سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2020/6/4
14:30
   US Challenger Job Cuts (YoY) - 1,576.9% -
2020/6/4
14:30
   US Challenger Job Cuts (May) - 671.129K -
2020/6/4
14:45
   EU ECB Marginal Lending Facility - 0.25% -
2020/6/4
14:45
   EU ECB Monetary Policy Statement - - -
2020/6/4
14:45
   EU ECB Interest Rate Decision (Jun) - 0.00% -
2020/6/4
14:45
   EU Deposit Facility Rate (Jun) - -0.50% -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 9544.550 9547.900 1.1 -0.37%
ETHUSD 239.290 240.620 0.4 -0.68%
LTCUSD 46.95025 47.08975 0.1 +0.11%
BCHUSD 251.975 254.215 0.7 +0.55%
ETCUSD 6.757 7.003 0.1 -0.54%
XMRUSD 65.989 66.961 0.3 -0.49%
XRPUSD 0.20245 0.20405 0.1 -0.11%
ZECUSD 50.908 52.211 0.4 -1.26%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.12031 1.12047 0.1 -0.26%
GBPUSD 1.25271 1.25294 0.1 -0.32%
AUDCAD 0.93182 0.93207 0.1 -0.17%
NZDUSD 0.64123 0.64145 0.1 +0.02%
EURJPY 122.014 122.037 0.1 -0.24%
EURCHF 1.07552 1.07581 0.1 -0.35%
USDRUB 68.98830 69.29080 0.2 +0.84%
USDCNY 7.1265 7.1285 0.1 +0.16%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 10.76 10.78 0.1 +5.49%
#CSCO 46.89 46.91 0.1 +0.06%
#MCD 193.09 193.13 0.1 +2.16%
#MSFT 185.14 185.17 0.1 +0.58%
#APPLE 325.04 325.07 0.1 +0.62%
#FORD 6.19 6.21 0.1 +3.69%
#TESLA 881.79 882.05 0.1 -0.17%
حساب Profitability for the last 3 months Age
pham hung:4388681 503.88% 399 days
KTB45:4426435 472.22% 533 days
Dark_Moon:4609737 363.18% 145 days
WolAnd:260361 283.53% 1701 days
GBPUSD1.5.182:4466097 272.04% 68 days
hhay:4382011 214.26% 188 days
Dimonger:513871 201.29% 1263 days
Obsidian123:4604723 166.3% 138 days

Choose your language