفحه شخصی نماینده منطقه ای در "گرند کپیتال"
 • محدودیتی در سود و درآمدزایی نیست
 • دسترسی به تمام سرویس های "گرند کپیتال"
 • امکان آموزش در دفتر شما با توجه به سرویس های "گرند کپیتال"

الزامات برای نماینده منطقه ای

 • داشتن یک دفتر
 • بودن یک نهاد حقوقی
 • آگاهی از ویژگی های بازارهای مالی
 • امکان مشاوره با کیفیت بالا و آموزش مشتریان
 • تصویب فعالیت های بازار توسط "گرند کپیتال"

مثال

هزینه افتتاح دفتر: از $2000 تا وقتیکه $10000
هزینه ماهیانه: از $700
کارمندان دفتر: از 1 تا وقتیکه 10 کارمندان
میانگین درآمد ماهیانه: از $5000

پشتیبانی ما

 • آماده برای ساخت مدل تجارت خودتان

 • کار و تکنیک های بهینه شده برای جذب مشتری های جدید

 • پشتیبانی تکنیکی برای دفتر شما و مشتری ها

 • نیازی به خریدار نرم افزار نیست

 • کار کردن تحت نظر "گرند کپیتال" و استفاده از تمام لیسانس ها

 • شرایط فردی برای همکاری

پاداش شما

تفاوتی بین شرکای قدیمی و جدید نیست. شرایط درآمد زایی برای همه یکی است.

مجموع درآمد شرکا از مجموع حجم های معاملاتی در گروه های ابزارهای معاملاتی است:

پاداش ورود/بیرون تا $30 000 ورود/بیرون بالای $30 000
پاداش برای 1 لات استاندارد از $15 تا $70 از $18 تا $80
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی CFD 70% 80%
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی ECN 30% 40%

جوایز نمایندگان برای حساب های Option

وضعیت % برای حجم معاملات تعداد کلاینت های فعال در 60 روز گذشته تعداد کلاینت های جدید در 60 روز گذشته گزارش ماهیانه خروجی برای این نوع اکانت تایپ شرایط اولیه
استاندارد 1% برای 1 تا 5000 دلار ماه سوم
پیشرفته 2% برای 10 برای 3 برای 5000 دلار ماه دوم
مشاور 4% برای 30 برای 10 برای 30000 دلار 1 ماهماه اول
از $30 000
پاداش برای 1 لات استاندارد از $15 تا $70
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی CFD 70%
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی ECN 40%
پاداش برای هر لات ترید % از درون/بیرون برای حساب های بایناری آپشن 4%
از $10 000 تا $30 000
پاداش برای 1 لات استاندارد از $18 تا $80
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی CFD 80%
پاداش برای 1 لات استاندارد %از کمیسیون کمپانی برای گروه ابزار مالی ECN 30%
پاداش برای هر لات ترید % از درون/بیرون برای حساب های بایناری آپشن 5%

Additionally for all account types you will get a bonus for clients that made a trading turnover of more than 5 lots for instruments in groups FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT 2 ($1000 for accounts of Options type) during the reporting period (paid once for each individual client

تعداد مشتریان تا 15 از 16 تا 50 از 51 تا 100 بیش از 100
پاداش برای 1 مشتری $10 $25 $35 $50

امتیاز

Participate in the development of Grand Capital company by franchising and get a high monthly income. Franchising – it's a form of running a business, in which one company (franchisor) gives the other company (franchisees) the right to use the company's business model and brand for a fee (royalty). Grand Capital gives the possibility for the investors to grow expand their business with a franchise without royalty. At the same time Grand Capital provides a working business model, own brand, advertising and technical support, consultancy and others. All this allows us to avoid many of the mistakes and build a proper successful business with the support of a major company

شروع شراکت

How it works

شما مشتری جذب می کنید

درآمد مستقل

درآمد از سرویس مشاوره

درآمد از سرویس آموزش مشتری ها

سایر درآمد ها

دفتر شما

مشتری ها در شرکت ما تجارت می کنند

بابت ترید مشتری ها شما کمیسیون یا پاداش دریافت خواهید کرد

درآمد از سرویس مشاوره

درآمد از سرویس آموزش مشتری ها

سایر درآمد ها

درآمد مستقل

مزایا

 • برند "گرند کپیتال" بسیار شناخته شده است
 • پتانسیل بالای بازار - درخواست های پایداری برای سرویس های آموزشی
 • بسته کامل سرویس ها: آموزش، تبلیغات، نرم افزار پشتیبانی، صفحه شخصی در وب سایت گرند کپیتال
 • حق امتیاز بی قید و شرط
 • بدون حق تألیف
 • منابع مختلف درآمدی: از تریدهای مشتریان، آموزش، مشاوره و سایرین

ملزومات برای حق امتیاز

 • حق امتیاز باید با رگولاسیون داخلی کمپانی همخوانی داشته باشد
 • برند دفتر باید مطابق ملزومات "گرند کپیتال" باشد
 • سرویس های جذب و ... باید با طرح های "گرند کپیتال" مطابقت داشته باشد
 • فرانشیز باید از عمل طبیعی اداری و هزینه های عملیاتی را تضمین کنند
 • پیشنهاد برای فرنچایز عمومی نیست

پشتیبانی ما

 • ابزار تبلغات آماده

 • جذب مشتری ها از طریق نمایندگان خودی

 • ما همه نرم افزار ها را ارائه می کنیم

 • پشتیبانی فنی برای مشتری های شما

 • شما به تمام ابزار آموزشی "گرند کپیتال" دسترسی دارید

 • مشاوره فردی و آموزشی

White Label

White Label partners program was developed for companies that are already working on the market and have their own client base. White Label partner gets the possibility to expand their company's range of services by providing the services of Internet trading. In this case White Label attracts and services the clients under their own brand. And Grand Capital provides software products and own intellectual developments in the use of White Label

شروع شراکت

How it works

درآمد شما بسته به میزان فعالیت تان بستگی دارد - در هر صورت محدودیتی در میزان درآمد نیست

ماهیت قانونی تحت برند خودی

پلتفرم معاملاتی

مشتری ها در حساب های کمپانی شما تجارت می کنند

مزایا

 • شما میتوانید به عنوان یک بروکر مستقل کار کنید و دیگر نیازی به خریداری پلتفرم متاتریدر4 نیست
 • پتانسیل بالای بازار
 • افزایش منبع مشتری ها با جذب مشتری های جدید
 • امکان استفاده بیش از 330 ابزار مالی: CFD, Futures, FX, Indices, Binary Option
 • اسپرد ها و کمیسیون های سودمند
 • استقلال کامل قانونی و مالی
 • وضعیت فردی برای هر وایت لیبل

ملزومات

 • سرمایه اولیه برای شروع تجارت
 • دیتابیس مشتریها
 • آگاهی از سرویس مالی بازار
 • ماهیت قانونی ثبت نام شده

پشتیبانی ما

 • استفاده از منابع معاملاتی گرند کپیتال

 • مشاوره با متخصصان بخش پشتیبانی فنی

 • آپدیت نرم افزارها

 • آموزش رایگان برای کارمندان شما

 • به ساخت استراتژی ها و ترفیعات بپیوندید

Choose your language