"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 8252.450 8461.338 20888.8 +1.61%
ETHUSD 516.15051 554.53497 383844.6 -3.46%
ETHBTC 0.06094 0.06745 65.1 -4.87%
LTCUSD 155.07553 158.14000 30644.7 +0.23%
LTCBTC 0.01490 0.02250 76.0 -1.78%
ETHLTC 3.28468 3.58833 3036.6 -3.21%
DSHBTC 0.04514 0.04824 31.0 -0.02%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.23436 1.23462 2.6 +0.46%
GBPUSD 1.40344 1.40387 4.3 +0.68%
AUDCAD 1.00780 1.00814 3.5 -0.19%
NZDUSD 0.72429 0.72457 2.9 +0.38%
EURJPY 130.847 130.895 4.9 +0.42%
EURCHF 1.17378 1.17434 5.6 +0.32%
USDRUB 57.622 58.122 50.0 +0.77%
USDCNY 6.32433 6.32553 12.0 -0.03%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 12191.50 12191.50 0.0 -1.47%
AEX 528.20 528.20 0.0 -0.70%
DX 89.4100 89.4100 0.0 -0.46%
ES 2706.50 2706.50 0.0 -1.69%
FCE 5191.50 5191.50 0.0 -0.86%
FTSE 6950.0 6950.0 0.0 -1.52%
YM 24533 24533 0.0 -1.63%
NQ 6850.75 6850.75 0.0 -2.64%
حساب Profitability for the last 3 months Age
mik V:221679 299.6% 444 days
parovoz:576408 298.34% 224 days
Trader2015a:584750 257.42% 37 days
Wealth For Life Creations:576189 251.93% 230 days
AA+Nalsuccses:581150 121.88% 220 days
ASPEN 3:583762 101.77% 199 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 285 days
Doberman_Invest:494910 76.74% 522 days

Choose your language