"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6644.115 6765.385 12127.1 +0.07%
ETHUSD 514.130 518.870 474.1 +0.55%
ETHBTC 0.07628 0.07767 14.0 -0.20%
LTCUSD 97.18125 98.31875 11375.0 -0.74%
LTCBTC 0.01407 0.01512 10.6 -0.99%
ETHLTC 5.11672 5.34000 2232.8 +0.97%
DSHBTC 0.03872 0.04143 27.2 +1.92%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.16285 1.16315 3.0 +0.06%
GBPUSD 1.32571 1.32617 4.7 +0.10%
AUDCAD 0.97817 0.97846 3.0 -0.18%
NZDUSD 0.69358 0.69386 2.9 +0.05%
EURJPY 127.546 127.587 4.1 -0.72%
EURCHF 1.15395 1.15430 3.6 -0.23%
USDRUB 63.279 63.779 50.0 +0.56%
USDCNY 6.45677 6.45799 12.2 -0.02%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 45.75 45.77 0.3 +1.67%
#CSCO 44.20 44.21 0.1 +0.80%
#MCD 166.23 166.26 0.4 +0.28%
#MSFT 100.81 100.82 0.1 +0.96%
#APPLE 188.88 188.90 0.3 +0.58%
#FORD 11.98 11.98 0.0 +1.35%
#TESLA 370.61 370.82 2.1 +4.14%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Profi050809:592875 199.79% 252 days
Trader_2015_1:635600 198.26% 92 days
Gintaras:605847 162.31% 136 days
Eibmoz:648807 116.99% 94 days
BlackRock:532377 114.2% 483 days
FastProfit01:662823 91.09% 61 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 376 days
egen15082016:468907 75.24% 672 days

Choose your language