"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزار برای تجارت در بازار است و توسط متخصصان مجرب بر اساس عملکرد گذشته و حال پیش بینی ی شود

خواندن تقویم اقتصادی آسان است و شامل پارامتر های زیر است: زمان اخبار، اندکس کشور، ارزش قبلی و پیش بینی، ارزش واقعی و میزان اهمیت.

کدام اخبار اقتصای مهمتر هستند؟ نرخ تخفیف، تولید ناخالص داخلی، داده های نرخ بیکاری، داده های فروش خانه های نو و نرخ تورم.

زمان کنونی
23:17 (GMT +3:00 MSK)
زمان مانده به اعلام خبر: 00:42:18 TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Nov) US
کشور اهمیت
زمان مناسبت گذشته پیش بینی واقعیت
00:30
17.01.18
    USA API Weekly Crude Oil Stock
API Weekly Crude Oil Stock
-11.190M
02:30
17.01.18
    Australia Westpac Consumer Sentiment (Jan)
Westpac Consumer Sentiment (Jan)
3.6% 1.8%
02:50
17.01.18
    Japan Core Machinery Orders (YoY) (Nov)
Core Machinery Orders (YoY) (Nov)
2.3% 4.1%
02:50
17.01.18
    Japan Core Machinery Orders (MoM) (Nov)
Core Machinery Orders (MoM) (Nov)
5.0% 5.7%
03:00
17.01.18
    New Zealand ANZ Commodity Price Index (MoM)
ANZ Commodity Price Index (MoM)
-0.9% -2.2%
03:30
17.01.18
    Australia Invest Housing Finance (MoM) (Nov)
Invest Housing Finance (MoM) (Nov)
1.6% 1.5%
03:30
17.01.18
    Australia Home Loans (MoM) (Nov)
Home Loans (MoM) (Nov)
-0.6% 2.1%
13:00
17.01.18
    Eurozone CPI (YoY) (Dec)
CPI (YoY) (Dec)
1.4% 1.4%
13:00
17.01.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (YoY) (Dec)
CPI ex Tobacco (YoY) (Dec)
1.5% 1.3%
13:00
17.01.18
    Eurozone Core CPI (MoM) (Dec)
Core CPI (MoM) (Dec)
-0.1% 0.5%
13:00
17.01.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (MoM) (Dec)
CPI ex Tobacco (MoM) (Dec)
0.1% 0.4%
13:00
17.01.18
    Eurozone Core CPI (YoY) (Dec)
Core CPI (YoY) (Dec)
0.9% 0.9%
13:00
17.01.18
    Eurozone CPI (MoM) (Dec)
CPI (MoM) (Dec)
0.1% 0.4%
13:40
17.01.18
    Germany German 30-Year Bund Auction
German 30-Year Bund Auction
1.200% 1.280%
14:00
17.01.18
    ZAF Retail Sales (YoY) (Nov)
Retail Sales (YoY) (Nov)
3.5% 8.2%
14:45
17.01.18
    United Kingdom BoE MPC Member Saunders Speaks
BoE MPC Member Saunders Speaks
15:00
17.01.18
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
8.3% 4.1%
15:00
17.01.18
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
390.2 406.3
15:00
17.01.18
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
1,259.2 1,314.0
15:00
17.01.18
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
242.7 249.2
15:00
17.01.18
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
4.23% 4.33%
16:55
17.01.18
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
0.1% -0.3%
16:55
17.01.18
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
3.4% 2.6%
17:15
17.01.18
    USA Capacity Utilization Rate (Dec)
Capacity Utilization Rate (Dec)
77.2% 77.9%
17:15
17.01.18
    USA Manufacturing Production (MoM) (Dec)
Manufacturing Production (MoM) (Dec)
0.3% 0.1%
17:15
17.01.18
    USA Industrial Production (MoM) (Dec)
Industrial Production (MoM) (Dec)
-0.1% 0.9%
18:00
17.01.18
    USA NAHB Housing Market Index (Jan)
NAHB Housing Market Index (Jan)
74 72
18:00
17.01.18
    Canada BoC Interest Rate Decision
BoC Interest Rate Decision
1.00% 1.25%
18:00
17.01.18
    Canada BoC Monetary Policy Report
BoC Monetary Policy Report
18:00
17.01.18
    Canada BoC Rate Statement
BoC Rate Statement
19:15
17.01.18
    Canada BoC Gov Poloz Speaks
BoC Gov Poloz Speaks
22:00
17.01.18
    USA Beige Book
Beige Book
23:00
17.01.18
    USA Chicago Fed President Evans Speaks
Chicago Fed President Evans Speaks
23:15
17.01.18
    USA FOMC Member Kaplan Speaks
FOMC Member Kaplan Speaks
00:00
18.01.18
    USA US Foreign Buying, T-bonds (Nov)
US Foreign Buying, T-bonds (Nov)
-22.10B
00:00
18.01.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions (Nov)
TIC Net Long-Term Transactions (Nov)
23.2B
00:00
18.01.18
    USA Overall Net Capital Flow (Nov)
Overall Net Capital Flow (Nov)
151.20B
00:00
18.01.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Nov)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Nov)
7.90B
00:30
18.01.18
    USA API Weekly Crude Oil Stock
API Weekly Crude Oil Stock
-11.190M
00:30
18.01.18
    USA FOMC Member Mester Speaks
FOMC Member Mester Speaks
02:50
18.01.18
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
173.0B
02:50
18.01.18
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
597.9B
03:00
18.01.18
    Australia HIA New Home Sales (MoM)
HIA New Home Sales (MoM)
1.6%
03:00
18.01.18
    Australia MI Inflation Expectations
MI Inflation Expectations
3.7%
03:01
18.01.18
    United Kingdom RICS House Price Balance (Dec)
RICS House Price Balance (Dec)
1%
03:30
18.01.18
    Australia Unemployment Rate (Dec)
Unemployment Rate (Dec)
5.4%
03:30
18.01.18
    Australia Participation Rate (Dec)
Participation Rate (Dec)
65.5%
03:30
18.01.18
    Australia Employment Change (Dec)
Employment Change (Dec)
61.6K
03:30
18.01.18
    Australia Full Employment Change (Dec)
Full Employment Change (Dec)
41.9K
04:30
18.01.18
    China House Prices (YoY) (Dec)
House Prices (YoY) (Dec)
5.1%
05:00
18.01.18
    China GDP (QoQ) (Q4)
GDP (QoQ) (Q4)
1.7%
05:00
18.01.18
    China GDP (YoY) (Q4)
GDP (YoY) (Q4)
6.8%
05:00
18.01.18
    China Industrial Production (YoY) (Dec)
Industrial Production (YoY) (Dec)
6.1%
05:00
18.01.18
    China Fixed Asset Investment (YoY) (Dec)
Fixed Asset Investment (YoY) (Dec)
7.2%
05:00
18.01.18
    China Retail Sales (YoY) (Dec)
Retail Sales (YoY) (Dec)
10.2%
06:45
18.01.18
    Japan 30-Year JGB Auction
30-Year JGB Auction
0.848%
07:30
18.01.18
    Japan Industrial Production (MoM) (Nov)
Industrial Production (MoM) (Nov)
0.6%
07:30
18.01.18
    Japan Capacity Utilization (MoM) (Nov)
Capacity Utilization (MoM) (Nov)
0.2%
10:00
18.01.18
    China Retail Sales (YoY) (Dec)
Retail Sales (YoY) (Dec)
10.2%
10:00
18.01.18
    China GDP (YoY) (Q4)
GDP (YoY) (Q4)
6.8%
10:00
18.01.18
    China Industrial Production (YoY) (Dec)
Industrial Production (YoY) (Dec)
6.1%
10:00
18.01.18
    China GDP (QoQ) (Q4)
GDP (QoQ) (Q4)
1.7%
10:00
18.01.18
    China Fixed Asset Investment (YoY) (Dec)
Fixed Asset Investment (YoY) (Dec)
7.2%
11:00
18.01.18
    Germany German Buba President Weidmann Speaks
German Buba President Weidmann Speaks
13:00
18.01.18
    France French 5-Year BTAN Auction
French 5-Year BTAN Auction
-0.13%
13:00
18.01.18
    France French 3-Year BTAN Auction
French 3-Year BTAN Auction
-0.60%
13:45
18.01.18
    United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction
5-Year Treasury Gilt Auction
0.889%
16:00
18.01.18
    ZAF Interest Rate Decision (Jan)
Interest Rate Decision (Jan)
6.75%
16:00
18.01.18
    ZAF Prime Rate (Jan)
Prime Rate (Jan)
10.25%
16:30
18.01.18
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
261K
16:30
18.01.18
    USA Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan)
27.9
16:30
18.01.18
    USA Building Permits (MoM) (Dec)
Building Permits (MoM) (Dec)
-1.0%
16:30
18.01.18
    USA Philly Fed Business Conditions (Jan)
Philly Fed Business Conditions (Jan)
52.7
16:30
18.01.18
    USA Philly Fed Prices Paid (Jan)
Philly Fed Prices Paid (Jan)
27.80
16:30
18.01.18
    USA Philly Fed Employment (Jan)
Philly Fed Employment (Jan)
19.7
16:30
18.01.18
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
250.75K
16:30
18.01.18
    USA Philly Fed CAPEX Index (Jan)
Philly Fed CAPEX Index (Jan)
38.50
16:30
18.01.18
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,867K
16:30
18.01.18
    USA Housing Starts (Dec)
Housing Starts (Dec)
1.297M
16:30
18.01.18
    USA Housing Starts (MoM) (Dec)
Housing Starts (MoM) (Dec)
3.3%
16:30
18.01.18
    USA Building Permits (Dec)
Building Permits (Dec)
1.303M
16:30
18.01.18
    Canada ADP Nonfarm Employment Change
ADP Nonfarm Employment Change
59.2K
16:30
18.01.18
    USA Philly Fed New Orders (Jan)
Philly Fed New Orders (Jan)
28.2
17:30
18.01.18
    Eurozone ECB's Coeure Speaks
ECB's Coeure Speaks
17:45
18.01.18
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
53.5
18:30
18.01.18
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
-359B
19:00
18.01.18
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
0.152M
19:00
18.01.18
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
4.135M
19:00
18.01.18
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
-0.157M
19:00
18.01.18
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
-2.395M
19:00
18.01.18
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.301M
19:00
18.01.18
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
-4.948M
19:00
18.01.18
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
4.254M
19:00
18.01.18
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
-0.769M
21:00
18.01.18
    USA 10-Year TIPS Auction
10-Year TIPS Auction
0.512%
00:30
19.01.18
    New Zealand Business NZ PMI (Dec)
Business NZ PMI (Dec)
57.7
10:00
19.01.18
    Germany German PPI (MoM) (Dec)
German PPI (MoM) (Dec)
0.1%
10:00
19.01.18
    Germany German PPI (YoY) (Dec)
German PPI (YoY) (Dec)
2.5%
11:15
19.01.18
    Switzerland PPI (YoY) (Dec)
PPI (YoY) (Dec)
1.8%
11:15
19.01.18
    Switzerland PPI (MoM) (Dec)
PPI (MoM) (Dec)
0.6%
12:00
19.01.18
    Eurozone Current Account (Nov)
Current Account (Nov)
30.8B
12:00
19.01.18
    Eurozone Current Account n.s.a. (Nov)
Current Account n.s.a. (Nov)
35.9B
12:30
19.01.18
    United Kingdom Core Retail Sales (YoY) (Dec)
Core Retail Sales (YoY) (Dec)
1.5%
12:30
19.01.18
    United Kingdom Core Retail Sales (MoM) (Dec)
Core Retail Sales (MoM) (Dec)
1.2%
12:30
19.01.18
    United Kingdom Retail Sales (MoM) (Dec)
Retail Sales (MoM) (Dec)
1.1%
12:30
19.01.18
    United Kingdom Retail Sales (YoY) (Dec)
Retail Sales (YoY) (Dec)
1.6%
16:30
19.01.18
    Canada Foreign Securities Purchases by Canadians (Nov)
Foreign Securities Purchases by Canadians (Nov)
16.49B
16:30
19.01.18
    Canada Manufacturing Sales (MoM) (Nov)
Manufacturing Sales (MoM) (Nov)
-0.4%
16:30
19.01.18
    Canada Foreign Securities Purchases (Nov)
Foreign Securities Purchases (Nov)
20.81B
18:00
19.01.18
    USA Michigan Inflation Expectations (Jan)
Michigan Inflation Expectations (Jan)
2.7%
18:00
19.01.18
    USA Michigan Consumer Sentiment (Jan)
Michigan Consumer Sentiment (Jan)
95.9
18:00
19.01.18
    USA Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jan)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jan)
2.40%
18:00
19.01.18
    USA Michigan Consumer Expectations (Jan)
Michigan Consumer Expectations (Jan)
84.3
18:00
19.01.18
    USA Michigan Current Conditions (Jan)
Michigan Current Conditions (Jan)
113.8
18:30
19.01.18
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
3.3%
18:30
19.01.18
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
147.6
21:00
19.01.18
    USA FOMC Member Quarles Speaks
FOMC Member Quarles Speaks
21:00
19.01.18
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
752

Choose your language