"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 10802.450 11160.550 35810.0 +0.06%
ETHUSD 966.59497 1037.29504 707000.7 +0.92%
ETHBTC 0.08794 0.09453 65.9 +0.62%
LTCUSD 176.31000 181.47000 51600.0 -0.60%
LTCBTC 0.01245 0.02017 77.3 -0.64%
ETHLTC 5.39105 5.79222 4011.8 +1.43%
DSHBTC 0.06774 0.07124 35.1 -1.50%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.23332 1.23357 2.6 +0.29%
GBPUSD 1.40960 1.41002 4.3 +0.67%
AUDCAD 0.99581 0.99615 3.5 +0.26%
NZDUSD 0.74021 0.74047 2.6 +0.68%
EURJPY 135.066 135.111 4.5 -0.43%
EURCHF 1.17267 1.17325 5.8 -0.40%
USDRUB 56.082 56.582 50.0 -0.33%
USDCNY 6.37865 6.37965 10.0 -0.37%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 13546.00 13546.00 0.0 -0.04%
AEX 568.05 568.05 0.0 -0.64%
DX 89.4900 89.4900 0.0 -0.43%
ES 2844.25 2844.25 0.0 +0.26%
FCE 5530.50 5530.50 0.0 -0.88%
FTSE 7658.5 7658.5 0.0 -0.28%
YM 26257 26257 0.0 +0.27%
NQ 6976.25 6976.25 0.0 +0.28%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Revka:463840 573.85% 598 days
Doberman_Invest:494910 409.09% 468 days
Cr0ssG:469316 233.62% 576 days
lion14:605935 231.16% 53 days
Profit Pagi - Premium1:587798 198.18% 139 days
Wealth For Life Creations:576189 129.86% 176 days
mik V:221679 96.86% 390 days
IronMan 2 mini:562360 85.24% 230 days

Choose your language