سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

روز بدون ریسک در بایناری آپشن

شروع
About company

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 3393.115 3406.135 1302.1 -48.35%
ETHUSD 88.680 91.260 258.0 -81.08%
LTCUSD 23.57000 24.82000 12500.0 -71.14%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.13672 1.13680 0.9 -2.93%
GBPUSDe 1.25787 1.25802 1.6 -4.96%
AUDCADe 0.96556 0.96576 2.0 -0.90%
NZDUSDe 0.68821 0.68837 1.7 +1.58%
EURJPYe 128.594 128.609 1.6 -2.20%
EURCHFe 1.12400 1.12416 1.6 -3.67%
USDRUB 66.43848 66.89726 45.9 +6.62%
USDCNY 6.9016 6.9037 21.0 +2.91%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 28.28 28.30 0.2 -39.52%
#CSCO 46.85 46.86 0.1 +11.63%
#MCD 184.61 184.66 0.5 +16.69%
#MSFT 107.55 107.57 0.2 +1.91%
#APPLE 169.68 169.72 0.4 -11.45%
#FORD 8.52 8.53 0.1 -22.12%
#TESLA 365.14 365.40 2.6 +17.37%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Magic Dragon:4398297 406.2% 92 days
Sergey0503:682812 308.92% 201 days
MAX2000:4394892 179.34% 87 days
3M3409:689156 156.95% 188 days
FullTrend2:212157 109.41% 1422 days
Sky is the limit:4427290 107.09% 47 days
Natalya Lotos:208344 103.66% 1535 days
fund manager:689656 95.73% 142 days

Choose your language