"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 8315.159 8540.506 22534.7 -2.16%
ETHUSD 499.46500 536.38080 369158.1 -2.34%
ETHBTC 0.05816 0.06468 65.2 -0.58%
LTCUSD 157.81783 160.29001 24721.9 -1.39%
LTCBTC 0.01503 0.02271 76.9 +0.47%
ETHLTC 3.12500 3.40207 2770.8 -0.62%
DSHBTC 0.04553 0.04873 32.1 -0.13%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.23556 1.23582 2.6 +0.41%
GBPUSD 1.41370 1.41412 4.3 +0.26%
AUDCAD 0.99719 0.99752 3.3 +0.23%
NZDUSD 0.72601 0.72626 2.5 +0.74%
EURJPY 129.878 129.925 4.8 +0.23%
EURCHF 1.16989 1.17047 5.8 +0.18%
USDRUB 56.854 57.354 50.0 +0.22%
USDCNY 6.31493 6.31612 11.9 -0.42%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 11933.00 11933.00 0.0 -2.50%
AEX 520.05 520.05 0.0 -2.32%
DX 89.1500 89.1500 0.0 -0.17%
ES 2647.25 2647.25 0.0 +0.31%
FCE 5087.00 5087.00 0.0 -2.19%
FTSE 6834.0 6834.0 0.0 +0.85%
YM 23979 23979 0.0 +0.28%
NQ 6685.00 6685.00 0.0 +0.19%
حساب Profitability for the last 3 months Age
parovoz:576408 351.19% 227 days
mik V:221679 299.6% 448 days
Trader2015a:584750 272.5% 41 days
Wealth For Life Creations:576189 247.42% 234 days
Nikolai GREV:589600 131.54% 190 days
ASPEN 3:583762 122.55% 202 days
AA+Nalsuccses:581150 121.88% 223 days
kas:561412 114.64% 287 days

Choose your language