سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/1/21
00:30
   US API Weekly Crude Oil Stock - -5.821M -
2021/1/21
00:45
   NZ External Migration & Visitors (Nov) - -96.80% -
2021/1/21
00:45
   NZ Permanent/Long-Term Migration (Nov) - 884 -
2021/1/21
02:50
   JP Trade Balance (Dec) - 366.1B -
2021/1/21
02:50
   JP Foreign Investments in Japanese Stocks - 580.8B -
2021/1/21
02:50
   JP Exports (YoY) (Dec) - -4.2% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 34990.375 34995.387 1.6 -3.81%
ETHUSD 1337.670 1339.510 0.6 +8.24%
LTCUSD 146.95026 147.05975 0.1 -1.62%
BCHUSD 493.065 494.945 0.6 +0.17%
ETCUSD 7.594 7.852 0.1 +1.65%
XMRUSD 150.649 152.401 0.6 -2.59%
ZECUSD 96.844 98.536 0.6 -5.45%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.21037 1.21042 0.1 +0.24%
GBPUSDe 1.36453 1.36465 0.1 +0.45%
AUDCADe 0.97937 0.97955 0.1 -0.02%
NZDUSDe 0.71634 0.71651 0.1 +0.79%
EURJPYe 125.313 125.329 0.1 +0.08%
EURCHFe 1.07699 1.07715 0.1 +0.13%
USDRUB 73.38110 73.68458 0.2 -0.39%
USDCNY 6.4626 6.4646 0.1 -0.50%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 23.13 23.17 0.1 -3.50%
#CSCO 45.26 45.28 0.1 +0.24%
#MCD 213.25 213.30 0.1 +1.49%
#MSFT 225.30 225.32 0.1 +5.12%
#APPLE 132.15 132.18 0.1 +2.86%
#FORD 10.77 10.79 0.1 +7.59%
#TESLA 853.37 853.53 0.1 +1.26%
حساب Profitability for the last 3 months Age
LO 2.0:4752263 264.33% 109 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 781 days
BlackRock:532377 163.96% 1430 days
Jesus Christ:4761844 147.95% 148 days
RafalK:4461092 132.82% 758 days
Shadow2020:4809613 128.47% 36 days
DimongerForex:4662305 92.52% 273 days
DIAMANTESBGTA:4803777 80.74% 37 days

Choose your language