"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزار برای تجارت در بازار است و توسط متخصصان مجرب بر اساس عملکرد گذشته و حال پیش بینی ی شود

خواندن تقویم اقتصادی آسان است و شامل پارامتر های زیر است: زمان اخبار، اندکس کشور، ارزش قبلی و پیش بینی، ارزش واقعی و میزان اهمیت.

کدام اخبار اقتصای مهمتر هستند؟ نرخ تخفیف، تولید ناخالص داخلی، داده های نرخ بیکاری، داده های فروش خانه های نو و نرخ تورم.

زمان کنونی
16:22 (GMT +3:00 MSK)
زمان مانده به اعلام خبر: 00:22:29 Manufacturing PMI (Jun) US
کشور اهمیت
زمان مناسبت گذشته پیش بینی واقعیت
01:45
22.06.18
    New Zealand Visitor Arrivals (MoM)
Visitor Arrivals (MoM)
-1.0% 2.7%
01:45
22.06.18
    New Zealand External Migration & Visitors (May)
External Migration & Visitors (May)
-9.00% 6.20%
01:45
22.06.18
    New Zealand Permanent/Long-Term Migration (May)
Permanent/Long-Term Migration (May)
4,930 5,090
02:30
22.06.18
    Japan National CPI (YoY) (May)
National CPI (YoY) (May)
0.6% 0.7%
02:30
22.06.18
    Japan National Core CPI (YoY) (May)
National Core CPI (YoY) (May)
0.7% 0.7%
02:30
22.06.18
    Japan National CPI (MoM)
National CPI (MoM)
-0.4% 0.1%
03:30
22.06.18
    Japan Manufacturing PMI (Jun)
Manufacturing PMI (Jun)
52.8 53.1
06:00
22.06.18
    New Zealand Credit Card Spending (YoY)
Credit Card Spending (YoY)
6.9% 3.7%
07:30
22.06.18
    Japan All Industries Activity Index (MoM)
All Industries Activity Index (MoM)
0.0% 1.0%
09:45
22.06.18
    France French GDP (QoQ) (Q1)
French GDP (QoQ) (Q1)
0.2% 0.2%
10:00
22.06.18
    France French Services PMI (Jun)
French Services PMI (Jun)
54.3 56.4
10:00
22.06.18
    France French Markit Composite PMI (Jun)
French Markit Composite PMI (Jun)
54.2 55.6
10:00
22.06.18
    France French Manufacturing PMI (Jun)
French Manufacturing PMI (Jun)
54.4 53.1
10:30
22.06.18
    Germany German Manufacturing PMI (Jun)
German Manufacturing PMI (Jun)
56.9 55.9
10:30
22.06.18
    Germany German Composite PMI (Jun)
German Composite PMI (Jun)
53.4 54.2
10:30
22.06.18
    Germany German Services PMI (Jun)
German Services PMI (Jun)
52.1 53.9
11:00
22.06.18
    Eurozone Markit Composite PMI (Jun)
Markit Composite PMI (Jun)
54.1 54.8
11:00
22.06.18
    Eurozone Manufacturing PMI (Jun)
Manufacturing PMI (Jun)
55.5 55.0
11:00
22.06.18
    Eurozone Services PMI (Jun)
Services PMI (Jun)
53.8 55.0
13:00
22.06.18
    Eurozone EU Finance Ministers Meeting
EU Finance Ministers Meeting
14:00
22.06.18
    United Kingdom BoE Quarterly Bulletin
BoE Quarterly Bulletin
15:30
22.06.18
    Canada CPI (YoY) (May)
CPI (YoY) (May)
2.2% 2.2%
15:30
22.06.18
    Canada CPI (MoM) (May)
CPI (MoM) (May)
0.3% 0.1%
15:30
22.06.18
    Canada Core Retail Sales (MoM) (Apr)
Core Retail Sales (MoM) (Apr)
-0.2% -0.1%
15:30
22.06.18
    Canada Core CPI (MoM) (May)
Core CPI (MoM) (May)
0.1% -0.1%
15:30
22.06.18
    Canada Core CPI (YoY) (May)
Core CPI (YoY) (May)
1.5% 1.3%
15:30
22.06.18
    Canada Retail Sales (MoM) (Apr)
Retail Sales (MoM) (Apr)
0.8% -1.2%
15:30
22.06.18
    Canada Common CPI (YoY)
Common CPI (YoY)
1.9% 1.9%
15:30
22.06.18
    Canada Median CPI (YoY)
Median CPI (YoY)
2.1% 1.9%
15:30
22.06.18
    Canada Trimmed CPI (YoY)
Trimmed CPI (YoY)
2.1% 1.9%
16:45
22.06.18
    USA Manufacturing PMI (Jun)
Manufacturing PMI (Jun)
56.4
16:45
22.06.18
    USA Services PMI (Jun)
Services PMI (Jun)
56.8
16:45
22.06.18
    USA Markit Composite PMI
Markit Composite PMI
56.6
17:30
22.06.18
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
2.7%
17:30
22.06.18
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
149.3
19:00
22.06.18
    USA OPEC Meeting
OPEC Meeting
20:00
22.06.18
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
863

Choose your language