سال در مارکت

video_analytics_title

عضویت در تحلیل ویدئویی

تعداد زیادی از اندیکاتورهای اقتصادی هر روز منتشر می شود. روسای بانک های مرکزی و سایر افراد تأثیر گذار به صورت ماهیانه و هفتگی بیانیه صادر می کنند. وبینار های هفتگی و ماهیانه از مجموع بررسی اخبارهای مهم و نشریات مربوطه در هفته قبل و هفته جاری تشکیل می شود.

اشتراک Go to archive

Choose your language