سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

روز بدون ریسک در بایناری آپشن

شروع
About company

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 3522.355 3535.135 1278.1 -46.39%
ETHUSD 90.350 93.370 302.1 -80.73%
LTCUSD 24.24000 25.40000 11600.1 -70.32%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.14238 1.14247 1.0 -2.44%
GBPUSDe 1.27409 1.27425 1.6 -3.73%
AUDCADe 0.95979 0.95996 1.8 -1.49%
NZDUSDe 0.68842 0.68859 1.8 +1.61%
EURJPYe 128.472 128.489 1.7 -2.29%
EURCHFe 1.12903 1.12920 1.8 -3.24%
USDRUB 66.17691 66.63660 46.0 +6.20%
USDCNY 6.9028 6.9049 21.0 +2.93%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 28.79 28.80 0.2 -38.43%
#CSCO 46.41 46.42 0.2 +10.58%
#MCD 182.96 183.01 0.5 +15.65%
#MSFT 104.76 104.77 0.1 -0.73%
#APPLE 168.43 168.44 0.1 -12.10%
#FORD 8.81 8.82 0.1 -19.47%
#TESLA 357.87 357.97 1.1 +15.03%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Magic Dragon:4398297 398.26% 91 days
Sergey0503:682812 308.92% 199 days
MAX2000:4394892 179.34% 86 days
3M3409:689156 156.04% 187 days
FullTrend2:212157 105.02% 1421 days
Natalya Lotos:208344 103.66% 1534 days
Sky is the limit:4427290 94.61% 46 days
fund manager:689656 92.22% 141 days

Choose your language