"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

جوایز و افتخارات

جایزه همایش سرمایه گذاری در بازار مالی گوانژو 2017

بروکر گرند کاپیتال برنده " بهترین بروکر ای سی ان سال 2017" شد. این مراسم در گوانژو چین در کنفرانس China Guangzhou International Investment and Finance Expo برگزار شد

جام های

Africa Financial Expo 2017 award

Cup "Best Forex Broker in Africa 2017" Grand Capital won in the "Best Forex Broker in Africa 2017" nomination. The ceremony took place during the "Africa Financial Expo 2017" in Johannesburg, South Africa.

جام های

Moscow Financial Expo Award 2016

Cup "Best trading technology 2016" Grand Capital won in the "Best trading technology 2016" nomination. The award ceremony took place during the annual Moscow Financial Expo on the 3rd of November 2016 in Moscow, Russia.

جام های

MENA Financial Expo Award 2016

Cup "Best Affiliate Program 2016" Grand Capital won in the "Best Affiliate Program" nomination. The award ceremony took place during the 16th MENA Financial Expo on 8th of April 2016 in Dubai, UAE

جام های

ForexStars Award 2015

Cup "Best broker in Europe 2015" In 2015 Grand Capital was recognized as the best broker in Europe by ForexStars - independent Forex tournament project.

جام های

جوایر Forex Expo 2015

جام "گرند کپیتال" برده جایزه بهترین بروکر ای.سی.ان شده است. این جشن در 26 ام ماه سپتامبر سال 2015 در مسکو برگزار شد.

دیپلم Forex Expo Awards Best ECN Broker

دیپلم های

جایزه آکادمی MasterForex-V

جایزه ثبات در مارکت "گرند کپیتال" موفق به اخذ جایزه ثبات در مارکت در سال 2014 شد، و جام بهترین بروکر را از مسترفارکس-آکادمی دریافت کرد.

جام های جام های

جایزه Forex Expo چین سال 2014

دیپلم به عنوان شرکت کننده CHINA SHANGHAI FOREX EXPO 2014, China, Shanghai, 9.12.2014

جام بهترین بروکر در چین

دیپلم های

جوایر Forex Expo 2014

دیپلم As a participant of 17th International Exhibition "Moscow Forex Expo 2014", Russia, Moscow, 2014, in nomination "Best Binary Option Broker"

جام بهترین بروکر بایناری آپشن از دیدگاه Forex Expo

دیپلم های

جوایر Forex Expo 2012

جام بهترین بروکر حساب میکرو از دیدگاه Forex Expo

جام بهترین بروکر استاندارد Forex Expo

جام های

جوایر Forex Expo 2011

جام بهترین بروکر حساب میکرو از دیدگاه Forex Expo

جام بهترین بروکر استاندارد Forex Expo

دیپلم های

Choose your language