"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزار برای تجارت در بازار است و توسط متخصصان مجرب بر اساس عملکرد گذشته و حال پیش بینی ی شود

خواندن تقویم اقتصادی آسان است و شامل پارامتر های زیر است: زمان اخبار، اندکس کشور، ارزش قبلی و پیش بینی، ارزش واقعی و میزان اهمیت.

کدام اخبار اقتصای مهمتر هستند؟ نرخ تخفیف، تولید ناخالص داخلی، داده های نرخ بیکاری، داده های فروش خانه های نو و نرخ تورم.

زمان کنونی
15:39 (GMT +3:00 MSK)
زمان مانده به اعلام خبر: 01:20:20 New Home Sales (Feb) US
کشور اهمیت
زمان مناسبت گذشته پیش بینی واقعیت
02:30
23.03.18
    Japan National CPI (YoY) (Feb)
National CPI (YoY) (Feb)
1.4% 1.5%
02:30
23.03.18
    Japan National CPI (MoM)
National CPI (MoM)
0.4%
02:30
23.03.18
    Japan National Core CPI (YoY) (Feb)
National Core CPI (YoY) (Feb)
0.9% 1.0%
02:50
23.03.18
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
1,090.8B 853.8B
02:50
23.03.18
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-432.3B -1,153.2B
13:00
23.03.18
    Eurozone Euro Summit
Euro Summit
15:00
23.03.18
    United Kingdom BoE Quarterly Bulletin
BoE Quarterly Bulletin
15:10
23.03.18
    USA FOMC Member Bostic Speaks
FOMC Member Bostic Speaks
15:30
23.03.18
    Canada Core Retail Sales (MoM) (Jan)
Core Retail Sales (MoM) (Jan)
-1.7% 0.9%
15:30
23.03.18
    Canada CPI (MoM) (Feb)
CPI (MoM) (Feb)
0.7% 0.6%
15:30
23.03.18
    USA Core Durable Goods Orders (MoM) (Feb)
Core Durable Goods Orders (MoM) (Feb)
-0.2% 1.2%
15:30
23.03.18
    USA Cap Goods Ship Non Defense Ex Air (MoM)
Cap Goods Ship Non Defense Ex Air (MoM)
-0.1%
15:30
23.03.18
    USA Durables Excluding Defense (MoM) (Feb)
Durables Excluding Defense (MoM) (Feb)
-2.5% 2.5%
15:30
23.03.18
    Canada Retail Sales (MoM) (Jan)
Retail Sales (MoM) (Jan)
-0.7% 0.3%
15:30
23.03.18
    Canada CPI (YoY) (Feb)
CPI (YoY) (Feb)
1.7% 2.2%
15:30
23.03.18
    Canada Core CPI (YoY) (Feb)
Core CPI (YoY) (Feb)
1.2% 1.5%
15:30
23.03.18
    Canada Core CPI (MoM) (Feb)
Core CPI (MoM) (Feb)
0.5% 0.7%
15:30
23.03.18
    United Kingdom MPC Member Vlieghe Speaks
MPC Member Vlieghe Speaks
15:30
23.03.18
    Canada Trimmed CPI (YoY)
Trimmed CPI (YoY)
1.8%
15:30
23.03.18
    Canada Median CPI (YoY)
Median CPI (YoY)
1.9%
15:30
23.03.18
    Canada Common CPI (YoY)
Common CPI (YoY)
1.8%
15:30
23.03.18
    USA Durable Goods Orders (MoM) (Feb)
Durable Goods Orders (MoM) (Feb)
-3.5% 3.1%
15:30
23.03.18
    USA Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Feb)
Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Feb)
-0.4% 1.8%
17:00
23.03.18
    USA New Home Sales (Feb)
New Home Sales (Feb)
593K
17:00
23.03.18
    USA New Home Sales (MoM) (Feb)
New Home Sales (MoM) (Feb)
-7.8%
17:30
23.03.18
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
5.6%
17:30
23.03.18
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
149.7
17:30
23.03.18
    USA FOMC Member Kashkari Speaks
FOMC Member Kashkari Speaks
20:00
23.03.18
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
990
02:00
24.03.18
    USA FOMC Member Rosengren Speaks
FOMC Member Rosengren Speaks
20:00
24.03.18
    France France Jobseekers Total
France Jobseekers Total
3,463.1K

Choose your language