سال در مارکت

ارائه دهندگان نقدینگی

ما به مشتریانمان بهترین نرخ های پیشنهادی از طرف ارائه دهندگان نقدینگی قابل اعتماد را ارائه می دهیم.

Currenex

currenex یک ارائه دهنده نقدینگی که در سطح جهانی شناخته شده است. Currenex اولین جمع آوری کننده تبادل ارزهای خارجی همراه با بزرگ ترین مارکت میکر ها است. کارنکس بهترین سرویس و قیمت ها را ارائه می دهد.

Swissquote

سوئیس کوئت یکی از ارائه دهندگان نقدینگی ارشد است که به عنوان "MIG" بانک هم شناخته می شود. سوئیس کوئت یک بانک اصلی است و بهترین راه حل های بازار را ارائه می دهد.

اسکرین شات حساب

LMAX Exchange اسکرین شات حساب

Swissquote اسکرین شات حساب

Choose your language