سال در مارکت

برای مدیر "لام"

You are a successful trader and want to increase your income? — Become a LAMM Manager at Grand Capital and receive fees from your investors! You become a Manager and let other traders copy your trades in return for a fee you set yourself. Your account history is displayed in the Manager’s Rating. Any Investor can find your account in the rating and connect to it. The system will then start automatically copying your trades to the Investor's account, while you will be receiving a fee.

یک مدیر شوید

مزیت های حساب "لام" در "گرند کپیتال"

 • سپرده سرمایه گذاران به حساب مدیر منتقل نمی شود و در تمام مدت در حساب سرمایه گذار باقی می ماند.

 • سرمایه گذار میتواند حجم معاملات را شخصی سازی کند.

 • سرمایه گذار می تواند هر زمان قرار داد را لغو کند.

 • مدیر می تواند کمیسیون را خود تعیین کند: کمیسیون ثابت یا درصدی از سود مشتری

 • مدیر از سرمایه شخصی خود برای ترید کردن استفاده می کند

 • تمام تراکنش ها به صورت اتوماتیک کپی می شود

چگونه کار می کند؟

افتتاح حساب مدیریت

سرمایه گذار 1 کپی شاخص: 2
بالانس: $1 000

مدیر پاداش: 20%
بالانس: $1 000

سرمایه گذار 2 کپی شاخص: 1
بالانس: $1 000

 • The manager deposited $1 000 and asked in his offer the reward of 20% from profit for the period
 • The investor 1 with deposit $1 000 joined his/her account
 • The investor 2 with deposit $1 000 joined his/her account
 • The manager’s transactions are copied to the investor’s 1 account with copy index 2. The manager’s transactions are copied to the investor’s 2 account with copy index 1.

در انتهای دوره سرمایه گذاری

سرمایه گذار 1 سود $2 000
کمیسیون های مدیر $400
بالانس $2 600

مدیر سود $1 000
پاداش $600
بالانس $2 600

سرمایه گذار 2 سود $1 000
کمیسیون های مدیر $200
بالانس $1 800

 • The investor 1 took profit 200% of the first deposit ($1 000) because transactions had been copied with index 2 and paid the manager 20% from profit ($400). His/her final balance is $2 600.
 • The investor 2 took profit 100% of the first deposit ($1 000) and paid the manager 20% from profit ($200). His/her final balance is $1 800
 • The manager took profit 100% of the first deposit ($1 000) and got reward 20% from the investor’s 1 profit and the investor’s 2 profit ($600). His/her final balance is $2 600

چگونه مدیر شویم

 1. ورود به دفتر شخصی
 2. اگر حساب ندارید، یک اکانت استاندارد یا میکرو /trading/operations_with_money/ افتتاح کنید. شروع به معامله کنید و مهارت خود را نشان دهید. نتیجه تراکنش های شما در صفحه رتبه بندی مدیران نمایش داده می شود.
 3. اگر نزد ما حساب دارید، وارد کابین شخصی شوید، حساب استاندارد یا میکرو را انتخاب کنید و "یک مدیر شوید". بعد از آن آمار حساب شما به صفحه رتبه بندی /investment/rating/ مدیران اضافه خواهد شد.
 4. در دفتر شخصی اصلی /account/ می توانید درخواست های سرمایه گذاران را مشاهده کنید و نوشته های فروم /forum/ را دنبال نمایید.
مدیر حساب "Lamm" شوید

رتبه بندی مدیران

حساب Profitability for the last 3 months Age
1 Dimonger:513871 339.83% 1302 days
2 leading2win:4689849 186.95% 71 days
3 RafalK:4461092 132.82% 566 days
4 TRON:4535424 99.9% 375 days
5 Fadakafx Capital:4650348 97.88% 115 days
6 Youngteam.168:4692765 95.19% 68 days
7 Solomon-FX:4469111 93.61% 556 days
8 hhay:4382011 61.86% 227 days

Choose your language