"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزار برای تجارت در بازار است و توسط متخصصان مجرب بر اساس عملکرد گذشته و حال پیش بینی ی شود

خواندن تقویم اقتصادی آسان است و شامل پارامتر های زیر است: زمان اخبار، اندکس کشور، ارزش قبلی و پیش بینی، ارزش واقعی و میزان اهمیت.

کدام اخبار اقتصای مهمتر هستند؟ نرخ تخفیف، تولید ناخالص داخلی، داده های نرخ بیکاری، داده های فروش خانه های نو و نرخ تورم.

زمان کنونی
15:50 (GMT +3:00 MSK)
زمان مانده به اعلام خبر: 00:09:59 French 6-Month BTF Auction FR
کشور اهمیت
زمان مناسبت گذشته پیش بینی واقعیت
02:01
16.07.18
    United Kingdom Rightmove House Price Index (MoM)
Rightmove House Price Index (MoM)
0.4% -0.1%
05:00
16.07.18
    China Retail Sales (YoY) (Jun)
Retail Sales (YoY) (Jun)
8.5% 9.0%
05:00
16.07.18
    China GDP (YoY) (Q2)
GDP (YoY) (Q2)
6.8% 6.7%
05:00
16.07.18
    China NBS Press Conference
NBS Press Conference
05:00
16.07.18
    China Fixed Asset Investment (YoY) (Jun)
Fixed Asset Investment (YoY) (Jun)
6.1% 6.0%
05:00
16.07.18
    China Chinese Unemployment Rate
Chinese Unemployment Rate
4.8% 4.8%
05:00
16.07.18
    China Industrial Production (YoY) (Jun)
Industrial Production (YoY) (Jun)
6.8% 6.0%
05:00
16.07.18
    China GDP (QoQ) (Q2)
GDP (QoQ) (Q2)
1.4% 1.8%
06:00
16.07.18
    Japan Japan - Marine Day
Japan - Marine Day
12:00
16.07.18
    Eurozone Trade Balance (May)
Trade Balance (May)
16.7B 16.5B
15:30
16.07.18
    USA NY Empire State Manufacturing Index (Jul)
NY Empire State Manufacturing Index (Jul)
25.00 22.60
15:30
16.07.18
    USA Retail Sales (MoM) (Jun)
Retail Sales (MoM) (Jun)
1.3% 0.5%
15:30
16.07.18
    Canada Foreign Securities Purchases by Canadians (May)
Foreign Securities Purchases by Canadians (May)
-0.71B 5.69B
15:30
16.07.18
    USA Retail Control (MoM) (Jun)
Retail Control (MoM) (Jun)
0.8% 0.0%
15:30
16.07.18
    USA Core Retail Sales (MoM) (Jun)
Core Retail Sales (MoM) (Jun)
1.4% 0.4%
15:30
16.07.18
    Canada Foreign Securities Purchases (May)
Foreign Securities Purchases (May)
9.09B 2.18B
15:30
16.07.18
    USA Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Jun)
Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Jun)
1.3% 0.3%
16:00
16.07.18
    France French 6-Month BTF Auction
French 6-Month BTF Auction
-0.564%
16:00
16.07.18
    France French 3-Month BTF Auction
French 3-Month BTF Auction
-0.576%
16:00
16.07.18
    France French 12-Month BTF Auction
French 12-Month BTF Auction
-0.558%
17:00
16.07.18
    USA Business Inventories (MoM) (May)
Business Inventories (MoM) (May)
0.3%
18:30
16.07.18
    USA 3-Month Bill Auction
3-Month Bill Auction
1.945%
18:30
16.07.18
    USA 6-Month Bill Auction
6-Month Bill Auction
2.100%
01:45
17.07.18
    New Zealand CPI (QoQ) (Q2)
CPI (QoQ) (Q2)
0.5%
01:45
17.07.18
    New Zealand CPI (YoY) (Q2)
CPI (YoY) (Q2)
1.1%
04:30
17.07.18
    Australia RBA Meeting Minutes
RBA Meeting Minutes
04:30
17.07.18
    China House Prices (YoY) (Jun)
House Prices (YoY) (Jun)
4.7%
06:00
17.07.18
    New Zealand RBNZ Offshore Holdings (Jun)
RBNZ Offshore Holdings (Jun)
56.70%
11:00
17.07.18
    United Kingdom BoE Gov Carney Speaks
BoE Gov Carney Speaks
11:30
17.07.18
    United Kingdom Employment Change 3M/3M (MoM)
Employment Change 3M/3M (MoM)
146.0K
11:30
17.07.18
    United Kingdom Unemployment Rate (May)
Unemployment Rate (May)
4.2%
11:30
17.07.18
    United Kingdom Claimant Count Change (Jun)
Claimant Count Change (Jun)
-7.7K
11:30
17.07.18
    United Kingdom Average Earnings ex Bonus (May)
Average Earnings ex Bonus (May)
2.8%
11:30
17.07.18
    United Kingdom Average Earnings Index +Bonus (May)
Average Earnings Index +Bonus (May)
2.5%
12:40
17.07.18
    Germany German 2-Year Schatz Auction
German 2-Year Schatz Auction
-0.630%
15:30
17.07.18
    Canada Manufacturing Sales (MoM) (May)
Manufacturing Sales (MoM) (May)
-1.3%
15:55
17.07.18
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
5.2%
15:55
17.07.18
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
-0.2%
16:15
17.07.18
    USA Industrial Production (MoM) (Jun)
Industrial Production (MoM) (Jun)
-0.1%
16:15
17.07.18
    USA Industrial Production (YoY)
Industrial Production (YoY)
3.5%
16:15
17.07.18
    USA Manufacturing Production (MoM) (Jun)
Manufacturing Production (MoM) (Jun)
-0.7%
16:15
17.07.18
    USA Capacity Utilization Rate (Jun)
Capacity Utilization Rate (Jun)
77.9%
17:00
17.07.18
    USA Fed Chair Powell Testifies
Fed Chair Powell Testifies
17:00
17.07.18
    USA NAHB Housing Market Index (Jul)
NAHB Housing Market Index (Jul)
68
17:15
17.07.18
    New Zealand GlobalDairyTrade Price Index
GlobalDairyTrade Price Index
-5.0%
18:30
17.07.18
    USA 52-Week Bill Auction
52-Week Bill Auction
2.275%
18:30
17.07.18
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
1.850%
23:00
17.07.18
    USA US Foreign Buying, T-bonds (May)
US Foreign Buying, T-bonds (May)
-4.80B
23:00
17.07.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions (May)
TIC Net Long-Term Transactions (May)
93.9B
23:00
17.07.18
    USA Overall Net Capital Flow (May)
Overall Net Capital Flow (May)
138.70B
23:00
17.07.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (May)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (May)
80.20B
23:30
17.07.18
    USA API Weekly Crude Oil Stock
API Weekly Crude Oil Stock
-6.796M
03:30
18.07.18
    Australia MI Leading Index (MoM)
MI Leading Index (MoM)
-0.2%
11:00
18.07.18
    ZAF Core CPI (MoM) (Jun)
Core CPI (MoM) (Jun)
0.6%
11:00
18.07.18
    ZAF Core CPI (YoY) (Jun)
Core CPI (YoY) (Jun)
4.4%
11:00
18.07.18
    ZAF CPI (YoY) (Jun)
CPI (YoY) (Jun)
4.4%
11:00
18.07.18
    ZAF CPI (MoM) (Jun)
CPI (MoM) (Jun)
0.2%
11:30
18.07.18
    United Kingdom Core CPI (YoY) (Jun)
Core CPI (YoY) (Jun)
2.1%
11:30
18.07.18
    United Kingdom PPI Input (MoM) (Jun)
PPI Input (MoM) (Jun)
2.8%
11:30
18.07.18
    United Kingdom House Price Index (YoY)
House Price Index (YoY)
3.9%
11:30
18.07.18
    United Kingdom PPI Input (YoY) (Jun)
PPI Input (YoY) (Jun)
9.2%
11:30
18.07.18
    United Kingdom CPI (YoY) (Jun)
CPI (YoY) (Jun)
2.4%
11:30
18.07.18
    United Kingdom Core PPI Output (MoM) (Jun)
Core PPI Output (MoM) (Jun)
0.2%
11:30
18.07.18
    United Kingdom Core PPI Output (YoY) (Jun)
Core PPI Output (YoY) (Jun)
2.1%
11:30
18.07.18
    United Kingdom PPI Output (MoM) (Jun)
PPI Output (MoM) (Jun)
0.4%
11:30
18.07.18
    United Kingdom Core RPI (YoY) (Jun)
Core RPI (YoY) (Jun)
3.4%
11:30
18.07.18
    United Kingdom Core RPI (MoM) (Jun)
Core RPI (MoM) (Jun)
0.4%
11:30
18.07.18
    United Kingdom CPI (MoM) (Jun)
CPI (MoM) (Jun)
0.4%
11:30
18.07.18
    United Kingdom RPI (MoM) (Jun)
RPI (MoM) (Jun)
0.4%
11:30
18.07.18
    United Kingdom RPI (YoY) (Jun)
RPI (YoY) (Jun)
3.3%
11:30
18.07.18
    United Kingdom PPI Output (YoY) (Jun)
PPI Output (YoY) (Jun)
2.9%
12:00
18.07.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (YoY) (Jun)
CPI ex Tobacco (YoY) (Jun)
1.8%
12:00
18.07.18
    Eurozone Core CPI (YoY) (Jun)
Core CPI (YoY) (Jun)
1.0%
12:00
18.07.18
    Eurozone Core CPI (MoM) (Jun)
Core CPI (MoM) (Jun)
0.3%
12:00
18.07.18
    Eurozone CPI (MoM) (Jun)
CPI (MoM) (Jun)
0.5%
12:00
18.07.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (MoM) (Jun)
CPI ex Tobacco (MoM) (Jun)
0.5%
12:00
18.07.18
    Eurozone CPI (YoY) (Jun)
CPI (YoY) (Jun)
2.0%
12:40
18.07.18
    Germany German 30-Year Bund Auction
German 30-Year Bund Auction
1.060%
14:00
18.07.18
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
2.5%
14:00
18.07.18
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
261.5
14:00
18.07.18
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
958.5
14:00
18.07.18
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
4.76%
14:00
18.07.18
    ZAF Retail Sales (YoY) (May)
Retail Sales (YoY) (May)
0.5%
14:00
18.07.18
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
372.6
15:30
18.07.18
    USA Building Permits (Jun)
Building Permits (Jun)
1.301M
15:30
18.07.18
    USA Building Permits (MoM) (Jun)
Building Permits (MoM) (Jun)
-4.6%
15:30
18.07.18
    USA Housing Starts (Jun)
Housing Starts (Jun)
1.350M
15:30
18.07.18
    USA Housing Starts (MoM) (Jun)
Housing Starts (MoM) (Jun)
5.0%
17:00
18.07.18
    USA Fed Chair Powell Testifies
Fed Chair Powell Testifies
17:30
18.07.18
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.021M
17:30
18.07.18
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
-0.005M
17:30
18.07.18
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
-12.633M
17:30
18.07.18
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
-0.694M
17:30
18.07.18
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
-1.315M
17:30
18.07.18
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
0.388M
17:30
18.07.18
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
-2.062M
17:30
18.07.18
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
4.125M
21:00
18.07.18
    USA Beige Book
Beige Book
02:00
19.07.18
    Japan Reuters Tankan Index (Jul)
Reuters Tankan Index (Jul)
26
02:50
19.07.18
    Japan Exports (YoY) (Jun)
Exports (YoY) (Jun)
8.1%
02:50
19.07.18
    Japan Adjusted Trade Balance
Adjusted Trade Balance
-0.30T
02:50
19.07.18
    Japan Imports (YoY) (Jun)
Imports (YoY) (Jun)
14.0%
02:50
19.07.18
    Japan Trade Balance (Jun)
Trade Balance (Jun)
-581B
04:30
19.07.18
    Australia Full Employment Change (Jun)
Full Employment Change (Jun)
-20.6K
04:30
19.07.18
    Australia Participation Rate (Jun)
Participation Rate (Jun)
65.5%
04:30
19.07.18
    Australia Employment Change (Jun)
Employment Change (Jun)
12.0K
04:30
19.07.18
    Australia NAB Quarterly Business Confidence
NAB Quarterly Business Confidence
7
04:30
19.07.18
    Australia Unemployment Rate (Jun)
Unemployment Rate (Jun)
5.4%
09:00
19.07.18
    Switzerland Trade Balance (Jun)
Trade Balance (Jun)
2.760B
09:00
19.07.18
    Japan Machine Tool Orders (YoY)
Machine Tool Orders (YoY)
11.4%
11:30
19.07.18
    United Kingdom Core Retail Sales (MoM) (Jun)
Core Retail Sales (MoM) (Jun)
1.3%
11:30
19.07.18
    United Kingdom Retail Sales (MoM) (Jun)
Retail Sales (MoM) (Jun)
1.3%
11:30
19.07.18
    United Kingdom Retail Sales (YoY) (Jun)
Retail Sales (YoY) (Jun)
3.9%
11:30
19.07.18
    United Kingdom Core Retail Sales (YoY) (Jun)
Core Retail Sales (YoY) (Jun)
4.4%
12:00
19.07.18
    France French 3-Year BTAN Auction
French 3-Year BTAN Auction
-0.46%
12:00
19.07.18
    France French 5-Year BTAN Auction
French 5-Year BTAN Auction
0.03%
15:30
19.07.18
    USA Philly Fed New Orders (Jul)
Philly Fed New Orders (Jul)
17.9
15:30
19.07.18
    USA Philly Fed Business Conditions (Jul)
Philly Fed Business Conditions (Jul)
34.8
15:30
19.07.18
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
223.00K
15:30
19.07.18
    USA Philly Fed Prices Paid (Jul)
Philly Fed Prices Paid (Jul)
51.80
15:30
19.07.18
    USA Philly Fed CAPEX Index (Jul)
Philly Fed CAPEX Index (Jul)
36.50
15:30
19.07.18
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
214K
15:30
19.07.18
    Canada ADP Nonfarm Employment Change
ADP Nonfarm Employment Change
2.9K
15:30
19.07.18
    USA Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul)
19.9
15:30
19.07.18
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,739K
15:30
19.07.18
    USA Philly Fed Employment (Jul)
Philly Fed Employment (Jul)
30.4
16:00
19.07.18
    USA FOMC Member Quarles Speaks
FOMC Member Quarles Speaks
16:00
19.07.18
    ZAF Interest Rate Decision (Jul)
Interest Rate Decision (Jul)
6.50%
16:00
19.07.18
    ZAF Prime Rate (Jul)
Prime Rate (Jul)
10.00%
16:45
19.07.18
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
58.0
17:30
19.07.18
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
51B
20:00
19.07.18
    USA 10-Year TIPS Auction
10-Year TIPS Auction
0.934%
01:45
20.07.18
    New Zealand Permanent/Long-Term Migration (Jun)
Permanent/Long-Term Migration (Jun)
5,090
01:45
20.07.18
    New Zealand External Migration & Visitors (Jun)
External Migration & Visitors (Jun)
6.20%
01:45
20.07.18
    New Zealand Visitor Arrivals (MoM)
Visitor Arrivals (MoM)
2.7%
02:30
20.07.18
    Japan National Core CPI (YoY) (Jun)
National Core CPI (YoY) (Jun)
0.7%
02:30
20.07.18
    Japan National CPI (MoM)
National CPI (MoM)
0.1%
02:30
20.07.18
    Japan National CPI (YoY) (Jun)
National CPI (YoY) (Jun)
0.7%
02:50
20.07.18
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
74.3B
02:50
20.07.18
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
817.9B
06:00
20.07.18
    New Zealand Credit Card Spending (YoY)
Credit Card Spending (YoY)
3.7%
07:30
20.07.18
    Japan All Industries Activity Index (MoM)
All Industries Activity Index (MoM)
1.0%
09:00
20.07.18
    Germany German PPI (MoM) (Jun)
German PPI (MoM) (Jun)
0.5%
09:00
20.07.18
    Germany German PPI (YoY) (Jun)
German PPI (YoY) (Jun)
2.7%
11:00
20.07.18
    Eurozone Current Account n.s.a. (May)
Current Account n.s.a. (May)
26.2B
11:00
20.07.18
    Eurozone Current Account (May)
Current Account (May)
28.4B
11:30
20.07.18
    United Kingdom Public Sector Net Borrowing (Jun)
Public Sector Net Borrowing (Jun)
3.36B
11:30
20.07.18
    United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement (Jun)
Public Sector Net Cash Requirement (Jun)
4.507B
13:00
20.07.18
    USA OPEC Meeting
OPEC Meeting
15:30
20.07.18
    Canada Core CPI (MoM) (Jun)
Core CPI (MoM) (Jun)
-0.1%
15:30
20.07.18
    Canada Core Retail Sales (MoM) (May)
Core Retail Sales (MoM) (May)
-0.1%
15:30
20.07.18
    Canada CPI (YoY) (Jun)
CPI (YoY) (Jun)
2.2%
15:30
20.07.18
    Canada Core CPI (YoY) (Jun)
Core CPI (YoY) (Jun)
1.3%
15:30
20.07.18
    Canada Common CPI (YoY)
Common CPI (YoY)
1.9%
15:30
20.07.18
    Canada Median CPI (YoY)
Median CPI (YoY)
1.9%
15:30
20.07.18
    Canada Trimmed CPI (YoY)
Trimmed CPI (YoY)
1.9%
15:30
20.07.18
    Canada CPI (MoM) (Jun)
CPI (MoM) (Jun)
0.1%
15:30
20.07.18
    Canada Retail Sales (MoM) (May)
Retail Sales (MoM) (May)
-1.2%
20:00
20.07.18
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
863

Choose your language