سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2020/3/31
15:00
   ZA Trade Balance (Feb) - -1.87B -
2020/3/31
15:00
   ZA Trade Balance (Feb) - -1.87B -
2020/3/31
15:30
   CA IPPI (MoM) (Feb) - -0.3% -
2020/3/31
15:30
   CA RMPI (MoM) (Feb) - -2.2% -
2020/3/31
15:30
   CA GDP (MoM) (Jan) - 0.3% -
2020/3/31
15:30
   CA RMPI (YoY) (Feb) - 1.7% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6437.270 6440.620 1.1 -0.99%
ETHUSD 131.750 133.080 0.4 -1.37%
LTCUSD 38.80025 38.97975 0.1 -1.10%
BCHUSD 218.925 221.285 0.8 -1.93%
ETCUSD 4.813 5.046 0.1 -1.47%
XMRUSD 47.124 47.935 0.3 +0.89%
XRPUSD 0.17135 0.17295 0.1 -1.22%
ZECUSD 30.002 31.127 0.4 -2.24%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.09767 1.09783 0.1 -0.56%
GBPUSD 1.23493 1.23524 0.1 -0.38%
AUDCAD 0.87047 0.87079 0.1 -0.29%
NZDUSD 0.59597 0.59619 0.1 -0.75%
EURJPY 119.051 119.078 0.1 +0.12%
EURCHF 1.05829 1.05858 0.1 +0.02%
USDRUB 77.95410 78.25747 0.2 -2.31%
USDCNY 7.1082 7.1105 0.1 +0.02%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 6.05 6.07 0.1 -4.27%
#CSCO 40.25 40.28 0.1 +1.92%
#MCD 167.54 167.74 0.1 +0.55%
#MSFT 159.81 159.84 0.1 +3.63%
#APPLE 254.61 254.70 0.1 +0.76%
#FORD 5.00 5.03 0.1 +0.00%
#TESLA 501.87 502.49 0.2 -0.15%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Weeknd:4636670 3861.09% 31 days
RafalK:4461092 132.82% 462 days
KTB45:4426435 111.75% 468 days
Dimonger:513871 110.41% 1198 days
multiplex:625183 96.81% 781 days
WolAnd:260361 90.89% 1636 days
Operadorglobal:4459983 36.33% 135 days
Mikrolamm:418386 33.08% 1582 days

Choose your language