سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2019/10/14
12:00
   CN M2 Money Stock (YoY) - 8.2% -
2019/10/14
12:00
   CN New Loans - 1,210.0B -
2019/10/14
12:00
   EU Industrial Production (YoY) (Aug) - -2.0% -
2019/10/14
12:00
   EU Industrial Production (MoM) (Aug) - -0.4% -
2019/10/14
12:00
   CN Outstanding Loan Growth (YoY) - 12.4% -
2019/10/14
12:00
   CN Chinese Total Social Financing - 1,980.0B -

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 8319.775 8323.125 1.1 +0.80%
ETHUSD 182.682 184.017 0.5 +1.48%
LTCUSD 56.89026 57.02975 0.1 +1.32%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.10201 1.10210 0.1 -0.11%
GBPUSDe 1.25685 1.25698 0.1 -0.41%
AUDCADe 0.89319 0.89334 0.1 -0.30%
NZDUSDe 0.62946 0.62963 0.1 -0.51%
EURJPYe 119.268 119.280 0.1 -0.18%
EURCHFe 1.09876 1.09888 0.1 -0.08%
USDRUB 64.21679 64.51842 0.2 +0.12%
USDCNY 7.0701 7.0720 0.1 -0.21%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 19.25 19.27 0.1 +1.26%
#CSCO 46.52 46.54 0.1 -0.34%
#MCD 208.86 208.94 0.1 -1.74%
#MSFT 139.78 139.81 0.1 -0.60%
#APPLE 236.45 236.47 0.1 +1.52%
#FORD 8.76 8.79 0.1 +0.23%
#TESLA 247.84 247.91 0.1 +0.06%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Potapov 2:703860 212.02% 433 days
RafalK:4461092 132.82% 293 days
TRON:4535424 88.85% 102 days
WISSARIUM:4383270 84.52% 426 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 80.7% 316 days
Luu Manh Duan:4516252 66.85% 160 days
Hight lot:306816 56.24% 1159 days
uan:4402363 55.05% 273 days

Choose your language