"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 10246.450 10627.550 38110.0 -7.92%
ETHUSD 924.59497 998.21503 736200.6 -6.58%
ETHBTC 0.08885 0.09558 67.3 +1.60%
LTCUSD 168.48000 173.08000 46000.1 -8.84%
LTCBTC 0.01253 0.02023 77.1 -2.03%
ETHLTC 5.43862 5.86320 4245.8 +3.04%
DSHBTC 0.06968 0.07307 33.9 -0.13%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.22486 1.22511 2.5 -0.12%
GBPUSD 1.39181 1.39223 4.3 +0.22%
AUDCAD 0.99921 0.99953 3.2 +0.13%
NZDUSD 0.73115 0.73140 2.6 +0.45%
EURJPY 135.683 135.726 4.4 +0.12%
EURCHF 1.17707 1.17762 5.6 -0.13%
USDRUB 56.300 56.800 50.0 +0.09%
USDCNY 6.40905 6.41005 10.1 +0.11%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 13444.00 13444.00 0.0 +1.33%
AEX 568.45 568.45 0.0 +0.65%
DX 90.2550 90.2550 0.0 -0.01%
ES 2808.50 2808.50 0.0 +0.15%
FCE 5537.00 5537.00 0.0 +0.82%
FTSE 7677.5 7677.5 0.0 +0.11%
YM 25987 25987 0.0 +0.02%
NQ 6841.50 6841.50 0.0 +0.16%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Revka:463840 573.85% 596 days
Doberman_Invest:494910 409.09% 466 days
Cr0ssG:469316 300.91% 574 days
lion14:605935 225.21% 51 days
Profit Pagi - Premium1:587798 196.89% 137 days
Wealth For Life Creations:576189 129.86% 174 days
mik V:221679 96.86% 388 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 229 days

Choose your language