سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/5/14
14:30
   EU ECB Monetary Policy Statement - - -
2021/5/14
15:30
   US Retail Sales (YoY) (Apr) - 27.85% -
2021/5/14
15:30
   US Export Price Index (MoM) (Apr) - 2.1% -
2021/5/14
15:30
   US Import Price Index (MoM) (Apr) - 1.2% -
2021/5/14
15:30
   US Retail Sales (MoM) (Apr) - 9.7% -
2021/5/14
15:30
   CA New Motor Vehicle Sales (MoM) - 96.0% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 50589.430 50607.680 5.5 +3.03%
ETHUSD 3941.735 3944.055 0.7 +6.57%
LTCUSD 325.30026 325.43976 0.1 +6.96%
BCHUSD 1303.685 1306.555 0.9 +9.34%
ETCUSD 98.456 100.474 0.7 +20.35%
XMRUSD 413.992 417.829 1.2 +7.06%
ZECUSD 302.140 305.561 1.1 +5.66%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.21165 1.21172 0.1 +0.32%
GBPUSDe 1.40651 1.40659 0.1 +0.17%
AUDCADe 0.93962 0.93978 0.1 +0.00%
NZDUSDe 0.72042 0.72062 0.1 +0.46%
EURJPYe 132.431 132.445 0.1 +0.21%
EURCHFe 1.09441 1.09457 0.1 -0.21%
USDRUB 73.81381 74.11413 0.2 -0.55%
USDCNY 6.4362 6.4382 0.1 -0.31%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 39.06 39.08 0.1 -1.98%
#CSCO 52.50 52.52 0.1 +0.54%
#MCD 229.88 229.94 0.1 +0.68%
#MSFT 243.07 243.10 0.1 +0.21%
#APPLE 125.06 125.08 0.1 -0.20%
#FORD 11.53 11.55 0.1 +0.52%
#TESLA 571.78 571.96 0.1 -4.78%
حساب Profitability for the last 3 months Age
CoolPRO:4827489 828.28% 76 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 895 days
BlackRock:532377 163.96% 1543 days
RafalK:4461092 132.82% 871 days
Kapelka:692210 91.41% 961 days
Anirudha:4771871 75.21% 210 days
Riskfreefxbot.com01:4855251 68.19% 30 days
Jesus Christ:4761844 56.41% 261 days

Choose your language