"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

روز بدون ریسک در بایناری آپشن

شروع
About company

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6139.715 6252.495 11278.0 -6.55%
ETHUSD 195.730 199.500 377.1 -58.25%
LTCUSD 48.78925 49.47675 6875.0 -40.27%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.12711 1.12718 0.8 -3.75%
GBPUSDe 1.29255 1.29269 1.5 -2.34%
AUDCADe 0.95212 0.95228 1.7 -2.28%
NZDUSDe 0.67755 0.67771 1.7 +0.01%
EURJPYe 128.421 128.436 1.6 -2.33%
EURCHFe 1.13825 1.13835 1.0 -2.45%
USDRUB 67.760 68.260 50.0 +8.74%
USDCNY 6.94760 6.95310 55.1 +3.60%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 34.69 34.73 0.4 -25.81%
#CSCO 45.13 45.14 0.1 +7.53%
#MCD 184.07 184.09 0.3 +16.35%
#MSFT 107.04 107.05 0.1 +1.43%
#APPLE 192.31 192.33 0.3 +0.36%
#FORD 9.54 9.55 0.2 -12.80%
#TESLA 338.54 338.73 1.9 +8.82%
حساب Profitability for the last 3 months Age
MAX2000:4394892 230.68% 60 days
Magic Dragon:4398297 206.23% 65 days
3M3409:689156 133.49% 161 days
SlawaAmsterdam:4379617 113.11% 82 days
GodIsAbleR10K:701681 85.29% 134 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 524 days
Natalya Lotos:208344 74.99% 1508 days
FullTrend2:212157 63.27% 1395 days

Choose your language