سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/5/14
20:00
   US U.S. Baker Hughes Oil Rig Count - 342 -
2021/5/14
20:00
   US U.S. Baker Hughes Total Rig Count - 440 -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 50911.375 50919.625 2.5 +3.68%
ETHUSD 4050.825 4053.145 0.7 +9.52%
LTCUSD 330.19025 330.44974 0.2 +8.57%
BCHUSD 1316.770 1319.640 0.9 +10.43%
ETCUSD 103.230 105.253 0.7 +26.19%
XMRUSD 413.982 417.929 1.2 +7.06%
ZECUSD 307.259 310.681 1.1 +7.45%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.21420 1.21428 0.1 +0.53%
GBPUSDe 1.41076 1.41086 0.1 +0.47%
AUDCADe 0.93933 0.93946 0.1 -0.03%
NZDUSDe 0.72407 0.72426 0.1 +0.96%
EURJPYe 132.716 132.731 0.1 +0.43%
EURCHFe 1.09463 1.09478 0.1 -0.19%
USDRUB 73.69570 73.99899 0.2 -0.71%
USDCNY 6.4371 6.4391 0.1 -0.30%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 39.71 39.75 0.1 -0.35%
#CSCO 52.85 52.87 0.1 +1.21%
#MCD 231.30 231.38 0.1 +1.30%
#MSFT 247.71 247.76 0.1 +2.12%
#APPLE 126.27 126.29 0.1 +0.77%
#FORD 11.73 11.75 0.1 +2.27%
#TESLA 576.54 576.73 0.1 -3.99%
حساب Profitability for the last 3 months Age
CoolPRO:4827489 828.28% 77 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 895 days
BlackRock:532377 163.96% 1544 days
RafalK:4461092 132.82% 871 days
Kapelka:692210 91.41% 961 days
Anirudha:4771871 75.21% 210 days
Riskfreefxbot.com01:4855251 68.19% 30 days
Jesus Christ:4761844 56.41% 261 days

Choose your language