سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/1/22
10:00
   UK Public Sector Net Borrowing (Dec) - 30.84B -
2021/1/22
10:00
   UK Retail Sales (YoY) (Dec) - 2.4% -
2021/1/22
10:00
   UK Core Retail Sales (MoM) (Dec) - -2.6% -
2021/1/22
10:00
   UK Retail Sales (MoM) (Dec) - -3.8% -
2021/1/22
10:00
   UK Public Sector Net Cash Requirement (Dec) - 23.518B -
2021/1/22
10:00
   UK Core Retail Sales (YoY) (Dec) - 5.6% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 30491.314 30501.465 3.1 -12.68%
ETHUSD 1141.800 1143.630 0.6 -13.80%
LTCUSD 132.73026 132.94975 0.2 -9.45%
BCHUSD 413.775 415.865 0.7 -15.99%
ETCUSD 6.837 7.086 0.1 -10.16%
XMRUSD 126.875 128.486 0.5 -16.08%
ZECUSD 81.008 82.592 0.5 -17.15%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.21716 1.21723 0.1 +0.55%
GBPUSDe 1.37143 1.37158 0.1 +0.46%
AUDCADe 0.98072 0.98089 0.1 +0.21%
NZDUSDe 0.71909 0.71930 0.1 +0.33%
EURJPYe 125.993 126.006 0.1 +0.56%
EURCHFe 1.07690 1.07705 0.1 -0.00%
USDRUB 73.67040 73.99020 0.2 +0.71%
USDCNY 6.4706 6.4725 0.1 +0.15%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 19.99 20.02 0.1 -4.17%
#CSCO 45.14 45.16 0.1 +0.42%
#MCD 213.69 213.73 0.1 -0.51%
#MSFT 224.73 224.75 0.1 +0.50%
#APPLE 136.93 136.95 0.1 +2.03%
#FORD 11.51 11.53 0.1 +3.04%
#TESLA 844.53 844.70 0.1 -0.34%
حساب Profitability for the last 3 months Age
LO 2.0:4752263 277.62% 110 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 782 days
Jesus Christ:4761844 166.92% 149 days
BlackRock:532377 163.96% 1431 days
Shadow2020:4809613 145.13% 37 days
RafalK:4461092 132.82% 759 days
DimongerForex:4662305 93.37% 275 days
InvestmentTime:4810494 91.51% 30 days

Choose your language