سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2020/11/28
16:30
   UK BoE MPC Member Haldane Speaks - - -

مزایای ما

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 17150.359 17153.711 1.1 +0.37%
ETHUSD 517.834 519.155 0.4 +0.36%
LTCUSD 69.16525 69.26477 0.1 -0.50%
BCHUSD 264.720 266.591 0.6 -1.09%
ETCUSD 6.045 6.238 0.1 +3.03%
XMRUSD 117.049 117.502 0.2 -0.42%
XRPUSD 0.56134 0.56286 0.1 +7.63%
ZECUSD 68.807 70.303 0.5 -0.97%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.19624 1.19637 0.1 +0.43%
GBPUSDe 1.33114 1.33225 0.1 -0.33%
AUDCADe 0.95836 0.95991 0.1 +0.08%
NZDUSDe 0.70189 0.70340 0.1 +0.26%
EURJPYe 124.509 124.614 0.1 +0.28%
EURCHFe 1.08198 1.08257 0.1 +0.23%
USDRUB 75.70750 76.02260 0.2 +0.21%
USDCNY 6.5732 6.5763 0.1 +0.07%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 20.46 20.48 0.1 -2.71%
#CSCO 42.67 42.70 0.1 -0.28%
#MCD 218.37 218.52 0.1 -0.28%
#MSFT 215.21 215.23 0.1 +0.15%
#APPLE 116.58 116.60 0.1 -0.59%
#FORD 9.08 9.10 0.1 -0.11%
#TESLA 585.63 585.75 0.1 -0.34%
حساب Profitability for the last 3 months Age
MM:4627179 506.54% 102 days
LO 2.0:4752263 487.97% 55 days
Jesus Christ:4761844 319.17% 94 days
Ultimatefx:4766037 242.6% 57 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169.63% 727 days
BlackRock:532377 163.96% 1376 days
RafalK:4461092 132.82% 704 days
ForexTimesTeam:4628568 100.76% 291 days

Choose your language