"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

ارزها
فلزات
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.19931 1.19956 2.5 +0.45%
GBPUSD 1.35891 1.35920 2.9 +0.05%
AUDCAD 0.97634 0.97665 3.2 -0.13%
NZDUSD 0.73129 0.73160 3.2 +0.13%
EURJPY 134.355 134.395 4.1 +0.07%
EURCHF 1.16150 1.16214 6.4 +0.38%
USDRUB 57.365 57.865 50.0 -0.86%
USDCNY 6.58369 6.58469 10.1 +0.20%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
GC 1315.6 1315.6 0.0 +0.07%
HG 2.9755 2.9755 0.0 -0.05%
PA 903.35 903.35 0.0 -0.37%
PL 948.90 948.90 0.0 -0.48%
SI 17.305 17.305 0.0 -0.23%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 12584.00 12584.00 0.0 -0.12%
AEX 527.15 527.15 0.0 -0.61%
DX 91.6400 91.6400 0.0 -0.82%
ES 2497.00 2497.00 0.0 -0.15%
FCE 5266.50 5266.50 0.0 +0.24%
FTSE 7205.0 7205.0 0.0 -0.59%
YM 22305 22305 0.0 -0.12%
NQ 5929.00 5929.00 0.0 -0.24%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Witcher:532488 611.75% 126 days
Emil:568847 443.18% 87 days
ramzet:567248 395.98% 94 days
great- trader:566670 210.14% 89 days
Motya:564500 153.77% 70 days
euphoria:573066 145.98% 71 days
TGV:551786 124.02% 149 days
Amg:521161 101.1% 78 days

Choose your language