"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

روز بدون ریسک در بایناری آپشن

شروع
Our team

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6331.365 6444.145 11278.1 -3.63%
ETHUSD 198.580 202.330 375.0 -57.64%
ETHBTC 0.04493 0.04625 13.3 -36.52%
LTCUSD 52.08125 52.91975 8385.1 -36.24%
LTCBTC 0.00828 0.00934 10.7 -30.60%
ETHLTC 5.11692 5.22751 1105.9 -8.18%
DSHBTC 0.02318 0.02578 26.1 -34.65%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.15143 1.15151 0.9 -1.67%
GBPUSDe 1.30386 1.30398 1.2 -1.48%
AUDCADe 0.93473 0.93492 2.0 -4.07%
NZDUSDe 0.65950 0.65965 1.5 -2.65%
EURJPYe 129.544 129.559 1.5 -1.47%
EURCHFe 1.14803 1.14815 1.3 -1.61%
USDRUB 65.108 65.608 50.0 +4.48%
USDCNY 6.93030 6.93550 52.1 +3.34%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 38.23 38.26 0.4 -18.24%
#CSCO 45.68 45.69 0.1 +8.84%
#MCD 167.86 167.89 0.3 +6.11%
#MSFT 109.65 109.66 0.1 +3.90%
#APPLE 219.54 219.58 0.5 +14.57%
#FORD 8.47 8.47 0.0 -22.58%
#TESLA 256.39 256.56 1.8 -17.59%
حساب Profitability for the last 3 months Age
sonikik:4383669 472.84% 53 days
ProForex1:683333 359.07% 147 days
ProForex2:683332 235.94% 147 days
MAX2000:4394892 194.35% 35 days
GRAND IVOIRE:633014 189.8% 110 days
Ural:658601 171.25% 196 days
3M3409:689156 163.45% 135 days
Hight lot:306816 153.76% 800 days

Choose your language