سال در مارکت

تقویم اقتصادی

زمان کنونی
22:48:58 (GMT +3:00 MSK)
Show calendar
زمان مانده به اعلام خبر: 02:56:01 Retail Sales Quarterly Vs. Year Ago (Q2)
زمان کشور اهمیت مناسبت گذشته پیش بینی واقعیت
02:00 22.08.19     Australia Services PMI
Services PMI
52.3 49.2
02:00 22.08.19     Australia Manufacturing PMI
Manufacturing PMI
51.6 51.3
02:50 22.08.19     Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-187.1B -359.6B
02:50 22.08.19     Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
175.8B 499.7B
03:30 22.08.19     Japan Services PMI
Services PMI
51.8 53.4
03:30 22.08.19     Japan Manufacturing PMI (Aug)
Manufacturing PMI (Aug)
49.4 49.5
07:30 22.08.19     Japan All Industries Activity Index (MoM)
All Industries Activity Index (MoM)
0.5% -0.8%
09:00 22.08.19     Japan Machine Tool Orders (YoY)
Machine Tool Orders (YoY)
-33.0% -33.0%
10:15 22.08.19     France French Markit Composite PMI (Aug)
French Markit Composite PMI (Aug)
51.9 52.7
10:15 22.08.19     France French Services PMI (Aug)
French Services PMI (Aug)
52.6 53.3
10:15 22.08.19     France French Manufacturing PMI (Aug)
French Manufacturing PMI (Aug)
49.7 51.0
10:30 22.08.19     Germany German Composite PMI (Aug)
German Composite PMI (Aug)
50.9 51.4
10:30 22.08.19     Germany German Services PMI (Aug)
German Services PMI (Aug)
54.5 54.4
10:30 22.08.19     Germany German Manufacturing PMI (Aug)
German Manufacturing PMI (Aug)
43.2 43.6
11:00 22.08.19     Eurozone Manufacturing PMI (Aug)
Manufacturing PMI (Aug)
46.5 47.0
11:00 22.08.19     Eurozone Markit Composite PMI (Aug)
Markit Composite PMI (Aug)
51.5 51.8
11:00 22.08.19     Eurozone Services PMI (Aug)
Services PMI (Aug)
53.2 53.4
13:00 22.08.19     United Kingdom CBI Distributive Trades Survey (Aug)
CBI Distributive Trades Survey (Aug)
-16 -49
14:30 22.08.19     Eurozone ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting
ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting
15:30 22.08.19     USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
214.00K 214.50K
15:30 22.08.19     Canada Wholesale Sales (MoM) (Jun)
Wholesale Sales (MoM) (Jun)
-1.9% 0.6%
15:30 22.08.19     USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
221K 209K
15:30 22.08.19     USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,728K 1,674K
16:45 22.08.19     USA Manufacturing PMI (Aug)
Manufacturing PMI (Aug)
50.4 49.9
16:45 22.08.19     USA Markit Composite PMI (Aug)
Markit Composite PMI (Aug)
52.6 50.9
16:45 22.08.19     USA Services PMI (Aug)
Services PMI (Aug)
53.0 50.9
17:00 22.08.19     Eurozone Consumer Confidence (Aug)
Consumer Confidence (Aug)
-6.6 -7.1
17:30 22.08.19     USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
49B 59B
18:00 22.08.19     USA KC Fed Manufacturing Index (Aug)
KC Fed Manufacturing Index (Aug)
-6 -2
18:00 22.08.19     USA KC Fed Composite Index (Aug)
KC Fed Composite Index (Aug)
-1 -6
18:30 22.08.19     USA 8-Week Bill Auction
8-Week Bill Auction
1.950% 1.985%
18:30 22.08.19     USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
2.040% 2.060%
19:30 22.08.19     USA Jackson Hole Symposium
Jackson Hole Symposium
20:00 22.08.19     USA 30-Year TIPS Auction
30-Year TIPS Auction
1.093% 0.501%
21:00 22.08.19     USA 30-Year TIPS Auction
30-Year TIPS Auction
1.093%
01:45 23.08.19     New Zealand Retail Sales Quarterly Vs. Year Ago (Q2)
Retail Sales Quarterly Vs. Year Ago (Q2)
3.3%
01:45 23.08.19     New Zealand Core Retail Sales (QoQ)
Core Retail Sales (QoQ)
0.7%
01:45 23.08.19     New Zealand Retail Sales (QoQ) (Q2)
Retail Sales (QoQ) (Q2)
0.7%
02:30 23.08.19     Japan National CPI (MoM)
National CPI (MoM)
0.0%
02:30 23.08.19     Japan National Core CPI (YoY) (Jul)
National Core CPI (YoY) (Jul)
0.6%
02:30 23.08.19     Japan National CPI (YoY) (Jul)
National CPI (YoY) (Jul)
0.7%
02:30 23.08.19     Japan CPI, n.s.a (MoM) (Jul)
CPI, n.s.a (MoM) (Jul)
-0.2%
15:30 23.08.19     Canada Retail Sales (MoM) (Jun)
Retail Sales (MoM) (Jun)
-0.1%
15:30 23.08.19     Canada Core Retail Sales (MoM) (Jun)
Core Retail Sales (MoM) (Jun)
-0.3%
15:30 23.08.19     Canada Corporate Profits (QoQ)
Corporate Profits (QoQ)
-0.3%
17:00 23.08.19     USA New Home Sales (MoM) (Jul)
New Home Sales (MoM) (Jul)
7.0%
17:00 23.08.19     USA New Home Sales (Jul)
New Home Sales (Jul)
646K
17:00 23.08.19     USA Fed Chair Powell Speaks
Fed Chair Powell Speaks
19:30 23.08.19     USA Jackson Hole Symposium
Jackson Hole Symposium
20:00 23.08.19     USA U.S. Baker Hughes Total Rig Count
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
935
20:00 23.08.19     USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
770
22:30 23.08.19     USA CFTC Nasdaq 100 speculative positions
CFTC Nasdaq 100 speculative positions
24.2K
19:25 24.08.19     Australia RBA Governor Lowe Speaks
RBA Governor Lowe Speaks
19:30 24.08.19     USA Jackson Hole Symposium
Jackson Hole Symposium

تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزار برای تجارت در بازار است و توسط متخصصان مجرب بر اساس عملکرد گذشته و حال پیش بینی ی شود

خواندن تقویم اقتصادی آسان است و شامل پارامتر های زیر است: زمان اخبار، اندکس کشور، ارزش قبلی و پیش بینی، ارزش واقعی و میزان اهمیت.

کدام اخبار اقتصای مهمتر هستند؟ نرخ تخفیف، تولید ناخالص داخلی، داده های نرخ بیکاری، داده های فروش خانه های نو و نرخ تورم.

Choose your language