"گرند کپیتال" برای اندروید
دانلود اپ
سال در مارکت
Forex
بایناری آپشن

Watch 9 free video lessons on Forex trading

شروع

Watch 6 free video lessons on Binary Options trading

شروع
Our team

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لِیبِل
شروع مشارکت

نرخ های آنلاین

ارزها
فلزات
اندکس ها
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1.19517 1.19542 2.5 +0.10%
GBPUSD 1.35838 1.35868 3.1 +0.02%
AUDCAD 0.97588 0.97620 3.2 -0.18%
NZDUSD 0.72884 0.72916 3.2 -0.21%
EURJPY 133.731 133.771 4.0 -0.40%
EURCHF 1.15639 1.15706 6.7 -0.06%
USDRUB 57.627 58.127 50.0 -0.40%
USDCNY 6.58112 6.58212 10.0 +0.16%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
GC 1315.6 1315.6 0.0 +0.07%
HG 2.9755 2.9755 0.0 -0.05%
PA 903.35 903.35 0.0 -0.37%
PL 948.90 948.90 0.0 -0.48%
SI 17.305 17.305 0.0 -0.23%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percents
FDAX 12584.50 12584.50 0.0 -0.12%
AEX 528.05 528.05 0.0 -0.44%
DX 91.8350 91.8350 0.0 -0.61%
ES 2492.50 2492.50 0.0 -0.33%
FCE 5263.50 5263.50 0.0 +0.18%
FTSE 7196.0 7196.0 0.0 -0.72%
YM 22264 22264 0.0 -0.30%
NQ 5914.00 5914.00 0.0 -0.49%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Witcher:532488 611.75% 126 days
Emil:568847 443.18% 87 days
ramzet:567248 395.98% 93 days
great- trader:566670 210.14% 89 days
Motya:564500 153.77% 70 days
euphoria:573066 145.98% 71 days
TGV:551786 124.02% 149 days
Amg:521161 101.1% 77 days

Choose your language