"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزار برای تجارت در بازار است و توسط متخصصان مجرب بر اساس عملکرد گذشته و حال پیش بینی ی شود

خواندن تقویم اقتصادی آسان است و شامل پارامتر های زیر است: زمان اخبار، اندکس کشور، ارزش قبلی و پیش بینی، ارزش واقعی و میزان اهمیت.

کدام اخبار اقتصای مهمتر هستند؟ نرخ تخفیف، تولید ناخالص داخلی، داده های نرخ بیکاری، داده های فروش خانه های نو و نرخ تورم.

زمان کنونی
21:40 (GMT +3:00 MSK)
زمان مانده به اعلام خبر: 05:19:22 Budget Balance (Feb) NZ
کشور اهمیت
زمان مناسبت گذشته پیش بینی واقعیت
09:00
22.08.17
    Switzerland Trade Balance (Jul)
Trade Balance (Jul)
2.764B 3.511B
11:30
22.08.17
    United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement (Jul)
Public Sector Net Cash Requirement (Jul)
18.387B -3.912B
11:30
22.08.17
    United Kingdom Public Sector Net Borrowing (Jul)
Public Sector Net Borrowing (Jul)
5.67B -0.76B
12:00
22.08.17
    Eurozone ZEW Economic Sentiment
ZEW Economic Sentiment
35.6 29.3
12:00
22.08.17
    Germany German ZEW Economic Sentiment (Aug)
German ZEW Economic Sentiment (Aug)
17.5 10.0
12:00
22.08.17
    Germany German ZEW Current Conditions (Aug)
German ZEW Current Conditions (Aug)
86.4 86.7
13:00
22.08.17
    United Kingdom CBI Industrial Trends Orders (Aug)
CBI Industrial Trends Orders (Aug)
10 13
15:00
22.08.17
    Eurozone ECB's Constancio Speaks
ECB's Constancio Speaks
15:30
22.08.17
    Canada Core Retail Sales (MoM) (Jun)
Core Retail Sales (MoM) (Jun)
-0.1% 0.7%
15:30
22.08.17
    Canada Retail Sales (MoM) (Jun)
Retail Sales (MoM) (Jun)
0.5% 0.1%
15:55
22.08.17
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
2.5% 3.2%
15:55
22.08.17
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
-0.4% -0.2%
16:00
22.08.17
    USA House Price Index (YoY) (Jun)
House Price Index (YoY) (Jun)
6.9% 6.5%
16:00
22.08.17
    USA House Price Index (Jun)
House Price Index (Jun)
249.1 249.3
16:00
22.08.17
    USA House Price Index (MoM) (Jun)
House Price Index (MoM) (Jun)
0.3% 0.1%
17:00
22.08.17
    USA Richmond Manufacturing Shipments (Aug)
Richmond Manufacturing Shipments (Aug)
13 8
17:00
22.08.17
    USA Richmond Manufacturing Index (Aug)
Richmond Manufacturing Index (Aug)
14 14
17:00
22.08.17
    USA Richmond Services Index (Aug)
Richmond Services Index (Aug)
12 22
18:30
22.08.17
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
0.940% 0.940%
03:00
23.08.17
    New Zealand Budget Balance (Feb)
Budget Balance (Feb)
0.070B
03:00
23.08.17
    New Zealand Net Debt Forecast (Feb)
Net Debt Forecast (Feb)
23.20%
03:00
23.08.17
    New Zealand Economic Forecast (Feb)
Economic Forecast (Feb)
1.620B
03:30
23.08.17
    Japan Manufacturing PMI (Aug)
Manufacturing PMI (Aug)
52.1
10:00
23.08.17
    France French Markit Composite PMI (Aug)
French Markit Composite PMI (Aug)
55.6
10:00
23.08.17
    France French Services PMI (Aug)
French Services PMI (Aug)
56.0
10:00
23.08.17
    Eurozone ECB President Draghi Speaks
ECB President Draghi Speaks
10:00
23.08.17
    France French Manufacturing PMI (Aug)
French Manufacturing PMI (Aug)
54.9
10:30
23.08.17
    Germany German Manufacturing PMI (Aug)
German Manufacturing PMI (Aug)
58.1
10:30
23.08.17
    Germany German Services PMI (Aug)
German Services PMI (Aug)
53.1
10:30
23.08.17
    Germany German Composite PMI (Aug)
German Composite PMI (Aug)
54.7
11:00
23.08.17
    Eurozone Services PMI (Aug)
Services PMI (Aug)
55.4
11:00
23.08.17
    ZAF CPI (YoY) (Jul)
CPI (YoY) (Jul)
5.1%
11:00
23.08.17
    ZAF Core CPI (YoY) (Jul)
Core CPI (YoY) (Jul)
4.8%
11:00
23.08.17
    ZAF CPI (MoM) (Jul)
CPI (MoM) (Jul)
0.2%
11:00
23.08.17
    Eurozone Manufacturing PMI (Aug)
Manufacturing PMI (Aug)
56.6
11:00
23.08.17
    Eurozone Markit Composite PMI (Aug)
Markit Composite PMI (Aug)
55.7
11:00
23.08.17
    ZAF Core CPI (MoM) (Jul)
Core CPI (MoM) (Jul)
0.4%
12:35
23.08.17
    United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction
5-Year Treasury Gilt Auction
0.769%
12:35
23.08.17
    Germany German 10-Year Bund Auction
German 10-Year Bund Auction
0.490%
14:00
23.08.17
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
233.8
14:00
23.08.17
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
4.12%
14:00
23.08.17
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
1,455.9
14:00
23.08.17
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
419.1
14:00
23.08.17
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
0.1%
16:05
23.08.17
    USA FOMC Member Kaplan Speaks
FOMC Member Kaplan Speaks
16:45
23.08.17
    USA Services PMI (Aug)
Services PMI (Aug)
54.7
16:45
23.08.17
    USA Manufacturing PMI (Aug)
Manufacturing PMI (Aug)
53.3
17:00
23.08.17
    Eurozone Consumer Confidence (Aug)
Consumer Confidence (Aug)
-1.7
17:00
23.08.17
    USA New Home Sales (Jul)
New Home Sales (Jul)
610K
17:00
23.08.17
    USA New Home Sales (MoM) (Jul)
New Home Sales (MoM) (Jul)
0.8%
17:30
23.08.17
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
0.555M
17:30
23.08.17
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
0.702M
17:30
23.08.17
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.018M
17:30
23.08.17
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
-0.253M
17:30
23.08.17
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
0.194M
17:30
23.08.17
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
0.678M
17:30
23.08.17
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
0.022M
17:30
23.08.17
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
-8.945M
01:45
24.08.17
    New Zealand Trade Balance (YoY) (Jul)
Trade Balance (YoY) (Jul)
-3,660M
01:45
24.08.17
    New Zealand Trade Balance (MoM) (Jul)
Trade Balance (MoM) (Jul)
242M
01:45
24.08.17
    New Zealand Exports (Jul)
Exports (Jul)
4.70B
01:45
24.08.17
    New Zealand Imports (Jul)
Imports (Jul)
4.46B
02:50
24.08.17
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-302.5B
02:50
24.08.17
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
-145.5B
08:00
24.08.17
    Japan Leading Index
Leading Index
106.3
09:45
24.08.17
    France French Industrial Investments (Q3)
French Industrial Investments (Q3)
6.0%
09:45
24.08.17
    France French Business Survey (Aug)
French Business Survey (Aug)
109
10:15
24.08.17
    Switzerland Industrial orders (Q2)
Industrial orders (Q2)
-4.6%
11:30
24.08.17
    United Kingdom Business Investment (YoY) (Q2)
Business Investment (YoY) (Q2)
0.7%
11:30
24.08.17
    United Kingdom Index of Services
Index of Services
0.4%
11:30
24.08.17
    United Kingdom Business Investment (QoQ) (Q2)
Business Investment (QoQ) (Q2)
0.6%
11:30
24.08.17
    United Kingdom GDP (QoQ) (Q2)
GDP (QoQ) (Q2)
0.3%
11:30
24.08.17
    United Kingdom GDP (YoY) (Q2)
GDP (YoY) (Q2)
1.7%
11:30
24.08.17
    United Kingdom BBA Mortgage Approvals
BBA Mortgage Approvals
40.2K
13:00
24.08.17
    United Kingdom CBI Distributive Trades Survey (Aug)
CBI Distributive Trades Survey (Aug)
22
15:00
24.08.17
    USA Jackson Hole Symposium
Jackson Hole Symposium
15:30
24.08.17
    Canada Corporate Profits (QoQ)
Corporate Profits (QoQ)
-7.4%
15:30
24.08.17
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
232K
15:30
24.08.17
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
240.50K
15:30
24.08.17
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,953K
16:50
24.08.17
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
52.1
17:00
24.08.17
    USA Existing Home Sales (Jul)
Existing Home Sales (Jul)
5.52M
17:00
24.08.17
    USA MBA Delinquency Rates (QoQ)
MBA Delinquency Rates (QoQ)
4.71%
17:00
24.08.17
    USA Existing Home Sales (MoM) (Jul)
Existing Home Sales (MoM) (Jul)
-1.8%
17:30
24.08.17
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
53B
18:00
24.08.17
    USA KC Fed Manufacturing Index (Aug)
KC Fed Manufacturing Index (Aug)
4
18:00
24.08.17
    USA KC Fed Composite Index (Aug)
KC Fed Composite Index (Aug)
10
20:00
24.08.17
    USA 5-Year TIPS Auction
5-Year TIPS Auction
-0.049%
02:30
25.08.17
    Japan Tokyo CPI (YoY) (Aug)
Tokyo CPI (YoY) (Aug)
0.1%
02:30
25.08.17
    Japan National CPI (YoY) (Jul)
National CPI (YoY) (Jul)
0.4%
02:30
25.08.17
    Japan National Core CPI (YoY) (Jul)
National Core CPI (YoY) (Jul)
0.4%
02:30
25.08.17
    Japan Tokyo Core CPI (YoY) (Aug)
Tokyo Core CPI (YoY) (Aug)
0.2%
02:50
25.08.17
    Japan Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
0.8%
09:00
25.08.17
    Germany German Import Price Index (YoY) (Jul)
German Import Price Index (YoY) (Jul)
2.5%
09:00
25.08.17
    Germany German Import Price Index (MoM) (Jul)
German Import Price Index (MoM) (Jul)
-1.1%
09:00
25.08.17
    Germany German GDP (YoY) (Q2)
German GDP (YoY) (Q2)
0.8%
09:00
25.08.17
    Germany German GDP (QoQ) (Q2)
German GDP (QoQ) (Q2)
0.6%
09:45
25.08.17
    France French Consumer Confidence (Aug)
French Consumer Confidence (Aug)
104
11:00
25.08.17
    Germany German Current Assessment (Aug)
German Current Assessment (Aug)
125.4
11:00
25.08.17
    Germany German Business Expectations (Aug)
German Business Expectations (Aug)
107.3
11:00
25.08.17
    Germany German Ifo Business Climate Index (Aug)
German Ifo Business Climate Index (Aug)
116.0
15:00
25.08.17
    USA Jackson Hole Symposium
Jackson Hole Symposium
15:30
25.08.17
    USA Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Jul)
Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Jul)
-0.1%
15:30
25.08.17
    USA Durables Excluding Defense (MoM) (Jul)
Durables Excluding Defense (MoM) (Jul)
6.6%
15:30
25.08.17
    USA Core Durable Goods Orders (MoM) (Jul)
Core Durable Goods Orders (MoM) (Jul)
0.1%
15:30
25.08.17
    USA Durable Goods Orders (MoM) (Jul)
Durable Goods Orders (MoM) (Jul)
6.4%
17:00
25.08.17
    USA Fed Chair Yellen Speaks
Fed Chair Yellen Speaks
17:30
25.08.17
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
144.5
17:30
25.08.17
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
2.5%
20:00
25.08.17
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
763
21:00
25.08.17
    Germany German GDP (YoY) (Q2)
German GDP (YoY) (Q2)
0.8%
21:00
25.08.17
    Germany German GDP (QoQ) (Q2)
German GDP (QoQ) (Q2)
0.6%
22:00
25.08.17
    Eurozone ECB President Draghi Speaks
ECB President Draghi Speaks
15:00
26.08.17
    USA Jackson Hole Symposium
Jackson Hole Symposium

Choose your language