سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/1/21
12:00
   US Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan) - 9.1 -
2021/1/21
12:00
   US Philly Fed Prices Paid (Jan) - 24.90 -
2021/1/21
12:00
   US Philly Fed Employment (Jan) - 5.6 -
2021/1/21
12:00
   US Philly Fed Business Conditions (Jan) - 43.1 -
2021/1/21
12:00
   US Philly Fed New Orders (Jan) - 1.9 -
2021/1/21
12:30
   UK BOE Credit Conditions Survey - - -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 34447.430 34450.781 1.1 -5.85%
ETHUSD 1302.440 1304.000 0.5 -8.09%
LTCUSD 142.36024 142.50975 0.1 -10.45%
BCHUSD 476.315 478.405 0.7 -8.97%
ETCUSD 7.669 7.923 0.1 -2.89%
XMRUSD 146.675 148.405 0.6 -8.90%
ZECUSD 92.233 93.897 0.5 -13.26%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.21264 1.21270 0.1 -0.01%
GBPUSDe 1.37002 1.37014 0.1 +0.53%
AUDCADe 0.98019 0.98034 0.1 +0.03%
NZDUSDe 0.72023 0.72040 0.1 +1.23%
EURJPYe 125.523 125.538 0.1 -0.38%
EURCHFe 1.07751 1.07763 0.1 +0.01%
USDRUB 73.23480 73.53570 0.2 -0.03%
USDCNY 6.4634 6.4653 0.1 -0.24%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 22.70 22.72 0.1 -4.10%
#CSCO 45.34 45.36 0.1 +0.07%
#MCD 214.09 214.14 0.1 +1.58%
#MSFT 224.50 224.53 0.1 +2.50%
#APPLE 132.15 132.17 0.1 +2.01%
#FORD 10.85 10.87 0.1 +5.03%
#TESLA 851.07 851.20 0.1 -0.24%
حساب Profitability for the last 3 months Age
LO 2.0:4752263 263.03% 109 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 781 days
BlackRock:532377 163.96% 1430 days
Jesus Christ:4761844 154.24% 148 days
Shadow2020:4809613 137.3% 36 days
RafalK:4461092 132.82% 758 days
DimongerForex:4662305 92.84% 274 days
MM:4627179 86.75% 156 days

Choose your language