سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2019/9/18
11:00
   ZA Core CPI (MoM) (Aug) - 0.4% -
2019/9/18
11:00
   ZA CPI (YoY) (Aug) - 4.0% -
2019/9/18
11:00
   ZA Core CPI (YoY) (Aug) - 4.2% -
2019/9/18
11:00
   ZA CPI (MoM) (Aug) - 0.4% -
2019/9/18
11:30
   UK RPI (YoY) (Aug) - 2.8% -
2019/9/18
11:30
   UK PPI Output (MoM) (Aug) - 0.3% -

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 10201.151 10204.614 1.1 -0.52%
ETHUSD 213.361 214.759 0.5 +0.53%
LTCUSD 75.72381 75.93625 0.2 -1.26%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.10672 1.10679 0.1 -0.02%
GBPUSDe 1.24695 1.24707 0.1 -0.21%
AUDCADe 0.90730 0.90748 0.1 -0.20%
NZDUSDe 0.63341 0.63361 0.1 -0.40%
EURJPYe 119.752 119.764 0.1 +0.07%
EURCHFe 1.09960 1.09975 0.1 +0.00%
USDRUB 64.20580 64.50620 0.2 +0.36%
USDCNY 7.0832 7.0850 0.1 +0.01%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 21.99 22.01 0.1 +0.55%
#CSCO 49.43 49.45 0.1 -0.66%
#MCD 209.78 209.81 0.1 +0.85%
#MSFT 137.43 137.46 0.1 +0.15%
#APPLE 220.75 220.77 0.1 +0.69%
#FORD 9.27 9.31 0.1 +0.54%
#TESLA 244.75 244.82 0.1 +1.25%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Potapov 2:703860 261.62% 407 days
WISSARIUM:4383270 143.54% 400 days
RafalK:4461092 132.82% 267 days
Sergey 0305:4499348 106.06% 178 days
ISMAIL Fx:4514963 96.83% 133 days
PSN CAPITAL:4477855 94.11% 159 days
Tyrolturultirra:4376819 76.99% 315 days
TRON:4535424 74.91% 76 days

Choose your language