سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/1/18
07:30
   JP Industrial Production (MoM) (Nov) - 0.0% -
2021/1/18
07:30
   JP Capacity Utilization (MoM) (Nov) - 6.0% -
2021/1/18
12:30
   ZA Business Confidence - 93.4 -
2021/1/18
13:00
   EU Eurogroup Meetings - - -
2021/1/18
14:00
   DE German Buba Monthly Report - - -
2021/1/18
15:00
   CN FDI - 6.30% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 34999.625 35017.355 5.4 -1.42%
ETHUSD 1193.920 1195.300 0.5 -1.63%
LTCUSD 139.48026 139.65976 0.1 -1.98%
BCHUSD 471.825 473.845 0.7 -2.15%
ETCUSD 7.359 7.612 0.1 -3.20%
XMRUSD 152.880 154.610 0.6 +0.10%
ZECUSD 101.247 102.984 0.6 -4.49%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.20735 1.20740 0.1 -0.65%
GBPUSDe 1.35722 1.35736 0.1 -0.83%
AUDCADe 0.98270 0.98287 0.1 +0.01%
NZDUSDe 0.71287 0.71306 0.1 -1.13%
EURJPYe 125.261 125.276 0.1 -0.70%
EURCHFe 1.07629 1.07642 0.1 -0.29%
USDRUB 73.48080 73.80260 0.2 +0.08%
USDCNY 6.4921 6.4941 0.1 +0.44%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 23.25 23.27 0.1 -2.27%
#CSCO 45.41 45.43 0.1 -0.04%
#MCD 209.95 210.00 0.1 +0.99%
#MSFT 212.72 212.74 0.1 -0.66%
#APPLE 127.17 127.19 0.1 -2.10%
#FORD 9.81 9.83 0.1 -1.51%
#TESLA 826.47 826.64 0.1 -3.37%
حساب Profitability for the last 3 months Age
LO 2.0:4752263 269.66% 106 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 778 days
BlackRock:532377 163.96% 1427 days
Jesus Christ:4761844 147.63% 145 days
RafalK:4461092 132.82% 755 days
Shadow2020:4809613 120.06% 33 days
DimongerForex:4662305 90.75% 271 days
DIAMANTESBGTA:4803777 79.61% 34 days

Choose your language