سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2021/3/5
10:45
   FR French Exports (Jan) - 39.3B -
2021/3/5
10:45
   FR French Current Account (Jan) - -1.20B -
2021/3/5
10:45
   FR French Reserve Assets Total (Feb) - 189,807.0M -
2021/3/5
10:45
   FR French Imports (Jan) - 42.7B -
2021/3/5
10:45
   FR French Trade Balance (Jan) - -3.4B -
2021/3/5
11:30
   UK Halifax House Price Index (MoM) (Feb) - -0.3% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 47289.004 47297.055 2.5 -7.06%
ETHUSD 1476.330 1477.660 0.4 -7.03%
LTCUSD 173.35025 173.48975 0.1 -8.37%
BCHUSD 483.745 485.905 0.7 -8.38%
ETCUSD 10.556 10.835 0.1 -5.45%
XMRUSD 204.672 206.778 0.7 -8.25%
ZECUSD 116.834 118.706 0.6 -8.58%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.19545 1.19552 0.1 -0.90%
GBPUSDe 1.38768 1.38778 0.1 -0.53%
AUDCADe 0.97590 0.97607 0.1 -0.79%
NZDUSDe 0.71616 0.71635 0.1 -1.14%
EURJPYe 129.411 129.425 0.1 +0.33%
EURCHFe 1.11137 1.11153 0.1 +0.16%
USDRUB 74.24260 74.54620 0.2 +0.74%
USDCNY 6.4837 6.4856 0.1 +0.12%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 28.55 28.57 0.1 -5.31%
#CSCO 44.56 44.58 0.1 -1.09%
#MCD 204.50 204.59 0.1 -0.95%
#MSFT 227.06 227.10 0.1 -0.63%
#APPLE 119.97 119.99 0.1 -2.80%
#FORD 11.90 11.92 0.1 -3.72%
#TESLA 621.47 621.75 0.1 -6.71%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Shadow2020:4809613 441.3% 79 days
Safeforexrobot.com-RAMM:4811060 222.38% 71 days
moneymoneymoney:4820881 173.06% 46 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 824 days
BlackRock:532377 163.96% 1473 days
RafalK:4461092 132.82% 801 days
InvestmentTime:4810494 119.07% 72 days
GainsOnly:4632245 98.15% 283 days

Choose your language