"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزار برای تجارت در بازار است و توسط متخصصان مجرب بر اساس عملکرد گذشته و حال پیش بینی ی شود

خواندن تقویم اقتصادی آسان است و شامل پارامتر های زیر است: زمان اخبار، اندکس کشور، ارزش قبلی و پیش بینی، ارزش واقعی و میزان اهمیت.

کدام اخبار اقتصای مهمتر هستند؟ نرخ تخفیف، تولید ناخالص داخلی، داده های نرخ بیکاری، داده های فروش خانه های نو و نرخ تورم.

زمان کنونی
00:09 (GMT +3:00 MSK)
زمان مانده به اعلام خبر: 04:20:49 House Prices (YoY) (Oct) CN
کشور اهمیت
زمان مناسبت گذشته پیش بینی واقعیت
04:30
18.11.17
    China House Prices (YoY) (Oct)
House Prices (YoY) (Oct)
6.3%

Choose your language