سال در مارکت

برای مدیر "لام"

ایا شما یک تریدر موفق هستید و میخواهید درآمدتان را افزایش دهید؟ مدیر حساب "لام" شوید و از سرمایه گذار ها کمیسیون دریافت کنید. "لام" نوع مستقل حساب "پام" است. شما اجازه می دهید که سرمایه گذارها، ترید ها را کپی و بابت آن کمیسیونی که تعیین کرده اید پرداخت می کنند. تاریخچه تراکنش ها در صفحه وب سایت GC نمایش داده می شود. بنابراین تعداد زیادی از سرمایه گذارها میتوانند آن را مشاهده کنند. هرچه تراکنش های شما موفق تر باشد، کمیسیون بیشتری میتوانید در نظر بگیرید. سیستم به صورت خودکار ترید ها را کپی می کند و شما نیازی به انجام کار اضافه ندارید. ترید کنید و سود جانبی کسب کنید.

یک مدیر شوید

مزیت های حساب "لام" در "گرند کپیتال"

 • سپرده سرمایه گذاران به حساب مدیر منتقل نمی شود و در تمام مدت در حساب سرمایه گذار باقی می ماند.

 • سرمایه گذار میتواند حجم معاملات را شخصی سازی کند.

 • سرمایه گذار می تواند هر زمان قرار داد را لغو کند.

 • مدیر می تواند کمیسیون را خود تعیین کند: کمیسیون ثابت یا درصدی از سود مشتری

 • مدیر از سرمایه شخصی خود برای ترید کردن استفاده می کند

 • تمام تراکنش ها به صورت اتوماتیک کپی می شود

چگونه کار می کند؟

افتتاح حساب مدیریت

سرمایه گذار 1 کپی شاخص: 2
بالانس: $1 000

مدیر پاداش: 20%
بالانس: $1 000

سرمایه گذار 2 کپی شاخص: 1
بالانس: $1 000

 • The manager deposited $1 000 and asked in his offer the reward of 20% from profit for the period
 • The investor 1 with deposit $1 000 joined his/her account
 • The investor 2 with deposit $1 000 joined his/her account
 • The manager’s transactions are copied to the investor’s 1 account with copy index 2. The manager’s transactions are copied to the investor’s 2 account with copy index 1.

در انتهای دوره سرمایه گذاری

سرمایه گذار 1 سود $2 000
کمیسیون های مدیر $400
بالانس $2 600

مدیر سود $1 000
پاداش $600
بالانس $2 600

سرمایه گذار 2 سود $1 000
کمیسیون های مدیر $200
بالانس $1 800

 • The investor 1 took profit 200% of the first deposit ($1 000) because transactions had been copied with index 2 and paid the manager 20% from profit ($400). His/her final balance is $2 600.
 • The investor 2 took profit 100% of the first deposit ($1 000) and paid the manager 20% from profit ($200). His/her final balance is $1 800
 • The manager took profit 100% of the first deposit ($1 000) and got reward 20% from the investor’s 1 profit and the investor’s 2 profit ($600). His/her final balance is $2 600

چگونه مدیر شویم

 1. ورود به دفتر شخصی
 2. اگر حساب ندارید، یک اکانت استاندارد یا میکرو /trading/operations_with_money/ افتتاح کنید. شروع به معامله کنید و مهارت خود را نشان دهید. نتیجه تراکنش های شما در صفحه رتبه بندی مدیران نمایش داده می شود.
 3. اگر نزد ما حساب دارید، وارد کابین شخصی شوید، حساب استاندارد یا میکرو را انتخاب کنید و "یک مدیر شوید". بعد از آن آمار حساب شما به صفحه رتبه بندی /investment/rating/ مدیران اضافه خواهد شد.
 4. در دفتر شخصی اصلی /account/ می توانید درخواست های سرمایه گذاران را مشاهده کنید و نوشته های فروم /forum/ را دنبال نمایید.
مدیر حساب "Lamm" شوید

رتبه بندی مدیران

حساب Profitability for the last 3 months Age
1 Potapov 2:703860 261.62% 407 days
2 WISSARIUM:4383270 143.54% 400 days
3 RafalK:4461092 132.82% 267 days
4 Sergey 0305:4499348 106.06% 178 days
5 ISMAIL Fx:4514963 96.83% 133 days
6 PSN CAPITAL:4477855 94.11% 159 days
7 Tyrolturultirra:4376819 76.99% 315 days
8 TRON:4535424 74.91% 76 days

Choose your language