"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 8472.450 8697.620 22517.1 +4.32%
ETHUSD 536.45837 572.90839 364500.3 +0.34%
ETHBTC 0.06162 0.06804 64.3 -3.81%
LTCUSD 160.61717 164.17381 35566.5 +3.81%
LTCBTC 0.01510 0.02274 76.4 -0.46%
ETHLTC 3.27355 3.57219 2986.4 -3.54%
DSHBTC 0.04591 0.04900 31.0 +1.68%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.23240 1.23265 2.6 +0.30%
GBPUSD 1.40288 1.40330 4.2 +0.64%
AUDCAD 1.00821 1.00855 3.5 -0.15%
NZDUSD 0.72275 0.72301 2.7 +0.16%
EURJPY 130.536 130.580 4.5 +0.18%
EURCHF 1.17241 1.17295 5.4 +0.20%
USDRUB 57.622 58.122 50.0 +0.77%
USDCNY 6.32558 6.32671 11.3 -0.01%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 12220.50 12220.50 0.0 -1.24%
AEX 529.25 529.25 0.0 -0.50%
DX 89.5050 89.5050 0.0 -0.35%
ES 2717.00 2717.00 0.0 -1.31%
FCE 5209.50 5209.50 0.0 -0.52%
FTSE 6957.5 6957.5 0.0 -1.42%
YM 24651 24651 0.0 -1.16%
NQ 6870.00 6870.00 0.0 -2.36%
حساب Profitability for the last 3 months Age
mik V:221679 299.6% 444 days
parovoz:576408 298.34% 224 days
Trader2015a:584750 257.42% 37 days
Wealth For Life Creations:576189 251.93% 230 days
AA+Nalsuccses:581150 121.88% 220 days
ASPEN 3:583762 101.77% 199 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 285 days
Doberman_Invest:494910 76.74% 522 days

Choose your language