"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

روز بدون ریسک در بایناری آپشن

شروع
Our team

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6411.105 6523.895 11279.1 -2.42%
ETHUSD 287.120 290.880 376.0 -38.76%
ETHBTC 0.04493 0.04625 13.3 -36.52%
LTCUSD 55.98025 56.61975 6395.1 -31.47%
LTCBTC 0.00828 0.00934 10.7 -30.60%
ETHLTC 5.11692 5.22751 1105.9 -8.18%
DSHBTC 0.02318 0.02578 26.1 -34.65%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.14659 1.14666 0.8 -2.08%
GBPUSDe 1.27851 1.27861 1.0 -3.40%
AUDCADe 0.95622 0.95638 1.7 -1.86%
NZDUSDe 0.66303 0.66318 1.5 -2.13%
EURJPYe 126.358 126.373 1.6 -3.90%
EURCHFe 1.13765 1.13776 1.2 -2.50%
USDRUB 66.925 67.425 50.0 +7.40%
USDCNY 6.84276 6.84404 12.8 +2.03%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 41.90 41.91 0.1 -10.39%
#CSCO 46.18 46.19 0.1 +10.03%
#MCD 161.83 161.86 0.4 +2.29%
#MSFT 107.04 107.05 0.1 +1.43%
#APPLE 215.64 215.65 0.2 +12.54%
#FORD 9.71 9.72 0.1 -11.24%
#TESLA 301.35 301.61 2.6 -3.14%
Account Profitability for the last 3 months Age
Elefant05:704567 480.6% 42 days
GRAND IVOIRE:633014 374.1% 50 days
Vasya007-11:686631 239.5% 48 days
3M3409:689156 222.92% 76 days
Potapov_R_B:289932 188.5% 1019 days
ProForex1:683333 187.56% 87 days
Trader_2015_1:635600 123.57% 155 days
SharkMarket18:601218 111.18% 291 days

Choose your language