"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 9944.007 10145.997 20199.0 -4.02%
ETHUSD 844.55005 846.64996 20999.1 -8.73%
ETHBTC 0.08528 0.08662 13.5 -2.74%
LTCUSD 157.42505 157.72995 3049.1 -5.29%
LTCBTC 0.01245 0.01890 64.6 -0.24%
ETHLTC 5.33812 5.74704 4089.3 -0.09%
DSHBTC 0.06537 0.06593 5.7 +1.29%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.22265 1.22291 2.6 -0.25%
GBPUSD 1.38740 1.38782 4.3 +0.62%
AUDCAD 0.99271 0.99303 3.2 +0.32%
NZDUSD 0.72988 0.73015 2.7 +0.44%
EURJPY 135.881 135.929 4.9 +0.35%
EURCHF 1.17625 1.17683 5.9 +0.03%
USDRUB 56.454 56.954 50.0 +0.70%
USDCNY 6.43096 6.43196 10.1 -0.14%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 13246.00 13246.00 0.0 +0.20%
AEX 566.35 566.35 0.0 +0.86%
DX 90.3600 90.3600 0.0 +0.41%
ES 2809.00 2809.00 0.0 +0.94%
FCE 5519.50 5519.50 0.0 +0.05%
FTSE 7682.5 7682.5 0.0 +0.12%
YM 26102 26102 0.0 +1.06%
NQ 6831.00 6831.00 0.0 +1.03%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Revka:463840 573.85% 591 days
Doberman_Invest:494910 312.46% 461 days
Cr0ssG:469316 273.28% 570 days
lion14:605935 217.55% 46 days
Profit Pagi - Premium1:587798 194.54% 132 days
Wealth For Life Creations:576189 129.21% 169 days
lucky life:595624 115.2% 101 days
mik V:221679 96.86% 383 days

Choose your language