"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت
اخبار شرکت

نرخ های آنلاین

ارزها
فلزات
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.11766 1.11791 2.5 -0.17%
GBPUSD 1.27317 1.27349 3.3 -0.01%
AUDCAD 1.00257 1.00290 3.3 -0.01%
NZDUSD 0.72712 0.72742 3.0 -0.10%
EURJPY 124.720 124.758 3.8 +0.19%
EURCHF 1.08757 1.08829 7.3 +0.36%
USDRUB 58.821 59.321 50.0 -1.08%
USDCNY 6.85750 6.85850 10.1 +0.28%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
GC 1243.6 1243.6 0.0 -1.15%
HG 2.6290 2.6290 0.0 +0.15%
PA 847.70 847.70 0.0 -0.64%
PL 920.20 920.20 0.0 -0.94%
SI 16.480 16.480 0.0 -1.20%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 12827.00 12827.00 0.0 +0.38%
AEX 523.25 523.25 0.0 +0.96%
DX 97.0950 97.0950 0.0 -0.16%
ES 2440.50 2440.50 0.0 +0.34%
FCE 5315.50 5315.50 0.0 +0.83%
FTSE 7415.0 7415.0 0.0 +0.72%
YM 21403 21403 0.0 +0.38%
NQ 5829.50 5829.50 0.0 +0.42%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Cash Station:522554 529.42% 128 days
Ironflex:430757 328.94% 425 days
F25:558984 248.14% 37 days
Lara:555951 244.79% 48 days
rum:527366 237.97% 143 days
GAS-REAL:558154 192.33% 40 days
IronMan:458083 182.27% 411 days
profit-faktor:517152 163.79% 51 days

Choose your language