"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 8589.449 8803.220 21377.1 -2.43%
ETHUSD 518.91498 556.63110 377161.2 -3.81%
ETHBTC 0.05870 0.06515 64.5 -1.15%
LTCUSD 161.59081 164.98174 33909.3 -3.11%
LTCBTC 0.01493 0.02258 76.5 -0.99%
ETHLTC 3.15510 3.44962 2945.2 -0.63%
DSHBTC 0.04581 0.04899 31.9 -2.47%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.23285 1.23311 2.6 -0.08%
GBPUSD 1.41126 1.41168 4.3 -0.15%
AUDCAD 0.99546 0.99581 3.5 -0.61%
NZDUSD 0.72203 0.72230 2.8 -0.06%
EURJPY 129.313 129.362 5.0 -1.18%
EURCHF 1.16644 1.16705 6.1 -0.35%
USDRUB 56.965 57.465 50.0 -0.46%
USDCNY 6.33734 6.33861 12.7 +0.46%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 11993.00 11993.00 0.0 -2.80%
AEX 521.25 521.25 0.0 -2.35%
DX 89.2600 89.2600 0.0 +0.01%
ES 2630.75 2630.75 0.0 -3.22%
FCE 5099.00 5099.00 0.0 -2.71%
FTSE 6819.5 6819.5 0.0 -1.85%
YM 23810 23810 0.0 -3.75%
NQ 6640.00 6640.00 0.0 -3.53%
حساب Profitability for the last 3 months Age
parovoz:576408 335.98% 227 days
mik V:221679 299.6% 447 days
Trader2015a:584750 272.5% 40 days
Wealth For Life Creations:576189 247.1% 233 days
Nikolai GREV:589600 136.75% 190 days
AA+Nalsuccses:581150 121.88% 223 days
ASPEN 3:583762 118.92% 202 days
kas:561412 114.64% 287 days

Choose your language