"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 10579.450 10941.550 36210.0 +4.02%
ETHUSD 958.10498 1032.92505 748200.8 +4.75%
ETHBTC 0.08948 0.09604 65.6 +1.02%
LTCUSD 174.41000 179.88000 54700.0 +3.70%
LTCBTC 0.01261 0.02037 77.6 -0.79%
ETHLTC 5.41370 5.82883 4151.3 +0.76%
DSHBTC 0.06994 0.07346 35.2 +2.90%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.22699 1.22727 2.9 +0.08%
GBPUSD 1.39921 1.39964 4.3 +0.08%
AUDCAD 0.99851 0.99887 3.7 +0.08%
NZDUSD 0.73462 0.73487 2.5 +0.26%
EURJPY 136.086 136.133 4.7 +0.09%
EURCHF 1.17897 1.17956 5.9 +0.02%
USDRUB 56.275 56.775 50.0 -0.24%
USDCNY 6.39711 6.39811 10.1 -0.14%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 13501.50 13501.50 0.0 +0.38%
AEX 570.85 570.85 0.0 +0.41%
DX 90.1100 90.1100 0.0 -0.05%
ES 2836.75 2836.75 0.0 +0.04%
FCE 5552.00 5552.00 0.0 +0.40%
FTSE 7679.5 7679.5 0.0 +0.01%
YM 26234 26234 0.0 +0.13%
NQ 6935.00 6935.00 0.0 +0.06%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Revka:463840 573.85% 596 days
Doberman_Invest:494910 409.09% 467 days
Cr0ssG:469316 300.91% 575 days
lion14:605935 225.21% 52 days
Profit Pagi - Premium1:587798 196.89% 138 days
Wealth For Life Creations:576189 129.86% 174 days
mik V:221679 96.86% 388 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 229 days

Choose your language