"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

تحلیل ویدئویی "گرند کپیتال"

عضویت در تحلیل ویدئویی

تعداد زیادی از اندیکاتورهای اقتصادی هر روز منتشر می شود. روسای بانک های مرکزی و سایر افراد تأثیر گذار به صورت ماهیانه و هفتگی بیانیه صادر می کنند. وبینار های هفتگی و ماهیانه از مجموع بررسی اخبارهای مهم و نشریات مربوطه در هفته قبل و هفته جاری تشکیل می شود.

اشتراک

Choose your language