"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 8268.950 8490.240 22129.0 -0.22%
ETHUSD 505.07153 541.71033 366388.1 -3.61%
ETHBTC 0.05915 0.06575 66.1 -3.76%
LTCUSD 156.37254 159.46452 30919.9 +0.43%
LTCBTC 0.01508 0.02269 76.1 +1.07%
ETHLTC 3.20500 3.45076 2457.6 -3.16%
DSHBTC 0.04595 0.04902 30.8 +1.82%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.23330 1.23355 2.5 -0.00%
GBPUSD 1.40365 1.40411 4.6 +0.10%
AUDCAD 1.00587 1.00622 3.5 -0.33%
NZDUSD 0.72105 0.72128 2.4 -0.39%
EURJPY 131.038 131.085 4.7 +0.20%
EURCHF 1.17265 1.17319 5.4 -0.05%
USDRUB 57.604 58.104 50.0 +0.48%
USDCNY 6.33102 6.33224 12.2 +0.10%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 12207.00 12207.00 0.0 -1.27%
AEX 528.95 528.95 0.0 -0.86%
DX 89.5000 89.5000 0.0 +0.03%
ES 2717.50 2717.50 0.0 -0.06%
FCE 5198.00 5198.00 0.0 -0.86%
FTSE 6964.0 6964.0 0.0 -0.13%
YM 24622 24622 0.0 -0.07%
NQ 6878.50 6878.50 0.0 -0.29%
حساب Profitability for the last 3 months Age
parovoz:576408 311.11% 224 days
mik V:221679 299.6% 445 days
Trader2015a:584750 263.5% 37 days
Wealth For Life Creations:576189 251.93% 231 days
AA+Nalsuccses:581150 121.88% 220 days
ASPEN 3:583762 106.73% 199 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 285 days
Doberman_Invest:494910 76.74% 523 days

Choose your language