"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 8871.700 9043.930 17223.0 -5.29%
ETHUSD 618.860 631.920 1306.0 -11.62%
ETHBTC 0.06881 0.07058 17.8 -6.90%
LTCUSD 145.02000 147.61000 25900.1 -11.00%
LTCBTC 0.01566 0.01694 12.8 -6.62%
ETHLTC 4.13210 4.41885 2867.5 -0.67%
DSHBTC 0.05109 0.05432 32.3 -6.65%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.21677 1.21704 2.7 -0.51%
GBPUSD 1.39320 1.39365 4.6 -0.30%
AUDCAD 0.97135 0.97172 3.7 -0.40%
NZDUSD 0.70667 0.70696 3.0 -0.70%
EURJPY 133.146 133.178 3.3 +0.05%
EURCHF 1.19591 1.19637 4.6 -0.10%
USDRUB 62.073 62.573 50.0 +1.06%
USDCNY 6.32341 6.32494 15.3 +0.41%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
FDAX 12452.50 12452.50 0.0 -1.25%
AEX 547.70 547.70 0.0 -0.04%
DX 90.9900 90.9900 0.0 +0.50%
ES 2651.25 2651.25 0.0 +0.60%
FCE 5370.00 5370.00 0.0 -0.27%
FTSE 7327.0 7327.0 0.0 -0.07%
YM 24115 24115 0.0 +0.49%
NQ 6594.00 6594.00 0.0 +1.08%
حساب Profitability for the last 3 months Age
mik V:221679 395.47% 481 days
WolAnd:260361 214.31% 931 days
Trader2015a:584750 208.93% 74 days
89%%%PER MONTH:648010 168.49% 42 days
Profi050809:592875 106.86% 198 days
Microtrade:647749 101.72% 37 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 322 days
Trader2015b:461762 65.13% 74 days

Choose your language