سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2020/1/23
02:50
   JP Foreign Investments in Japanese Stocks - -16.4B -
2020/1/23
02:50
   JP Exports (YoY) (Dec) - -7.9% -
2020/1/23
02:50
   JP Imports (YoY) (Dec) - -15.7% -
2020/1/23
02:50
   JP Trade Balance (Dec) - -85.2B -
2020/1/23
02:50
   JP Foreign Bonds Buying - 2,322.4B -
2020/1/23
03:00
   AU MI Inflation Expectations - 4.0% -

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 8633.494 8639.078 1.7 -0.98%
ETHUSD 166.399 167.732 0.4 -1.10%
LTCUSD 57.74025 57.94973 0.2 +1.03%
BCHUSD 342.359 345.029 0.9 +0.48%
ETCUSD 9.092 9.361 0.1 +3.34%
XMRUSD 64.445 65.404 0.3 -1.46%
XRPUSD 0.23447 0.23605 0.1 -0.95%
ZECUSD 50.918 52.229 0.4 -2.78%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.10944 1.10961 0.1 +0.13%
GBPUSD 1.31394 1.31425 0.1 +0.70%
AUDCAD 0.89899 0.89925 0.1 +0.52%
NZDUSD 0.65920 0.65943 0.1 -0.05%
EURJPY 121.845 121.871 0.1 +0.10%
EURCHF 1.07353 1.07389 0.1 +0.03%
USDRUB 61.68910 61.99320 0.2 +0.10%
USDCNY 6.9098 6.9129 0.1 +0.04%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 16.49 16.52 0.1 -3.00%
#CSCO 49.07 49.09 0.1 -0.39%
#MCD 211.53 211.57 0.1 -0.87%
#MSFT 165.77 165.79 0.1 -0.87%
#APPLE 317.66 317.69 0.1 +0.01%
#FORD 9.15 9.17 0.1 -0.54%
#TESLA 569.35 569.77 0.1 +0.17%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Hang82:4552531 457.21% 152 days
RafalK:4461092 132.82% 394 days
DAGESTAN:4582975 129.02% 96 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 86.68% 417 days
Solomon SS:4385717 75.11% 383 days
MasterRoth18:4571299 73.93% 125 days
TBK:4489835 70.25% 240 days
DayScalperGC:4600094 61.4% 54 days

Choose your language