سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/7/29
02:50
   JP Foreign Investments in Japanese Stocks - -10.5B -
2021/7/29
02:50
   JP Foreign Bonds Buying - -1,217.8B -
2021/7/29
04:00
   NZ NBNZ Own Activity (Jul) - 31.6% -
2021/7/29
04:00
   NZ ANZ Business Confidence (Jul) - -0.6 -
2021/7/29
04:30
   AU Export Price Index (QoQ) (Q2) - 11.2% -
2021/7/29
04:30
   AU Import Price Index (QoQ) (Q2) - 0.2% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 40027.277 40035.531 2.5 +5.37%
ETHUSD 2300.155 2303.205 1.0 +2.53%
LTCUSD 137.69225 137.89175 0.1 +3.78%
BCHUSD 507.535 509.875 0.8 +2.62%
ETCUSD 48.202 49.780 0.5 +0.46%
XMRUSD 229.881 232.280 0.8 +3.73%
ZECUSD 103.049 104.771 0.6 +2.44%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.18480 1.18481 0.1 +0.27%
GBPUSDe 1.39096 1.39101 0.1 +0.25%
AUDCADe 0.92346 0.92356 0.1 -0.47%
NZDUSDe 0.69630 0.69637 0.1 +0.16%
EURJPYe 130.191 130.196 0.1 +0.41%
EURCHFe 1.07831 1.07837 0.1 -0.19%
USDRUB 73.39814 73.62286 0.2 -0.43%
USDCNY 6.4844 6.4850 0.1 +0.04%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 38.20 38.22 0.1 +0.66%
#CSCO 54.78 54.80 0.1 -0.90%
#MCD 241.64 241.68 0.1 -1.06%
#MSFT 286.29 286.32 0.1 -1.03%
#APPLE 145.08 145.10 0.1 -2.52%
#FORD 13.88 13.90 0.1 +0.14%
#TESLA 647.19 647.30 0.1 -1.79%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 970 days
BlackRock:532377 163.96% 1619 days
RafalK:4461092 132.82% 947 days
Jackfx:4813145 50.8% 215 days
Nat_FxTrader:4492284 46.13% 878 days
Small Micro AC for DK:4855457 36.75% 105 days
Operadorglobal:4459983 36.33% 620 days
moneymoneymoney:4820881 35.47% 191 days

Choose your language