سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2020/10/27
07:30
   JP All Industries Activity Index (MoM) - 1.3% -
2020/10/27
08:00
   JP BoJ Core CPI (YoY) - 0.0% -
2020/10/27
09:00
   AU RBA Assist Gov Bullock Speaks - - -
2020/10/27
10:45
   FR French PPI (MoM) (Sep) - 0.1% -
2020/10/27
12:00
   EU Private Sector Loans (YoY) - 3.0% -
2020/10/27
12:00
   EU M3 Money Supply (YoY) (Sep) - 9.5% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 13088.320 13091.670 1.1 +0.47%
ETHUSD 391.730 393.120 0.5 -3.68%
LTCUSD 56.66025 56.78975 0.1 -3.56%
BCHUSD 256.675 258.635 0.6 -4.99%
ETCUSD 5.385 5.620 0.1 -1.10%
XMRUSD 133.040 134.510 0.5 +2.64%
XRPUSD 0.24795 0.24955 0.1 -1.78%
ZECUSD 60.301 61.669 0.5 -2.73%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.18181 1.18200 0.1 -0.32%
GBPUSD 1.30324 1.30348 0.1 -0.12%
AUDCAD 0.94032 0.94057 0.1 +0.32%
NZDUSD 0.66887 0.66912 0.1 +0.07%
EURJPY 123.749 123.772 0.1 -0.28%
EURCHF 1.07197 1.07228 0.1 +0.02%
USDRUB 76.23960 76.56910 0.2 -0.11%
USDCNY 6.6987 6.7006 0.1 +0.51%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 12.98 13.00 0.1 -1.52%
#CSCO 37.63 37.65 0.1 -1.34%
#MCD 224.29 224.38 0.1 -0.95%
#MSFT 209.98 210.01 0.1 -2.07%
#APPLE 115.12 115.14 0.1 +0.04%
#FORD 8.01 8.04 0.1 +0.12%
#TESLA 420.59 420.68 0.1 +1.50%
حساب Profitability for the last 3 months Age
MM:4627179 737.64% 70 days
zolotaya raketa:4755620 726.2% 76 days
pham hung:4388681 503.88% 543 days
locus:4664274 223.0% 66 days
xxdenisxx:4728175 164.14% 139 days
RafalK:4461092 132.82% 672 days
Jesus Christ:4761844 122.79% 62 days
AntonioBb:4740868 109.21% 113 days

Choose your language