"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت
اخبار شرکت

نرخ های آنلاین

ارزها
فلزات
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.08579 1.08603 2.5 -0.09%
GBPUSD 1.25103 1.25128 2.5 -0.36%
AUDCAD 1.02225 1.02273 4.8 +0.37%
NZDUSD 0.70301 0.70351 5.0 -0.08%
EURJPY 119.749 119.770 2.2 -0.25%
EURCHF 1.07128 1.07268 14.1 -0.14%
USDRUB 56.610 57.110 50.0 -0.11%
USDCNY 6.86875 6.86977 10.2 +0.14%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
GC 1255.8 1255.8 0.0 +0.18%
HG 2.6660 2.6660 0.0 +1.10%
PA 796.05 796.05 0.0 -1.63%
PL 961.60 961.60 0.0 -0.89%
SI 18.235 18.235 0.0 +0.66%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 12176.50 12176.50 0.0 +1.61%
AEX 510.60 510.60 0.0 +0.75%
DX 99.1000 99.1000 0.0 -0.05%
ES 2348.00 2348.00 0.0 +0.77%
FCE 5038.50 5038.50 0.0 +1.33%
FTSE 7266.5 7266.5 0.0 +0.60%
YM 20577 20577 0.0 +0.25%
NQ 5390.25 5390.25 0.0 +0.84%
حساب Profitability for the last 3 months Age
rum2:505897 3003.21% 53 days
Sergey Gertzev:487185 903.55% 197 days
Cash Station:522554 378.07% 39 days
Ironflex:430757 328.94% 335 days
Goer:520683 321.47% 35 days
rum:527366 217.36% 53 days
RTd1:473194 197.03% 42 days
Sergey0305:480629 184.33% 222 days

Choose your language