"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 10867.451 11230.550 36310.0 -2.53%
ETHUSD 963.59497 1035.76501 721700.5 -4.24%
ETHBTC 0.08726 0.09403 67.7 -0.74%
LTCUSD 185.48000 190.94000 54600.1 -3.46%
LTCBTC 0.01312 0.02085 77.4 -1.65%
ETHLTC 5.09173 5.47451 3827.9 -1.92%
DSHBTC 0.06537 0.06593 5.7 +1.29%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.22402 1.22436 3.5 +0.47%
GBPUSD 1.38968 1.39013 4.6 +0.51%
AUDCAD 0.99287 0.99327 4.0 +0.18%
NZDUSD 0.73005 0.73035 3.1 +0.42%
EURJPY 135.940 135.992 5.2 +0.25%
EURCHF 1.17324 1.17414 9.0 -0.23%
USDRUB 56.203 56.703 50.0 -0.18%
USDCNY 6.42465 6.42565 10.1 -0.18%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 13278.50 13278.50 0.0 +0.74%
AEX 566.50 566.50 0.0 +1.44%
DX 90.3200 90.3200 0.0 -0.37%
ES 2798.75 2798.75 0.0 -0.16%
FCE 5498.00 5498.00 0.0 +0.16%
FTSE 7657.5 7657.5 0.0 -0.25%
YM 25970 25970 0.0 -0.48%
NQ 6820.25 6820.25 0.0 +0.03%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Revka:463840 573.85% 592 days
Doberman_Invest:494910 371.96% 463 days
Cr0ssG:469316 305.58% 571 days
lion14:605935 221.11% 48 days
Profit Pagi - Premium1:587798 196.91% 133 days
Wealth For Life Creations:576189 129.72% 170 days
lucky life:595624 99.5% 102 days
mik V:221679 96.86% 384 days

Choose your language