"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت

جوایز و افتخارات

جایزه همایش سرمایه گذاری در بازار مالی گوانژو 2017

Diploma "Best ECN/STP broker 2017" این مراسم در گوانژو چین در کنفرانس China Guangzhou International Investment and Finance Expo برگزار شد

جام های

جایزه Forex Expo چین سال 2014

بهترین بروکر در چین "گرند کپیتال" برده جایزه بهترین بروکر ای.سی.ان شده است. این جشن در 26 ام ماه سپتامبر سال 2015 در مسکو برگزار شد.

جام های

جایزه Forex Expo چین سال 2014

Cup "Best trading technology 2016" "گرند کپیتال" برده جایزه بهترین بروکر ای.سی.ان شده است. این جشن در 26 ام ماه سپتامبر سال 2015 در مسکو برگزار شد.

جام های

جایزه Forex Expo چین سال 2014

Cup "Best Affiliate Program 2016" Grand Capital won in the "Best Affiliate Program" nomination. The award ceremony took place during the 16th MENA Financial Expo on 8th of April 2016 in Dubai, UAE

جام های

جایزه Forex Expo چین سال 2014

Cup "Best broker in Europe 2015" In 2015 Grand Capital was recognized as the best broker in Europe by ForexStars - independent Forex tournament project.

جام های

جوایر Forex Expo 2015

جام حذفی "گرند کپیتال" برده جایزه بهترین بروکر ای.سی.ان شده است. این جشن در 26 ام ماه سپتامبر سال 2015 در مسکو برگزار شد.

دیپلم Forex Expo Awards Best ECN Broker

دیپلم های

جایزه آکادمی MasterForex-V

جایزه ثبات در مارکت "گرند کپیتال" موفق به اخذ جایزه ثبات در مارکت در سال 2014 شد، و جام بهترین بروکر را از مسترفارکس-آکادمی دریافت کرد.

جام های جام های

جایزه Forex Expo چین سال 2014

دیپلم به عنوان شرکت کننده CHINA SHANGHAI FOREX EXPO 2014, China, Shanghai, 9.12.2014

جام حذفی بهترین کارگزاری فارکس در چین

دیپلم های

جوایر Forex Expo 2014

دیپلم به عنوان هفدهمین شرکت کننده در نمایشگاه اف.ایکس مسکو 2014

جام حذفی بهترین بروکر بایناری آپشن از دیدگاه Forex Expo

دیپلم های

جوایر Forex Expo 2012

جام حذفی بهترین بروکر حساب میکرو از دیدگاه Forex Expo

جام حذفی بهترین بروکر استاندارد Forex Expo

جام های

جوایر Forex Expo 2011

جام حذفی بهترین بروکر حساب میکرو از دیدگاه Forex Expo

جام حذفی بهترین بروکر استاندارد Forex Expo

دیپلم های

Choose your language