سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/1/27
10:00
   DE GfK German Consumer Climate (Feb) - -7.3 -
2021/1/27
10:45
   FR French Consumer Confidence (Jan) - 95 -
2021/1/27
11:00
   CH World Economic Forum Annual Meetings - - -
2021/1/27
12:00
   CH ZEW Expectations (Jan) - 46.8 -
2021/1/27
12:00
   JP Coincident Indicator (MoM) (Dec) - 1.0% -
2021/1/27
13:40
   DE German 10-Year Bund Auction - -0.520% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 31705.006 31716.744 3.6 -2.28%
ETHUSD 1295.130 1296.660 0.5 -3.14%
LTCUSD 129.91025 130.06976 0.1 -6.01%
BCHUSD 407.765 409.775 0.7 -6.56%
ETCUSD 7.061 7.310 0.1 -4.01%
XMRUSD 131.705 133.185 0.5 -4.24%
ZECUSD 84.374 85.966 0.5 -5.86%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.21615 1.21622 0.1 +0.21%
GBPUSDe 1.37377 1.37387 0.1 +0.47%
AUDCADe 0.98399 0.98413 0.1 +0.16%
NZDUSDe 0.72245 0.72264 0.1 +0.40%
EURJPYe 126.082 126.096 0.1 +0.17%
EURCHFe 1.07800 1.07815 0.1 +0.00%
USDRUB 74.93659 75.25650 0.2 -0.80%
USDCNY 6.4698 6.4718 0.1 -0.25%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 18.63 18.65 0.1 -4.41%
#CSCO 45.27 45.29 0.1 +0.58%
#MCD 215.08 215.12 0.1 +1.39%
#MSFT 232.83 232.87 0.1 +0.18%
#APPLE 143.15 143.19 0.1 -0.58%
#FORD 11.18 11.20 0.1 -2.19%
#TESLA 884.37 884.53 0.1 -0.29%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Trade Tanzania:4794816 369.4% 33 days
LO 2.0:4752263 262.52% 115 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 787 days
BlackRock:532377 163.96% 1436 days
Shadow2020:4809613 159.9% 42 days
Jesus Christ:4761844 158.38% 154 days
RafalK:4461092 132.82% 764 days
DimongerForex:4662305 99.49% 280 days

Choose your language