"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 11262.450 11631.550 36910.0 +1.21%
ETHUSD 1018.59497 1090.70508 721101.1 +2.92%
ETHBTC 0.08905 0.09569 66.4 +1.83%
LTCUSD 185.47000 190.52000 50500.1 +0.35%
LTCBTC 0.01266 0.02031 76.6 -1.02%
ETHLTC 5.39246 5.80946 4170.0 +2.16%
DSHBTC 0.06917 0.07251 33.5 -0.86%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.22526 1.22552 2.6 -0.09%
GBPUSD 1.39003 1.39046 4.4 +0.10%
AUDCAD 0.99847 0.99878 3.2 +0.06%
NZDUSD 0.73056 0.73082 2.7 +0.36%
EURJPY 135.625 135.670 4.5 +0.07%
EURCHF 1.17710 1.17767 5.7 -0.13%
USDRUB 56.314 56.814 50.0 +0.11%
USDCNY 6.40953 6.41053 10.0 +0.11%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 13434.50 13434.50 0.0 +1.26%
AEX 568.35 568.35 0.0 +0.63%
DX 90.2400 90.2400 0.0 -0.03%
ES 2808.75 2808.75 0.0 +0.16%
FCE 5523.50 5523.50 0.0 +0.57%
FTSE 7678.5 7678.5 0.0 +0.12%
YM 26000 26000 0.0 +0.07%
NQ 6842.75 6842.75 0.0 +0.18%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Revka:463840 573.85% 596 days
Doberman_Invest:494910 409.09% 466 days
Cr0ssG:469316 300.91% 574 days
lion14:605935 225.21% 51 days
Profit Pagi - Premium1:587798 196.89% 137 days
Wealth For Life Creations:576189 129.86% 174 days
mik V:221679 96.86% 388 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 228 days

Choose your language