سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2019/12/13
11:00
   ZA SARB Quarterly Bulletin - - -
2019/12/13
11:00
   EU ECB's De Guindos Speaks - - -
2019/12/13
12:00
   CN M2 Money Stock (YoY) - 8.4% -
2019/12/13
12:00
   CN Outstanding Loan Growth (YoY) - 12.4% -
2019/12/13
12:00
   CN New Loans - 661.3B -
2019/12/13
12:00
   CN Chinese Total Social Financing - 618.9B -

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 7229.484 7240.629 3.4 +0.62%
ETHUSD 143.510 144.960 0.5 +1.02%
LTCUSD 43.63025 43.81974 0.1 +0.58%
BCHUSD 206.318 208.505 0.7 +0.78%
ETCUSD 3.753 3.977 0.1 +2.60%
XMRUSD 52.702 53.577 0.3 +0.44%
XRPUSD 0.21704 0.21884 0.1 -1.22%
ZECUSD 30.630 31.760 0.4 -1.69%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.11659 1.11664 0.1 +0.33%
GBPUSDe 1.34226 1.34238 0.1 +1.74%
AUDCADe 0.91126 0.91141 0.1 +0.63%
NZDUSDe 0.66164 0.66181 0.1 +0.48%
EURJPYe 122.400 122.412 0.1 +1.32%
EURCHFe 1.09803 1.09821 0.1 +0.40%
USDRUB 62.37285 62.67120 0.2 -1.19%
USDCNY 6.9814 6.9833 0.1 -0.62%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 21.27 21.29 0.1 +4.52%
#CSCO 45.63 45.65 0.1 +2.40%
#MCD 196.27 196.29 0.1 +0.59%
#MSFT 153.10 153.12 0.1 +1.30%
#APPLE 271.32 271.36 0.1 +1.41%
#FORD 9.32 9.34 0.1 +2.08%
#TESLA 359.41 359.49 0.1 +1.17%
حساب Profitability for the last 3 months Age
pham hung:4388681 503.88% 224 days
Kxl:4585383 492.46% 52 days
ForexGoldStandardKit:4548984 293.98% 59 days
MITForexGoldRealStardard:4584173 181.81% 39 days
GALINA 500:4495444 140.39% 89 days
RafalK:4461092 132.82% 353 days
DAGESTAN:4582975 122.35% 55 days
Hang82:4552531 100.54% 112 days

Choose your language