"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

روز بدون ریسک در بایناری آپشن

شروع
Our team

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6422.715 6535.495 11278.0 -2.24%
ETHUSD 202.130 205.880 375.0 -56.89%
ETHBTC 0.04493 0.04625 13.3 -36.52%
LTCUSD 52.93325 53.81975 8865.0 -35.20%
LTCBTC 0.00828 0.00934 10.7 -30.60%
ETHLTC 5.11692 5.22751 1105.9 -8.18%
DSHBTC 0.02318 0.02578 26.1 -34.65%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.15764 1.15771 0.8 -1.14%
GBPUSDe 1.31607 1.31620 1.3 -0.56%
AUDCADe 0.92492 0.92509 1.8 -5.07%
NZDUSDe 0.65651 0.65665 1.4 -3.10%
EURJPYe 129.710 129.723 1.4 -1.35%
EURCHFe 1.14478 1.14489 1.2 -1.89%
USDRUB 65.428 65.928 50.0 +5.00%
USDCNY 6.92050 6.92590 54.1 +3.19%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 35.33 35.34 0.2 -24.44%
#CSCO 44.68 44.69 0.1 +6.46%
#MCD 163.65 163.67 0.2 +3.45%
#MSFT 107.58 107.60 0.2 +1.94%
#APPLE 217.30 217.32 0.2 +13.40%
#FORD 8.80 8.81 0.1 -19.56%
#TESLA 259.56 259.60 0.5 -16.57%
حساب Profitability for the last 3 months Age
sonikik:4383669 472.84% 49 days
ProForex1:683333 366.45% 144 days
ProForex2:683332 235.59% 144 days
NoLimits:4370561 221.26% 89 days
MAX2000:4394892 185.27% 31 days
3M3409:689156 161.51% 132 days
Babic:4384540 129.52% 47 days
Hight lot:306816 125.68% 796 days

Choose your language