"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
زمان کشور شاخص دوره مقدار قبلی پیش بینی
2018/3/23
17:00
   US New Home Sales (Feb) - 593K -
2018/3/23
17:00
   US New Home Sales (MoM) (Feb) - -7.8% -
2018/3/23
17:30
   US ECRI Weekly Index - 149.7 -
2018/3/23
17:30
   US FOMC Member Kashkari Speaks - - -
2018/3/23
17:30
   US ECRI Weekly Annualized (WoW) - 5.6% -
2018/3/23
20:00
   US U.S. Baker Hughes Oil Rig Count - 990 -

New Home Sales (Feb)

  US

زمان مانده به اعلام خبر:

01:27:32
سرمایه گذاری در اخبار

انتخاب

نرخ بهره فعلی
جدول تعطیلات
کشور ارزش فعلی آخرین نظر با در نظر گرفتن
Japan 0,10% (-0,20%) 19 دسامبر 2008 19 نوامبر 2015
Australia 2,00% (-0,25%) 12 مه 2015 1 دسامبر 2015
Canada 0,50% (-0,25%) 7 ژوئیه 2015 2 دسامبر 2015
Eurozone 0,05% (-0,10%) 4 سپتامبر 2014 3 دسامبر 2015
New Zealand 2,75% (-0,25%) 10 سپتامبر 2015 9 دسامبر 2015
Switzerland -0,75% (-0,50%) 15 ژانویه 2015 10 دسامبر 2015
United Kingdom 0,50% (-0,50%) 5 مارس 2009 10 دسامبر 2015
USA 0,25% (-0,75%) 16 دسامبر 2008 16 دسامبر 2015
کشور تاریخ تعطیلات ملی
China 07 آوریل День поминовения предков
Australia 18 آوریل Страстная пятница
United Kingdom 18 آوریل Страстная пятница
Germany 18 آوریل Страстная пятница
Canada 18 آوریل Страстная пятница
New Zealand 18 آوریل Страстная пятница
USA 18 آوریل Страстная пятница
France 18 آوریل Страстная пятница

Choose your language