"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 9249.920 9419.750 16983.0 -1.25%
ETHUSD 637.310 651.040 1373.1 -8.98%
ETHBTC 0.06845 0.06997 15.3 -7.39%
LTCUSD 151.71001 154.00000 22899.9 -6.90%
LTCBTC 0.01578 0.01706 12.8 -5.90%
ETHLTC 4.07568 4.35822 2825.4 -2.02%
DSHBTC 0.05094 0.05428 33.5 -6.92%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.22001 1.22027 2.6 -0.25%
GBPUSD 1.39458 1.39500 4.3 -0.21%
AUDCAD 0.97394 0.97427 3.3 -0.13%
NZDUSD 0.70859 0.70885 2.6 -0.43%
EURJPY 133.093 133.128 3.5 +0.01%
EURCHF 1.19782 1.19820 3.8 +0.06%
USDRUB 61.446 61.946 50.0 +0.04%
USDCNY 6.32403 6.32519 11.7 +0.42%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
FDAX 12360.00 12360.00 0.0 -1.99%
AEX 547.80 547.80 0.0 -0.02%
DX 90.8000 90.8000 0.0 +0.29%
ES 2623.00 2623.00 0.0 -0.47%
FCE 5368.00 5368.00 0.0 -0.31%
FTSE 7333.0 7333.0 0.0 +0.01%
YM 23871 23871 0.0 -0.53%
NQ 6484.75 6484.75 0.0 -0.59%
حساب Profitability for the last 3 months Age
mik V:221679 395.47% 481 days
WolAnd:260361 214.31% 930 days
Trader2015a:584750 208.93% 73 days
89%%%PER MONTH:648010 168.49% 41 days
Profi050809:592875 106.86% 197 days
Microtrade:647749 101.72% 36 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 321 days
Trader2015b:461762 65.13% 73 days

Choose your language