سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/1/20
21:00
   US 20-Year Bond Auction - 1.470% -
2021/1/21
00:30
   US API Weekly Crude Oil Stock - -5.821M -
2021/1/21
00:45
   NZ External Migration & Visitors (Nov) - -96.80% -
2021/1/21
00:45
   NZ Permanent/Long-Term Migration (Nov) - 884 -
2021/1/21
02:50
   JP Foreign Bonds Buying - 730.7B -
2021/1/21
02:50
   JP Foreign Investments in Japanese Stocks - 580.8B -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 34689.734 34701.434 3.6 -4.64%
ETHUSD 1297.420 1299.190 0.6 +4.98%
LTCUSD 144.65024 144.86975 0.2 -3.16%
BCHUSD 485.445 487.645 0.7 -1.38%
ETCUSD 7.571 7.828 0.1 +1.34%
XMRUSD 149.583 151.297 0.6 -3.28%
ZECUSD 94.902 96.608 0.6 -7.34%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.21108 1.21114 0.1 +0.30%
GBPUSDe 1.36464 1.36472 0.1 +0.46%
AUDCADe 0.97833 0.97849 0.1 -0.12%
NZDUSDe 0.71553 0.71570 0.1 +0.67%
EURJPYe 125.476 125.489 0.1 +0.21%
EURCHFe 1.07751 1.07764 0.1 +0.18%
USDRUB 73.31613 73.62220 0.2 -0.48%
USDCNY 6.4615 6.4634 0.1 -0.52%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 22.87 22.90 0.1 -4.59%
#CSCO 45.21 45.23 0.1 +0.13%
#MCD 211.85 211.91 0.1 +0.83%
#MSFT 224.12 224.14 0.1 +4.57%
#APPLE 131.83 131.85 0.1 +2.61%
#FORD 10.50 10.52 0.1 +4.90%
#TESLA 846.82 847.00 0.1 +0.48%
حساب Profitability for the last 3 months Age
LO 2.0:4752263 264.33% 109 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 781 days
BlackRock:532377 163.96% 1430 days
Jesus Christ:4761844 147.95% 148 days
RafalK:4461092 132.82% 758 days
Shadow2020:4809613 128.47% 36 days
DimongerForex:4662305 92.52% 273 days
DIAMANTESBGTA:4803777 80.74% 36 days

Choose your language