"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 8989.450 9210.550 22110.0 +0.90%
ETHUSD 565.09052 601.53497 364444.6 +3.77%
ETHBTC 0.06118 0.06773 65.5 +2.91%
LTCUSD 172.44662 175.08000 26333.9 +1.51%
LTCBTC 0.01526 0.02292 76.6 +0.13%
ETHLTC 3.21771 3.45264 2349.4 +1.95%
DSHBTC 0.04648 0.04963 31.5 -2.27%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.22709 1.22734 2.5 +0.23%
GBPUSD 1.40136 1.40180 4.4 +0.11%
AUDCAD 1.00239 1.00271 3.3 -0.20%
NZDUSD 0.71858 0.71885 2.7 +0.19%
EURJPY 130.546 130.592 4.7 +0.10%
EURCHF 1.17162 1.17219 5.8 +0.08%
USDRUB 57.216 57.716 50.0 -0.43%
USDCNY 6.33285 6.33395 11.1 -0.08%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 12341.00 12341.00 0.0 +0.53%
AEX 533.80 533.80 0.0 +0.58%
DX 89.8050 89.8050 0.0 -0.19%
ES 2725.75 2725.75 0.0 +0.17%
FCE 5241.00 5241.00 0.0 +0.29%
FTSE 6981.0 6981.0 0.0 +0.03%
YM 24781 24781 0.0 +0.08%
NQ 6917.25 6917.25 0.0 +0.15%
حساب Profitability for the last 3 months Age
parovoz:576408 318.76% 225 days
mik V:221679 299.6% 446 days
Trader2015a:584750 265.62% 38 days
Wealth For Life Creations:576189 247.1% 231 days
Nikolai GREV:589600 140.81% 188 days
AA+Nalsuccses:581150 121.88% 221 days
ASPEN 3:583762 110.0% 200 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 286 days

Choose your language