"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 10218.450 10510.550 29210.0 -11.43%
ETHUSD 812.67804 849.22498 365469.4 -9.40%
ETHBTC 0.07685 0.08372 68.8 +3.04%
LTCUSD 205.80099 210.53999 47390.0 -14.82%
LTCBTC 0.01617 0.02388 77.1 -5.22%
ETHLTC 3.82018 4.13984 3196.7 +5.97%
DSHBTC 0.06180 0.06531 35.2 +3.94%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.22801 1.22835 3.5 -0.44%
GBPUSD 1.39108 1.39179 7.1 -0.58%
AUDCAD 0.99035 0.99080 4.6 -0.64%
NZDUSD 0.73120 0.73160 4.1 -0.29%
EURJPY 132.299 132.363 6.4 -0.07%
EURCHF 1.15312 1.15389 7.8 -0.03%
USDRUB 56.415 56.915 50.0 +0.33%
USDCNY 6.33985 6.34085 10.0 -0.06%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 12390.50 12390.50 0.0 +0.01%
AEX 530.15 530.15 0.0 +0.26%
DX 89.9800 89.9800 0.0 +0.34%
ES 2699.75 2699.75 0.0 -0.55%
FCE 5266.00 5266.00 0.0 +0.17%
FTSE 7202.0 7202.0 0.0 +0.03%
YM 24782 24782 0.0 -0.70%
NQ 6762.75 6762.75 0.0 -0.39%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Wealth For Life Creations:576189 355.45% 204 days
mik V:221679 210.12% 418 days
valkar:440237 200.26% 652 days
AA+Nalsuccses:581150 123.36% 194 days
Profit Pagi - Premium1:587798 107.09% 167 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 259 days
make profit:565501 62.26% 253 days
Piyayi Ndusun:559139 61.15% 277 days

Choose your language