"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

ارزها
فلزات
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.17724 1.17749 2.5 +0.06%
GBPUSD 1.33406 1.33450 4.4 -0.29%
AUDCAD 0.96763 0.96796 3.4 +0.29%
NZDUSD 0.69048 0.69073 2.5 +0.98%
EURJPY 133.666 133.713 4.7 +0.08%
EURCHF 1.16717 1.16780 6.3 -0.10%
USDRUB 58.739 59.239 50.0 -0.45%
USDCNY 6.62427 6.62527 10.1 +0.02%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 13153.50 13153.50 0.0 +0.06%
AEX 550.95 550.95 0.0 +0.86%
DX 93.9200 93.9200 0.0 +0.05%
ES 2664.75 2664.75 0.0 +0.36%
FCE 5404.00 5404.00 0.0 -0.12%
FTSE 7458.5 7458.5 0.0 +0.79%
YM 24434 24434 0.0 +0.32%
NQ 6418.75 6418.75 0.0 +0.88%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Amg:521161 5726.66% 158 days
TGV:551786 1781.72% 230 days
vasylyci7777:591239 586.53% 69 days
Profit Pagi - Premium1:587798 341.83% 96 days
Rudiinvesta:586136 201.48% 71 days
MaxTradeGrand:585904 163.57% 103 days
BlackRock:532377 118.89% 294 days
lucky life:595624 112.25% 64 days

Choose your language