سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/1/28
02:50
   JP Foreign Bonds Buying - 272.4B -
2021/1/28
02:50
   JP Foreign Investments in Japanese Stocks - 169.9B -
2021/1/28
02:50
   JP Retail Sales (YoY) (Dec) - 0.6% -
2021/1/28
03:30
   AU Import Price Index (QoQ) (Q4) - -3.5% -
2021/1/28
03:30
   AU Export Price Index (QoQ) (Q4) - -5.1% -
2021/1/28
10:00
   CH Trade Balance (Dec) - 4.458B -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 30169.785 30179.865 3.1 -5.68%
ETHUSD 1240.130 1241.970 0.6 -6.93%
LTCUSD 122.14025 122.28975 0.1 -8.30%
BCHUSD 374.395 376.415 0.7 -11.16%
ETCUSD 6.729 6.977 0.1 -7.20%
XMRUSD 124.375 125.856 0.5 -8.07%
ZECUSD 77.711 79.219 0.5 -10.47%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.20982 1.20990 0.1 -0.50%
GBPUSDe 1.36689 1.36704 0.1 -0.46%
AUDCADe 0.98001 0.98021 0.1 -0.33%
NZDUSDe 0.71423 0.71444 0.1 -1.20%
EURJPYe 126.015 126.027 0.1 +0.03%
EURCHFe 1.07612 1.07631 0.1 -0.20%
USDRUB 75.71570 76.01408 0.2 +1.31%
USDCNY 6.5011 6.5034 0.1 +0.45%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 18.58 18.61 0.1 +3.39%
#CSCO 45.69 45.71 0.1 +0.86%
#MCD 207.91 207.96 0.1 -2.03%
#MSFT 232.87 232.92 0.1 -0.70%
#APPLE 142.26 142.28 0.1 -0.10%
#FORD 10.76 10.78 0.1 -2.80%
#TESLA 861.39 862.02 0.2 -1.04%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Trade Tanzania:4794816 369.4% 34 days
LO 2.0:4752263 262.52% 116 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 788 days
BlackRock:532377 163.96% 1437 days
Shadow2020:4809613 159.9% 43 days
Jesus Christ:4761844 158.38% 155 days
RafalK:4461092 132.82% 765 days
DimongerForex:4662305 99.49% 281 days

Choose your language