سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
بدون مناسبت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 9678.350 9681.700 1.1 +0.51%
ETHUSD 261.600 262.930 0.4 +0.93%
LTCUSD 75.72025 75.96975 0.2 +8.59%
BCHUSD 373.445 375.995 0.8 +0.12%
ETCUSD 9.379 9.649 0.1 +6.88%
XMRUSD 78.996 80.123 0.4 +3.55%
XRPUSD 0.27445 0.27605 0.1 +0.69%
ZECUSD 60.291 61.668 0.5 +0.00%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.08466 1.08493 0.1 +0.59%
GBPUSD 1.29495 1.29639 0.1 +0.53%
AUDCAD 0.87545 0.87705 0.1 -0.15%
NZDUSD 0.63464 0.63529 0.1 +0.25%
EURJPY 120.991 121.035 0.1 +0.09%
EURCHF 1.06083 1.06147 0.1 -0.03%
USDRUB 63.90480 64.21400 0.2 -0.27%
USDCNY 7.0323 7.0399 0.1 -0.15%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 16.11 16.13 0.1 +0.94%
#CSCO 46.27 46.29 0.1 -0.34%
#MCD 215.64 215.69 0.1 +0.20%
#MSFT 178.39 178.41 0.1 -1.93%
#APPLE 313.09 313.12 0.1 -1.82%
#FORD 7.88 7.90 0.1 -0.76%
#TESLA 900.62 900.86 0.1 +0.04%
حساب Profitability for the last 3 months Age
MasterRoth18:4571299 175.96% 156 days
RafalK:4461092 132.82% 425 days
FxGoldHighRiskKIT:4617097 132.03% 39 days
Lafe Capital:4492264 123.1% 350 days
Hang82:4552531 111.12% 183 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 86.68% 448 days
Colombia:4604560 84.8% 67 days
aic:4548422 70.36% 158 days

Choose your language